CDS: gevolgen Europa, NAVO en Nederland ingrijpend als Rusland daad bij woord voegt

“Vrijheid is als zuurstof. Pas als het weg is, realiseer je je hoe erg je het nodig hebt.” Dat drukte Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer jongeren op het hart. Hij sprak hen gisteravond in Den Haag toe ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid.
“Puur het gegeven dat wij vrij zijn, betekent niet dat onze vrijheid nu niet wordt bedreigd”, vervolgde Bauer en schetste een overzicht van mogelijke gevaren vanuit Noord-Afrikaanse landen, Afghanistan, het Midden-Oosten, maar vooral uit Rusland. Bauer sprak over spionage en cyber, maar ook over het gedrag op militair gebied. Volgens hem heeft de Russische federatie heel krachtige middelen om onze vrijheid, onder druk te zetten. “Mocht Rusland besluiten de daad bij het woord te voegen, dan zijn de gevolgen voor Europa, de NAVO en Nederland heel ingrijpend”, waarschuwde hij. “Het Russische leiderschap voelt zich in steeds grotere mate bedreigd en omsingeld door westerse allianties.”..
Dus doet het volgens Bauer meer om de eenheid van westerse bondgenootschappen te verstoren. Met name de NAVO wordt als belangrijkste toekomstige tegenstander genoemd. De CDS zei dat Rusland, vanwege het militaire overwicht in de regio, in korte tijd enorm veel leed kan aanrichten. Dat het land bovendien veel sneller politieke en militaire besluiten kan nemen dan de NAVO. De Russen concentreren veel sneller eenheden ter plaatse, hebben modern materieel en steeds beter opgeleid personeel.

Cyberoorlog met Rusland
Bauer: “Daarnaast beschikt Rusland over tactische nucleaire wapens als dwangmiddel. Het levert militair voordeel op. Want ook al is het militair strategische vermogen van het verenigde westen vele malen groter dan dat van Rusland… De vuist kan pas echt gebald worden ‘in the long run’, met hulp van de Verenigde Staten. Een cruciale partner, die logischerwijs nu niet met al haar arsenaal in Europa klaarstaat. De NAVO is verenigd en met elkaar op haar sterkst. Elke wankeling in de onderlinge solidariteit geeft Rusland het vertrouwen sterker te staan en bij serieuze aantasting van hun veiligheidsbelangen uiteindelijk over te gaan tot actie. In dat licht is het ook begrijpelijk waarom zij niet alleen militaire capaciteiten inzetten om de positie van de NAVO te verzwakken.” De cyber- en info-opsmachine draait op volle toeren. Bauer spreekt zelfs van een cyberoorlog met Rusland, gezien de inbraken bij de overheid en bedrijven in Nederland. “Dagelijks wordt er geprobeerd om geheimen te stelen, onze strategieën te ondermijnen.”

Inschatting van het gevaar
Bauer zei dat Nederland zich met de aanwezigheid van militairen in Litouwen solidair toont. Ook onderstreept het de kracht van artikel 5: een aanval op 1, is een aanval op ons allen. Maar volgens hem ligt onze zwakte in de snelheid van mobiliseren en de mindere operationele gereedheid van onze gezamenlijke krijgsmachten. ”De NAVO heeft daarmee een grote achterstand op Rusland. We moeten meer op de plank leggen om onze fair share te doen. Dat is waar die 2 procent op slaat.” Volgens hem een getal, gebaseerd op een inschatting van het gevaar dat we lopen en wat we minimaal moeten doen om onszelf daartegen te beschermen.

Krijgsmacht versterken
Structureel krijgt onze krijgsmacht er 1,5 miljard bij. Dit jaar staat er 11 miljard op de defensiebegroting, in 2024 11,6 miljard. “Dat is in 2020 ongeveer 1,80 per Nederlander per dag”, berekende Bauer. “En om en nabij de 1,90 in 2024.” Volgens de CDS zijn we er dan nog lang niet, met de aangerichte schade door jarenlange bezuinigingen. Wat hem betreft moeten we er alles aan doen de vrijheid, die de geallieerden 75 jaar geleden teruggaven, te behouden. “We moeten onze krijgsmacht versterken en beloftes aan onze bondgenoten nakomen. Want alleen dan kunnen we, when the shit hits the fan, roepen: Send in the marines!”

Bron: Defensie

NAVO-verjaardag brengt ministers bij elkaar in woelige tijden

De leiders van de 29 NAVO-bondgenoten en toekomstig bondgenoot Noord-Macedonië kwamen gisteren en vandaag in Londen bijeen voor de 70e verjaardag van de militaire verdragsorganisatie. Discussies over de levensvatbaarheid en de onevenredige lastenverdeling binnen het bondgenootschap domineerden recent het nieuws. Toch is er volgens minister-president Mark Rutte reden voor feest.
“Eerlijk is eerlijk, het bondgenootschap staat onder interne en externe druk”, zei Rutte. Toch was en is de waarde volgens hem onschatbaar. “Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we met name dankzij de NAVO een vreedzaam, welvarend en stabiel Europa kunnen opbouwen, nauw verbonden met de Verenigde Staten.”

Naast de premier waren ook de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aanwezig. Hoog op de agenda stond een eerlijke lastenverdeling. De Amerikaanse president Trump riep alle lidstaten nogmaals op tot een eerlijker lastenverdeling. Nederland geeft op dit moment 1,4% van het Bruto Binnenlands Product uit aan Defensie.

Eind vorig jaar presenteerde Nederland haar nationale NAVO-plan. Sindsdien zijn belangrijke stappen gezet, maar het extra geld is nog onvoldoende om invulling te geven aan alle prioriteiten. Daarom zijn er keuzes gemaakt. Er worden 9 extra F-35’s aangeschaft waardoor Nederland meer vliegtuigen kan toezeggen aan snelle reactiemachten. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de ondersteuning en inzetbaarheid van special forces.

Eensgezinde politiek-strategische richting
Een ander heikel gespreksonderwerp is de huidige verdeeldheid binnen de NAVO. Denk aan Turkije’s optreden (inval in Syrië, aankoop Russische luchtverdedigingsraketten) en de recente uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron (‘de NAVO is hersendood’). Naar aanleiding hiervan spraken de regeringsleiders over een strategische herbezinning. Het initiatief moet de eenheid versterken en aanbevelingen doen voor een eensgezinde politiek-strategische richting.

Minister Bijleveld steunt het initiatief: “Nederland, Europa, we kunnen onze eigen veiligheid niet garanderen. De NAVO is en blijft daarom de hoeksteen van onze collectieve verdediging.
De bondgenoten staan nog steeds eensgezind achter artikel 5 (een aanval op 1 is een aanval op allen). En dat is cruciaal, want die eenheid is ons belangrijkste wapen. De NAVO reageert voortdurend op nieuwe bedreigingen en uitdagingen, of die nu intern of extern zijn. Precies zoals het een sterk en modern bondgenootschap betaamt. En dat is wat we hier in Londen hebben gedaan.”

Oog voor de ruimte
De deelnemers bespraken verder de vraag hoe toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Eerder benoemde de NAVO ‘de ruimte’ al als het 5e operationele domein, naast land, zee, lucht en cyber. Dit vanwege het toenemende belang van militaire toepassingen in de ruimtevaart. Ook kondigden de leiders nu aan dat er voor het einde van 2020 een strategie ligt die zekerstelt dat de NAVO technologisch gezien niet achterop raakt.

Bron: Defensie