Amfibisch transportschip Zr. Ms. Johan de Witt zet koers naar grote NAVO-oefening

Steeds meer Nederlandse militairen begeven zich naar Noorwegen voor de oefening Trident Juncture. Vanmiddag vertrok Zr. Ms. Johan de Witt vanuit de marinehaven in Den Helder. Het amfibisch transportschip brengt honderden militairen en tientallen voertuigen naar de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog.
Nederlandse neemt deel met 2.200 militairen, 4 schepen, 2 helikopters, een tankvliegtuig en honderden gevechts- en ondersteunende voertuigen.
NAVO oefent verdediging grondgebied
Oefening Trident Juncture is er een die indruk maakt. Dit jaar doen 50.000 deelnemers mee uit ruim 30 NAVO-landen en partners. De NAVO test de inzet van haar snelle reactiemacht, de NATO Response Force (NRF). In het fictieve scenario oefenen die de verdediging tegen een aanval op NAVO-grondgebied. Het bondgenootschap geeft zo een duidelijke boodschap af: een aanval op 1 is een aanval op allen.

Aan boord Johan de Witt
De Nederlandse commandeur Huub Hulsker leidt vanaf de Johan de Witt een groot internationaal vlootverband met zijn maritime battle staff. Met deze staf voert hij de amfibische taakgroep aan van 3 schepen, en daarnaast de 2 permanente NAVO-vlootverbanden. Het gaat in totaal om 17 schepen.

De amfibische taakgroep voert vanaf zee met kleinere vaartuigen en rupsvoertuigen een aanval op het land uit. Dat gebeurt vanaf Zr. Ms. Johan de Witt met een Finse infanterie-eenheid en Britse, Franse en Nederlandse mariniers, die op het marineschip zijn ingescheept. Een Cougar-transporthelikopter staat op het helikopterdek paraat. Deze kan bijvoorbeeld mariniers aan land brengen of verkenningsvluchten uitvoeren.

Grootschalig vertrek
Vanuit Nederland vertrokken eerder al 16 diepladers over de weg. Zij transporteren in Noorwegen het aangekomen materieel van NAVO-eenheden naar de oefenlocaties. Vrijdag werden 2 treinen in Steenwijk beladen met onder meer CV90-gevechtsvoertuigen. Ander materieel vertrekt de komende dagen vanuit de Eemshaven. Een groot deel van de militairen vliegt vanaf Vliegbasis Eindhoven en vanaf Schiphol.

De troepen moeten 25 oktober aanwezig zijn als de belangrijkste manoeuvres van de oefening beginnen.

Bron: Defensie

Uitkomst logistieke ‘snelkookplan’: werkend systeem voor host nation support

Een werkend digitaal systeem voor host nation support (HNS) waarin NAVO- en EU-lidstaten hun aanvragen voor ondersteuning van een gastland indienen. Het is geen toekomstmuziek meer, maar sinds donderdag zo goed als werkelijkheid. Het werd donderdagnmiddag getoond tijdens de afsluiting van de eerste hackathon van de Taskforce Logistiek in Rijswijk.
Tijdens een zogenoemde hackaton zitten deskundigen van diverse disciplines in teams bij elkaar om snel een oplossing te vinden voor een prangend probleem.
Moeilijk bij te houden
“Nederland is in de EU en binnen de NAVO leidend op het gebied van de military mobility en host nation support. In het ene land regel je zaken op dat gebied nog met de fax en in andere per e-mail met een spread sheet erachter. In alle gevallen is het moeilijk alles bij te houden”, aldus Commandant Task Force Logistiek brigadegeneraal Hans Damen. “Wat is er mooier dan 1 tool te hebben dat elk land gebruikt om steun aan te vragen? De task force koos ervoor niet 1 bedrijf zo’n systeem te laten ontwikkelen, maar dat te doen via de snelkookpanmethode van een hackaton.”

Fanatiek
Afgelopen dinsdagavond ging een aantal teams, bestaande uit officieren en 4 tot 6 IT-specialisten van firma’s als SAP, Conclusion, ATOS, KPN, IBM, CGI, CAP Gemini, Athos en JIVC van de DMO aan de slag met de opdracht. “Ze waren erg fanatiek. De teams zijn tot vanmorgen vroeg doorgegaan om een werkend proof of concept te kunnen tonen. De eerste dagen was er relatief veel tijd nodig om elkaar te begrijpen en elkaars taal te leren spreken. De hackaton is een mooi voorbeeld van de adaptieve krijgsmacht. De bedrijven die meedoen zijn zeer betrokken en willen winnen met hun idee”, aldus Damen.

Concept verder uitwerken
Het is de bedoeling dat het winnend concept verder wordt uitgewerkt tot een vlekkeloos werkend systeem voor HNS. “Nederland zou het systeem beschikbaar kunnen stellen aan andere landen binnen Europa. Zo voorkom je dat elk land zijn eigen systeem ontwikkelt en die systemen weer op een ander moet aansluiten.” Damen was dan ook erg blij met de grote belangstelling van andere Europese landen. “Het ging om zo’n 50 personen uit ongeveer 20 landen. Een aantal mensen was er bij als waarnemer. Nederland maakt op het gebied van military mobility zijn rol als lead nation waar.” Het evenement was georganiseerd in samenwerking met logistieke deskundigen van de Duitse krijgsmacht.

Uitslag
Gisteren presenteerden alle deelnemende teams de door hen bedachte oplossing. Eerste werd het team, bestaande uit Defensiepersoneel, medewerkers van Capgemini, SAP en Mendix.

Bron: Defensie