Meerderheid Kamer steunt deelname nieuwe NAVO-missie Irak

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter deelname aan de nieuwe NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak en op de ondersteuning van hervormingen van de veiligheidssector in de Koerdistan Autonome Regio (KAR). Dat bleek gisteren. Alleen SP, PVV en DENK stemden tegen.
Nederland levert vanaf 12 december 2 militaire adviseurs en 4 civiele experts. Hun totale aantal kan desgewenst oplopen tot maximaal 20. Onder hen bevindt zich het komende jaar de hoogste civiel vertegenwoordiger van de missie en een civiel adviseur van de force commander.
Hoofdkwartier in Bagdad
De NAVO-missie start nog dit jaar op verzoek van Irak en in nauw overleg met de anti-ISIS-coalitie. De missie richt zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector. Dat gebeurt via training en advies aan onder meer het Iraakse ministerie van Defensie en militaire opleidingsinstituten. De missie telt ongeveer 600 personen en is aan te passen als daar behoefte aan is.

Er wordt gewerkt op beveiligde (coalitie)trainingslocaties vanuit Bagdad met 2 dependances in Basmaya en Taji in Centraal-Irak. De NAVO-missie in Irak heeft een eigen hoofdkwartier in Bagdad. Hoewel de bevelstructuren van de coalitie en de NAVO gescheiden zijn, worden de operaties nauw op elkaar afgestemd. De anti-ISIS coalitie neemt de medische verzorging van de NAVO-missie grotendeels op zich. Daarnaast ondersteunt Nederland, los van de NAVO-missie, de capaciteitsopbouw op institutioneel niveau van de veiligheidssector in de KAR.

De 4 F-16’s die voor de coalitie vanaf een basis in Jordanië worden ingezet tegen IS (ook in het oosten van Syrië) keren eind dit jaar terug. De Nederlandse bijdrage aan de Capacity Building Mission Iraq van de Anti-ISIS-caolitie gaat gewoon door.

Bron: Defensie

Nederlandse Patriots vijf jaar “uit roulatie”

De Patriot-raketten zijn niet meer volledig inzetbaar. Door achterstallig onderhoud zijn de afweerraketten de komende vijf jaar nauwelijks inzetbaar. Mede hierdoor zou oefenen direct ten koste gaan van de inzetbaarheid. Dit betekent dat in veel gevallen militairen hun oefeningen op de simulator moeten doen.

De NAVO-missie in Turkije heeft een zware wissel getrokken op personeel en materieel. Het ontstane achterstallige onderhoud moet nu met voorrang uitgevoerd worden en wordt gecombineerd met het noodzakelijke groot onderhoud om überhaupt met het systeem verder te kunnen. Daar wordt eind 2017 een begin mee gemaakt en na 2021 is dat klaar.

Nederland is een van de weinige landen met deze versie van Patriot-raketten. Met dit Amerikaanse wapensysteem kunnen helikopters, vliegtuigen en ballistische raketten tot een hoogte van ongeveer 20 kilometer uit de lucht worden geschoten. Nederland heeft vier batterijen, maar voor slechts voor drie batterijen personeel. Hiermee kan Nederland één installatie op missie sturen, één voorbereiden op een nieuwe missie en aan de derde onderhoud plegen ná een missie. Tijdens de Turkije-missie zijn echter twéé batterijen twee jaar lang 24/7 ingezet.
Ondanks de vraag van de Tweede Kamer wil minister Hennis geen deel van het extra beschikbare budget van Defensie inzetten voor het heroprichten van de 4e batterij Patriots, dit omdat het geld hier niet voor bedoeld is. De extra 345 miljoen euro is bedoeld om de krijgsmacht te laten herstellen van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Dat geld wordt onder meer ingezet voor training van militairen, onderhoud en de aankoop van reserve-onderdelen.

Zware NAVO-missie
Omdat er te weinig gespecialiseerd personeel is om de Patriot-raketten te bedienen, zijn tijdens de NAVO-missie, na een bijscholing, zelfs militairen van andere eenheden ingezet om het tekort op te vangen. Volgens een Defensiewoordvoerder had dit te maken met de duur van de missie en het feit dat er twee batterijen ingezet werden.

‘Te weinig personeel voor operaties’
Volgens defensiespecialist Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies zou Nederland eigenlijk vier of vijf batterijen moeten hebben. Defensie heeft volgens hem te weinig personeel om operationeel actief te zijn. Ditzelfde probleem geldt ook voor bijvoorbeeld de F16’s.
Wat volgens De Wijk ook meespeelt is het feit dat Nederland samen met Duitsland als enige Europese NAVO-partner deze versie van de Patriots heeft en dus vaak wordt gevraagd om ze in te zetten.

Kosten onderhoud
Voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim worden de Patriots normaal gesproken niet ingezet. De laatste keer dat daar sprake van zou kunnen zijn geweest was voor de beveiliging van de nucleaire wereldtop in Den Haag vorig jaar, maar dat kon toen niet omdat de patriots al in Turkije stonden. Overigens houdt Defensie er rekening mee dat het onderhoud in de Verenigde Staten duurder kan uitvallen dan is begroot, vanwege inflatie en de koers van de dollar.

Bron: RTL Nieuws