NAVO gaat nieuwe dreigingen eensgezind te lijf

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel spraken regeringsleiders en staatshoofden vandaag over het toekomstbestendig houden van het bondgenootschap. De Amerikaanse president Joe Biden sprak voor de eerste keer in zijn presidentschap met de bondgenoten. Hij sprak zijn “krachtige toewijding” aan de NAVO uit. Aan bod kwamen de bestaande en nieuwe dreigingen, en manieren om die het hoofd te bieden. Minister-president Mark Rutte en de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) waren er namens Nederland.
Eenheid
De bondgenoten hebben hun ‘eenheid, solidariteit en saamhorigheid herbevestigd en openen een nieuw hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen’, zo stellen ze in de slotverklaring.

“De NAVO is en blijft ons belangrijkste antwoord op veiligheidsvraagstukken en strategische uitdagingen. Eenheid is daarbij het belangrijkste wapen en die behouden en versterken we door uitdagingen samen tegemoet te treden”, zei minister Bijleveld na afloop.

NAVO2030
Op de top was ook veel aandacht voor NAVO2030; het proces dat de politieke dimensie van de NAVO moet versterken. Dit kan door zeker te stellen dat de NAVO militair sterk blijft, maar ook zelf politiek sterker wordt en een meer mondiale benadering kiest. Daarnaast werden op de top het klimaatactieplan en NATO’s Comprehensive Policy en

Official Portrait of NATO Allies

bekrachtigd.

In het klimaatactieplan staan de stappen die de NAVO de komende jaren wil zetten om met de klimaatuitdagingen om te gaan. Ook behandelt het de rol die de organisatie kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

De Comprehensive Cyber Defence Policy gaat over de rol van NAVO in het cyberdomein. Meerdere kleinere cyberaanvallen tegen NAVO-bondgenoten kunnen leiden tot het uitroepen van artikel 5. Bovendien kan NAVO een gemeenschappelijke respons op kwaadaardige acties in de toekomst beter faciliteren.

Strategisch Concept updaten
Bondgenoten hebben de SG NAVO opdracht gegeven om een volgend Strategisch Concept te schrijven. Het huidige dateert uit 2010. Sindsdien is de veiligheidssituatie ingrijpend veranderd en zijn dreigingen gegroeid. Rusland kiest vaker voor een agressieve houding en China manifesteert zich assertiever in de wereld. Het volgend Strategisch Concept zal door de volgende Top in Madrid in 2022 worden aangenomen.

Bron: Defensie

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra Nederlandse militairen die sinds medio februari paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor Nederlandse en overige coalitietroepen toeneemt.

De Taliban houdt zich vanaf 1 mei mogelijk niet langer aan de afspraak om geen NAVO-troepen aan te vallen. Dit akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban is 14 maanden geleden gesloten. Hierin staat onder meer dat buitenlandse troepen vanaf 1 mei 2021 weg zouden zijn uit Afghanistan, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan.

Eerder deze week maakten de VS en NAVO bekend alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dit gebeurt tussen 1 mei en 11 september 2021. Om ervoor te zorgen dat dit vellig kan, moeten de coalitietroepen, waaronder Nederlandse eenheden, voorbereid zijn op Taliban-aanvallen.

NAVO-verzoek
Deze verwachte verslechterde veiligheidssituatie is de reden waarom de NAVO-commandant in Noord-Afghanistan Nederland heeft gevraagd om inzet van de 80 militairen. Zij moeten de veiligheid van de NAVO-troepen versterken. Ook dragen ze bij aan een ordelijke afbouw van de missie en veilige terugkeer van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. De extra militairen zijn dus niet bedoeld om ‘gaten te dichten’ van coalitiepartners die hun troepen terug trekken.

Mazar-e-Sharif
De extra troepen gaan dezelfde beveiligingstaken uitvoeren als de al aanwezige Nederlandse force protection. Die is defensief van aard en gericht op het beveiligen van het personeel van Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif en de directe omgeving. De eenheid bestaat voornamelijk uit infanteristen van de Koninklijke Landmacht.

De inzet is voor ongeveer 5 maanden. De militairen gaan voor vertrek 10 dagen in quarantaine. Ze zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Nederlandse bijdrage Resolute Support
Aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan nemen nu zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Zij begeleiden de veiligheidsdiensten bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Eind deze maand stijgt de totale Nederlandse bijdrage naar ongeveer 230 militairen. Het streven is om 11 september 2021 alle troepen terug in Nederland te hebben.

Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021