Erasmusbrug kleurt blauw vanwege 73e verjaardag NAVO

De Erasmusbrug in Rotterdam is vanavond verlicht in de NAVO-kleuren. Op die manier staat Nederland stil bij de oprichting van het bondgenootschap, vandaag exact 73 jaar geleden. Ook andere bondgenoten besteden aandacht aan het jubileum. Door de oorlog in Oekraïne is de noodzaak van het politiek-militaire bondgenootschap misschien wel duidelijker dan ooit. Reden te meer om even stil te staan bij deze dag.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In eerste instantie telde de alliantie 12 landen, waaronder Nederland. Het bondgenootschap was aanvankelijk vooral bedoeld als tegenkracht van de communistische landen in Oost-Europa. Inmiddels omvat de NAVO 30 landen. Noord-Macedonië kwam er 2 jaar geleden als laatste bij.

In de afgelopen 73 jaar zijn er vanuit de NAVO honderden grote en kleine missies geweest in crisis- en conflictgebieden. Nederland had een bijdrage aan tientallen daarvan, in landen als Afghanistan, Bosnië, Kosovo, Libië en Pakistan. Maar ook nu zijn Nederlandse militairen actief voor het bondgenootschap. Denk aan de enhanced Forward Presence in Litouwen, de NAVO-missie in Irak, maar ook aan de verschillende NAVO-vlootverbanden of oefeningen. Met luitenant-admiraal Rob Bauer als voorzitter van het NAVO-militair Comité vult Nederland bovendien een hoge militaire post binnen het bondgenootschap.

Noodzaak
De oorlog in Oekraïne, dat grenst aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied, toont de noodzaak van het bondgenootschap aan. Hoewel Oekraïne geen NAVO-lid is, doet de alliantie veel om de Oekraïense bevolking te helpen. Zo leveren zij vanaf de eerste dag van de Russische inval bijvoorbeeld wapens, zodat de Oekraïners zichzelf kunnen verdedigen. En mocht Rusland een stap verdergaan en een NAVO-land binnenvallen, dan treedt automatisch de bekendste NAVO-regel in werking: een aanval op één geldt als een aanval op allen.

Mede daarom is de afschrikking en verdediging aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied de afgelopen tijd flink versterkt. Nederland draagt daaraan bij met bijvoorbeeld een Patriot-luchtverdedigingssysteem en met F-35’s. Die bewaken en beveiligen een deel van het luchtruim boven de oostflank. Verder zijn verschillende oefeningen in NAVO-verband verschoven naar de oostgrens, zoals bijvoorbeeld in Roemenië. En er worden nieuwe battlegroups opgericht in die regio. Ook daar onderzoekt Nederland een militaire bijdrage.

Budget
De oorlog in Oekraïne maakt wederom duidelijk dat vrede en veiligheid niet gratis zijn. De budgetten voor defensie gaan bij een aantal bondgenoten omhoog om te voldoen aan de norm die de NAVO bondgenoten stellen voor defensie-uitgaven: 2% van het bbp. Ook Nederland heeft in het coalitieakkoord al forse stappen gezet om de defensie-uitgaven te verhogen; het budget is met zo’n 25 % verhoogd. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt nu gewerkt aan een versnelde versterking van de krijgsmacht, en wordt onderzocht wat er nog meer nodig is. Daarover wordt rond de zomer met het verschijnen van de Defensienota meer bekend.

De Erasmusburg kleurt vanavond rond de schemering blauw. De blauwe brug is via twee livestreams op YouTube te bewonderen.

Grote internationale Luchtmachtoefening Frisian Flag 2022 van start

Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2022 plaats. Verschillende internationale deelnemers beoefenen gedurende twee weken complexe missies in internationaal verband. Tweemaal per dag kiezen ongeveer 30 toestellen het luchtruim voor een trainingsmissie. De vliegbewegingen vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats. ’s Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen, tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor buitenlandse deelnemers.

Waar wordt er gevlogen?
Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord-Nederland. Hoewel er grotendeels boven zee geoefend wordt, is de oefening ook vanaf land goed waarneembaar. Een aantal militaire locaties in Noord Nederland nemen actief deel aan de oefening. Het betreft NAVO-oefenterrein de Vliehors range op Vlieland, Maritiem Vliegkamp (MVKK) De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard. Het gebied tussen MVK De Kooy en oefenterrein de Marnewaard is ingesteld als tijdelijk laagvlieggebied voor helikopters en een transportvliegtuig. Het tijdelijke laagvlieggebied is niet bedoeld voor gevechtsvliegtuigen.

Waarom wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden gevlogen?
De vliegbasis ligt middenin het grootste oefengebied van West-Europa, waarvan het grootste gedeelte zich boven de Noordzee bevindt. Hierdoor gaat er geen trainingstijd verloren met vliegen van en naar het oefengebied. De vliegtijd wordt hierdoor effectief benut voor trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook maar twee weken. Bovendien heeft de vliegbasis jarenlange ervaring als kenniscentrum voor vliegoperaties en beschikt het over de infrastructuur om met een grote hoeveelheid verschillende toestellen inclusief ondersteunend personeel te kunnen opereren.

Gezamenlijk trainen
Internationale samenwerking bewijst zijn waarde tijdens missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan en Irak. Alle verschilden sterk qua dreigingsniveau en taakstelling voor de vliegers. Door middel van oefeningen als Frisian Flag worden vliegers voorbereid op dreigende situaties waarbij in internationaal verband wordt opgetreden, nu en in de toekomst. Ook tonen we hiermee onze sterke band met onze bondgenoten en solidariteit met bevriende lidstaten van de NAVO. De huidige situatie aan de Oostgrens van het NAVO-grondgebied maakt eens te meer duidelijk dat onze militairen ten alle tijden inzetgereed moeten zijn voor elke opdracht die de politiek ons geeft. Daarom blijven oefeningen als Frisian Flag noodzakelijk.

Hoe is Frisian Flag ontstaan?
De naam Frisian Flag werd gekozen naar analogie van de verschillende vergelijkbare oefeningen die allen ‘Flag’ in hun naam dragen, zoals ‘Red Flag’ (Verenigde Staten) en ‘Maple Flag’ (Canada). ‘Red Flag’ verwijst naar de rode vlag die bij een oefenterrein wordt gehesen als daar een willekeurig krijgsmachtonderdeel actief is. In de naam Frisian Flag is de verwijzing naar de provincie Friesland opgenomen als thuisprovincie voor de vliegbasis. Al decennia lang vinden er internationale oefeningen met grote hoeveelheden gevechtsvliegtuigen plaats vanaf vliegbasis Leeuwarden. Uit al deze oefeningen is het huidige Frisian Flag geëvolueerd, dat sinds 1999 deze naam draagt en alom bekend is.