Reservisten Natres bloeien op in Bollenstreek

Zo’n 150 parttime militairen van de Nationale Reserve (Natres) oefenen tot zaterdagmorgen in de Bollenstreek. Ze patrouilleren sinds gisteren in uniform en met (ongeladen) wapen door de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen. Inwoners kunnen vrijwillig helpen door bij de controlepunten mee te werken aan een veiligheidsonderzoek.

De Natres bewaakt en beveiligt het Nederlands grondgebied en bestaat uit 3.000 reservisten. Het korps wil beter zichtbaar zijn in de maatschappij. Daarom oefent de eenheid in het optreden in stedelijk gebied en komt de samenwerking met civiele autoriteiten aan de orde.
Interessant
“We verwelkomen de militairen van de Nationale Reserve van harte”, zei burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond). “Het is belangrijk dat zij op straat kunnen oefenen en voor onze inwoners is het interessant om de militairen zo dichtbij aan het werk te zien.”

natres_noventas-by-mindef

Bijstand
Alle militairen horen bij 20 Natresbataljon, dat onderdeel is van 11 Luchtmobiele Brigade. De kerntaak van het Korps Nationale Reserve is het bewaken en beveiligen van het eigen grondgebied. Bewakings- en beveiligingsopdrachten bij vitale objecten en militaire bijstand bij rampenbestrijding zijn enkele voorbeelden. Nog enkele zijn militaire bijstand voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid of militaire steunverlening aan militaire transporten.

Bron: Defensie

Bataljonswissel 4 compagnieën

Vier compagnieën wisselden gisteren van bataljon.

Op de Bernhardkazerne in Amersfoort stonden ongeveer 1250 leden van het Korps Nationale Reserve aangetreden , allen afkomstig van 10, 20 en 30 Natresbataljon en de Fanfare van het korps voor de muzikale omlijsting. De reden dat het korps aangetreden stond was de ceremoniële uitwisseling van 4 compagnieën tussen 10 en 20 Natresbataljon.

Recent heeft er een reorganisatie plaatsgevonden en is de provincie Utrecht overgegaan van 11 Luchtmobiele Brigade naar 43 Gemechaniseerde Brigade. Gelderland is van 43 Gemechaniseerde Brigade naar 11 Luchtmobiele Brigade gegaan.
Om deze reden gaan de Delta- en Echo compagnie over van 10 naar 20 Natresbataljon en Echo- en Foxtrot compagnie over van 20 naar 10 Natresbataljon.

De onderliggende reorganisatie is nog niet afgerond, maar er is echter besloten om reeds vanaf 1 januari 2017 de 4 compagnieën onder bevel te stellen van de toekomstige beoogde moederbataljons.

Hierdoor kan er uitvoering worden gegeven aan de jaarplannen van de bataljons. Omdat de onderliggende reorganisatie nog niet is afgerond is er formeel sprake van een onder bevelstelling voor bepaalde duur. Naar verwachting zal de reorganisatie in de loop van 2017 worden afgerond.