Amerikaans marinecommando uit de Koude Oorlog wordt heropgericht

De spanning tussen de Navo en Rusland breidt zich uit naar de Atlantische Oceaan. De Verenigde Staten gaan de komende maanden een marinecommando uit de Koude Oorlog heroprichten. Destijds was de Tweede Vloot vanuit een basis in Norfolk in de staat Virginia verantwoordelijk voor de westelijke helft van de Atlantische Oceaan. Zij moest daar Russische onderzeeboten in de gaten houden om de transportroute naar Europa open te houden als er een oorlog zou uitbreken. In 2011 werd de eenheid opgeheven, omdat een confrontatie met Rusland iets uit een ver verleden leek. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne in 2014 is die spanning weer terug.

Patrouillevliegtuigen
De Navo vreest al langer dat Russische onderzeeboten in crisistijd transportschepen op de Atlantische Oceaan kunnen aanvallen. Daarom renoveren de VS bijvoorbeeld ook een luchtmachtbasis in het IJslandse Keflavik. Van daaruit moeten maritieme patrouillevliegtuigen in de wateren tussen Groenland, IJsland en Groot-Brittannië speuren naar Russische onderzeeboten die de Atlantische Oceaan willen bereiken.

De Navo werkt bovendien aan een nieuw Atlantisch transportcommando, dat hoogstwaarschijnlijk net als de Tweede Vloot in Norfolk gehuisvest wordt. Het commando zorgt dat alle bondgenoten in crisistijd kunnen samenwerken om scheepvaartroutes open te houden.
Nederlandse marine
Aan de andere kant van de oceaan zijn er ook initiatieven. Zo richten Europese marines zich weer op operaties in de oostelijke helft van de Atlantische Oceaan. Net als tijdens de Koude Oorlog moeten zij hier tegen Rusland kunnen vechten, terwijl de Verenigde Staten en Canada de westelijke helft voor hun rekening namen. De Nederlandse marine wil het komende decennium bijvoorbeeld twee in de jaren negentig gebouwde fregatten vervangen. Staatssecretaris van defensie Barbara Visser schreef vrijdag aan de Tweede Kamer dat de nieuwe schepen in de Atlantische Oceaan onderzeeboten moeten kunnen bestrijden.

Bron: Trouw

Pre-ministerial press conference

NAVO-baas tikt Nederland op vingers om defensie-uitgaven

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Nederland een tik op de vingers gegeven omdat nog steeds niet is voldaan aan de verplichting om de defensie-uitgaven te verhogen.
“We verwachten meer. Dit gaat om wat eerlijk is”, zei de NAVO-baas donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.
Stoltenberg herinnerde de Kamer aan de afspraken die Nederland gemaakt heeft om 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 beloofde het Nederlands kabinet binnen tien jaar de NAVO-norm te halen.
De boodschap van de Noorse Stoltenberg was duidelijk: “In 2014 hebben we afgesproken niet meer te bezuinigen op defensie, maar meer te investeren.”

Hij ziet dat Nederland de defensie-uitgaven heeft verhoogd. Tegelijkertijd is het niet voldoende. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken dat Defensie er jaarlijks 1,5 miljard euro bijkrijgt. Maar, mede gelet op de groei van de economie, is dat lang niet voldoende om de 2 procent te halen.

Roerige tijden
Dat is wel nodig, niet alleen omdat dat eerlijk is tegenover de bondgenoten die de NAVO-norm wel halen, maar ook omdat sinds 2014 de geopolitieke verhoudingen op scherp zijn komen te staan.
Met de opkomst van IS en het terrorisme dat daarmee gepaard is gegaan en de Russische annexatie van de Krim zijn investeringen in de NAVO nodig, vindt Stoltenberg.

Hij heeft er begrip voor dat landen na de Koude Oorlog de defensie-uitgaven hebben teruggeschroefd. Sterker nog, dat heeft hij zelf als minister in Noorwegen ook gedaan. “Maar als je bezuinigt in rustige tijden, moet je ook investeren in roerige tijden”, aldus Stoltenberg. “Het is geen optimistische boodschap, maar een veilige wereld is niet gratis.”

Bron: NU.nl / NATO