Minister Bijleveld tegen nieuwe raketten op Europees grondgebied

“We moeten laten zien dat we ons grondgebied kunnen verdedigen en op aanvallen zijn voorbereid. Maar wat mij betreft geen nieuwe raketten in Europa.” Deze boodschap gaf minister Ank Bijleveld-Schouten af tijdens de bijeenkomst van NAVO-Defensieministers in Brussel, gisteren en vandaag. De vergadering werd overschaduwd door grote zorgen over het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag. Dat is begin deze maand zowel door de Verenigde Staten als door Rusland opgezegd.
Het INF-verdrag verbiedt vanaf de grond gelanceerde raketten en kruisvluchtwapens met een bereik tussen 500 en 5.500 kilometer. Daarom was het meer dan 30 jaar belangrijk voor de stabiliteit en veiligheid van het Euro-Atlantische gebied. Het INF-verdrag leidde tot het weghalen van nucleaire en conventionele systemen en vormde de opmaat naar verdere ontwapening na de Koude Oorlog.

Dialoog centraal
Inmiddels ontwikkelde Rusland toch zo’n verboden kruisvluchtwapen. Deze zogenoemde 9M729, door de NAVO als SSC-8 aangeduid, heeft een bereik van meer dan 500 kilometer. Vóór het INF-verdrag is ontbonden, geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Als het INF-verdrag eindigt wil Bijleveld niet dat er nieuwe nucleaire raketten op Europees grondgebied worden geplaatst. Een wapenwedloop moet voorkomen worden. Daarom deelt Bijleveld de mening van secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg dat dialoog centraal moet staan. Stoltenberg liet niks los over een eventuele reactie van de NAVO, maar die zal wel “afgemeten en defensief” zijn.

Afschrikking & verdediging
Onderdeel van een geloofwaardige afschrikking en verdediging is het NATO Readiness Initiative. Dit is bedoeld om de gezamenlijke pool van eenheden met een hoge gereedheid te versterken en inzichtelijk te maken. Daarmee moeten de NAVO-landen vanaf 2020 gezamenlijk 30 gemechaniseerde bataljons, 30 squadrons gevechtsvliegtuigen en 30 oorlogsschepen op de mat kunnen brengen. Met bijbehorende aansturing en ondersteuning is het zaak dat deze eenheden binnen 30 dagen voor een oorlog of crisis inzetbaar zijn. Ook van Nederland wordt een bijdrage aan dit initiatief verwacht.

Lastenverdeling
Ook hoog op de NAVO-agenda in Brussel stonden lastenverdeling- en de nationale plannen van de bondgenoten. De verslechterende internationale veiligheidssituatie en het belang van een evenwichtige trans-Atlantische lastenverdeling, maken hogere defensie-uitgaven urgent. Nederland heeft inmiddels een nationaal plan op tafel liggen, maar er nog geen prijskaartje aangehangen. Het plan is geënt op snellere, betere en langere inzetbaarheid. De NAVO verwacht dat Nederland dit jaar het bijbehorende financiële plaatje aanlevert. “Niemand kan achterover leunen”, benadrukte Stoltenberg nogmaals. “Iedereen zal moeten investeren in de paraatheid van zijn troepen.” Lastendeling raakt het hart van dit bondgenootschap en is daarom essentieel voor de geloofwaardigheid.

NAVO en EU
Vandaag spreken de ministers nog over NAVO-operaties, waaronder de missie Resolute Support in Afghanistan en de samenwerking tussen de NAVO en de EU.

Bron: Defensie

Tweede Kamer bespreekt toekomstvisie Defensie en NAVO-plan

“We moeten de bakens verzetten. Europese landen, waaronder Nederland, moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid.” Dit zei minister van Defensie Ank Bijleveld gisteravond tijdens het plenair debat over Defensies toekomstvisie en het Nationale Plan voor de NAVO. Eind vorig jaar diende Nederland dit plan in bij de NAVO.

De minister van Defensie riep de afspraken in herinnering die minister-president Mark Rutte maakte tijdens de NAVO-top van afgelopen juli. Regeringsleiders en staatshoofden besloten toen om geloofwaardige nationale plannen te maken. Die moeten de Defensie-uitgaven in 10 jaar laten stijgen in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product.
Eerlijke bijdrage
Bijleveld: “Het gaat hier om onze eigen veiligheid én we laten als rijk land zien dat we een eerlijke bijdrage willen leveren aan de slagkracht van de NAVO én de EU. Op dit moment doen we dat namelijk niet.”

De internationale veiligheidssituatie is instabieler én complexer geworden. Er komen nieuwe dreigingen op Nederland en Europa af, terwijl ook de conventionele dreigingen toenemen. Daardoor moet Defensie op meer situaties voorbereid zijn. “Niet alleen de assertieve houding van Rusland, de onrust en conflicten aan de zuidkant van Europa, maar ook nieuwe ontwikkelingen als toenemende cyberdreiging. Dit alles maakt ons kwetsbaar als we er niet op anticiperen,” aldus Bijleveld.

Prioriteiten
In het nationaal plan staan materiële investeringen die Nederland wil doen. Het plan is geschreven op basis van de materiële capaciteiten die de NAVO van haar bondgenoten vraagt. Daarbij heeft ook het kabinet de intentie uitgesproken om extra te investeren in Defensie. “Het is geen vrijblijvende intentie. Nederland moet als betrouwbaar bondgenoot stappen blijven zetten. De kracht van de NAVO is de eenheid en betrouwbaarheid. Dat we vanuit onze gezamenlijke waarden grenzen stellen en bewaken”, benadrukt Bijleveld. “Die eenheid bewijst zich nu al ruim 70 jaar als ons belangrijkste wapen en de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.”

Nederland heeft 5 investeringsprioriteiten bepaald om huidige én toekomstige dreigingen het hoofd te bieden:
1. Extra F-35 jachtvliegtuigen
2. Uitbreiding van vuurkracht op land
3. Uitbreiding vuurkracht op zee
4. Versterking van de special forces
5. Versterking van het cyber- en informatiedomein.
Op deze prioriteiten richt Defensie zich in deze kabinetsperiode. “Daarmee zijn we er dus nog niet. Daarom heb ik in de Defensienota lange lijnen naar de toekomst geschetst”, aldus de minister. In de herijking van de Defensienota in 2020 worden die lijnen verder uitgewerkt.

Bron: Defensie