Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra Nederlandse militairen die sinds medio februari paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor Nederlandse en overige coalitietroepen toeneemt.

De Taliban houdt zich vanaf 1 mei mogelijk niet langer aan de afspraak om geen NAVO-troepen aan te vallen. Dit akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban is 14 maanden geleden gesloten. Hierin staat onder meer dat buitenlandse troepen vanaf 1 mei 2021 weg zouden zijn uit Afghanistan, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan.

Eerder deze week maakten de VS en NAVO bekend alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dit gebeurt tussen 1 mei en 11 september 2021. Om ervoor te zorgen dat dit vellig kan, moeten de coalitietroepen, waaronder Nederlandse eenheden, voorbereid zijn op Taliban-aanvallen.

NAVO-verzoek
Deze verwachte verslechterde veiligheidssituatie is de reden waarom de NAVO-commandant in Noord-Afghanistan Nederland heeft gevraagd om inzet van de 80 militairen. Zij moeten de veiligheid van de NAVO-troepen versterken. Ook dragen ze bij aan een ordelijke afbouw van de missie en veilige terugkeer van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. De extra militairen zijn dus niet bedoeld om ‘gaten te dichten’ van coalitiepartners die hun troepen terug trekken.

Mazar-e-Sharif
De extra troepen gaan dezelfde beveiligingstaken uitvoeren als de al aanwezige Nederlandse force protection. Die is defensief van aard en gericht op het beveiligen van het personeel van Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif en de directe omgeving. De eenheid bestaat voornamelijk uit infanteristen van de Koninklijke Landmacht.

De inzet is voor ongeveer 5 maanden. De militairen gaan voor vertrek 10 dagen in quarantaine. Ze zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Nederlandse bijdrage Resolute Support
Aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan nemen nu zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Zij begeleiden de veiligheidsdiensten bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Eind deze maand stijgt de totale Nederlandse bijdrage naar ongeveer 230 militairen. Het streven is om 11 september 2021 alle troepen terug in Nederland te hebben.

Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021

Commandant der Strijdkrachten Bauer nieuwe voorzitter NAVO-Militair Comité Nieuwsbericht | 09-10-2020 | 14:36

Luitenant-admiraal Rob Bauer is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het NAVO-Militair Comité. Het comité maakte vanmiddag bekend de voorkeur te geven aan Nederlands Commandant der Strijdkrachten (CDS) boven zijn Poolse ambtgenoot, generaal Rajmund Andrzejczak.

Luitenant-admiraal Rob Bauer tijdens een bezoek aan Nederlandse troepen in het Malinese Gao in oktober 2017.
Nu de keuze op Bauer is gevallen, gaat hij zich inzetten voor de 3,2 miljoen militairen van het bondgenootschap. Wat hem betreft is de belangrijkste taak van het NAVO-Militair Comité om ervoor te zorgen dat de geüniformeerde mannen en vrouwen goed zijn uitgerust voor hun essentiële taak: het beschermen van het bondgenootschap.

Samen sterker
“Ik vind het een enorme eer dat ik ben gekozen. Ik ga deze uitdaging graag aan op dit belangrijke moment voor de NAVO. Het zijn tijden van politieke machtsverschuivingen en complexe bedreigingen en veiligheidsuitdagingen. Die vragen om een eensgezinde alliantie. Om de fundamentele overtuiging dat je samen sterker staat. Samen eenheid tonen en de bereidheid tot verdediging. Samen de NAVO versterken door te zorgen voor reactievermogen, paraatheid en capaciteit”, aldus de CDS, die zijn functie voor de zomer van 2021 overdraagt om voor de NAVO aan de slag te gaan.

Uit volle overtuiging gaat Bauer zich dan ook hardmaken voor meer Europese verantwoordelijkheid. “Allianties maken het verschil tussen succes en falen, tussen chaos en rust en tussen conflict en stabiliteit. Allianties gaan over vertrouwen en compromissen. Geven en nemen, mét een eerlijke verdeling van de lusten de lasten.”

mondkapjes nodig?

Eerlijke en constructieve adviezen
Bauer staat bekend om zijn eerlijke en constructieve militaire adviezen. Volgens hem is dat de enige manier om politieke wensen militair haalbaar te maken. Als voorzitter gaat Bauer daarin een belangrijke rol spelen. Het comité vormt namelijk de schakel tussen het politieke besluitvormingsproces en de militaire structuur van de NAVO.

De beste leiders luisteren
Zijn stijl van leidinggeven kan daarbij een positieve rol spelen. Die is transparant, to the point, met functionele humor en resultaatgericht. Hij communiceert duidelijk en legt verantwoordelijkheden op de juiste plek. Bauer beseft ook dat de beste leiders goed luisteren. Een onmisbare kwaliteit om noord, zuid, oost, west, groot en klein bij elkaar te kunnen brengen.

Speelgoed Deals 2020Speelgoed Deals 2020