NAVO bespreekt geloofwaardige afschrikking en verdediging

Hoewel de coronacrisis uiteraard op de agenda staat tijdens de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie, ligt de nadruk vandaag en morgen tevens op tal van andere onderwerpen. Afschrikking door en verdediging van de NAVO, de reactie van het bondgenootschap op de toenemende dreiging die uitgaat van – Russische wapensystemen, zoals de SCC-8 en de NAVO-missies in Afghanistan en Irak.

De ontwikkeling en verspreiding van het SSC-8 grondgelanceerde kruisvluchtwapen van Rusland leidde vorig jaar tot het einde van het INF-verdrag. Sindsdien ontwikkelde en moderniseerde Rusland zijn capaciteiten verder. Het antwoord van de NAVO blijft afschrikking en dialoog en geen wapenwedloop.

De ministers stemden vandaag ook in met het finale concept politiek militaire advies van de DDA (deterrence and defence of the Euro-Atlantic area). Dit beschrijft hoe militaire activiteiten effectief zijn in te vullen om conflict en oorlog te voorkomen. Het moet met name zorgen voor samenhang tussen verschillende activiteiten.

Evenredige bijdrage
Geloofwaardige afschrikking vraagt om versterking van de capaciteiten en een evenredige bijdrage van alle bondgenoten. Om te zorgen voor een ‘fair share’ door Nederland verhoogde het kabinet de defensiebegroting eerder structureel met € 1,5 miljard. Defensie beseft wel dat het gat tussen de huidige 1,35% van het Bruto Nationaal Product en het doel van 2% waarschijnlijk te groot is om in 1 kabinet te overbruggen. Of er komend jaar geld bijkomt, wordt bekend met Prinsjesdag.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Laat ik helder zijn, het groeien van de defensiebegroting naar 2% is urgent en we stappen niet van die afspraak af. Het realisme dat we 2024 waarschijnlijk niet gaan halen doet daar niets aan af. Overigens spreek ik liever over capaciteiten en slagkracht, want een krimpende economie heeft een positief effect op het percentage. Het gaat dus om investeren en het vergroten van de slagkracht. Alleen zo blijven we toegerust op onze taken, zoals het zorgen voor geloofwaardige verdediging en afschrikking. En daar moet iedereen een eerlijke bijdrage leveren. Dat is en blijft het doel.”

In dit verband kwam ook het onverwachte aankondiging van de Verenigde Staten ter sprake om 10.000 militairen weg te halen uit Duitsland. Bijleveld: “Het argument dat de Europese landen meer moeten doen is niet nieuw en terecht. Maar in een bondgenootschap verras je elkaar niet en stem je dit soort beslissingen vooraf met elkaar af”.

Missies en operaties
De ministers stonden ook stil bij de huidige missies en operaties en met name die in Afghanistan en Irak. Ondanks dat de Amerikaanse regering en de Taliban in februari een akkoord tekenden blijft Nederland aandringen op besluitvorming rond troepenreductie op basis van de veiligheidssituatie (conditions based). Hier geldt het adagium ‘samen erin, aanpassen en samen er uit’, wat Nederland betreft.

Ten aanzien van de NAVO missie in Irak gaven de ministers nu opdracht om verschillende uitbreidingsopties uit te werken. Welke gevolgen de uitbreiding kan hebben voor Nederlands militaire inzet in 2020 en 2021 is nog niet bekend.

Bron: Defensie

NAVO gaat COVID-19 eensgezind te lijf

De NAVO-bondgenoten slaan de handen ineen in de strijd tegen het coronavirus. Maar ook het gewone werk moet doorgaan. De Defensieministers van de NAVO bespreken vandaag de crisis tijdens een beveiligde videoconferentie.

Zo zorgden Nederland, Hongarije, Noorwegen, Slovenië en Amerika voor medische en financiële steun aan jongste NAVO-bondgenoot Noord-Macedonië en doneerde Luxemburg beschermingsmateriaal aan Spanje. Deense ventilatoren en een veldhospitaal staan klaar voor Italië en Turkije levert spullen aan Spanje, Italië en landen rond de Balkan.

Versimpelde procedures

Om benodigd materiaal snel af te leveren maakt de NAVO gebruik van versimpelde procedures voor zogeheten Rapid Air Mobility. De ministers van Buitenlandse Zaken maakten eerder deze maand het op deze makkelijke manier spullen transporteren mogelijk.

Bondgenoten delen ook hun medische kennis en schaarse ziekenhuiscapaciteit. Verder wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen zoals 3D-geprinte beademingsapparaten en hergebruik van duikapparatuur als ventilatiemaskers.

Onzichtbare coronavijand

Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten is het belangrijk gezamenlijk op te treden tegen de onzichtbare coronavijand. “Als we dat met elkaar doen, staan we sterker in de strijd tegen dit virus. Dit virus raakt ons allemaal.”

Maar pandemie of niet, ook de vaste NAVO-taken moeten doorgaan. De Defensieministers benadrukten dat training, verdediging en afschrikking niet ten koste mogen gaan van de pandemie. De gezondheidscrisis mag geen veiligheidscrisis worden, zo is de boodschap. Missies in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak gaan gewoon door, al is het vanwege COVID-19-maatregelen in afgeslankte vorm

Toename desinformatie
De NAVO-ministers stelden ook de toename van desinformatie aan de orde. Veel staten en niet-statelijke actoren misbruiken de pandemie voor het verspreiden van schadelijk nepnieuws. Om dat te bestrijden moeten bondgenoten nauw samenwerken. Belangrijk is om continu het eerlijke verhaal te vertellen.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen