Oproep reservisten via dienstplichtbrief

Alle 17-jarige jongens en meisjes krijgen straks een seintje dat ze naast hun studie of baan reservist kunnen worden bij de krijgsmacht. Op die leeftijd krijgen alle Nederlandse 17-jarigen toch de zogeheten ’dienstplichtbrief’, waarmee meteen de mogelijkheid tot het worden van deeltijd-militair kan worden aangestipt. Het is een prima manier om reservisten te werven, zo vindt de VVD, die maandag een voorstel hiertoe doet.
De Kamer overlegt vandaag over het plan van VVD-Kamerlid Van den Bosch om het reservisten makkelijker te maken werk of studie te combineren met een deeltijdfunctie bij de krijgsmacht.
Defensie wil meer reservisten dan de 4800 die ze nu heeft. Niet alleen is het een manier om schaarse kennis en capaciteiten in huis te halen, het zorgt er ook voor dat de krijgsmacht zich makkelijker kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met 5000 openstaande vacatures kampt de krijgsmacht bovendien met personeelskrapte.

’Prachtige kans’
Voor veel jongeren is een aanmelding bij de krijgsmacht een brug te ver, zegt Kamerlid André Bosman. Ze weten vaak niet dat ze ook tijdelijk of in deeltijd militaire ervaring kunnen opdoen. „En de brief gaat er toch uit. Een prachtige kans om 17-jarigen uit te leggen: je wordt nu 18, dan mag je stemmen en heb je vrijheden die we met z’n allen verdedigen. Reservist worden is een prachtige kans om je te verdiepen.” Neem de student die in het Natres-bataljon (Nationale reserve) wordt uitgezonden naar Jordanië. „Dat zijn toch unieke ervaringen?”

De dienstplichtbrief heeft nu op zichzelf geen gevolgen voor jongeren. De brief wijst hen erop dat ze staan ingeschreven voor militaire dienst. Daarvan is de opkomstplicht sinds 1997 opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Inzet reservisten bij ‘Samen in touw’

Hoe werk je samen – en hoe verleen je bijstand – als Nederland geteisterd wordt door een hittegolf en daardoor een dijkverschuiving op de loer ligt? Dat trainden 150 reservisten van 20 Natresbataljon de afgelopen 3 dagen, samen met politie, brandweerlieden, dijkwachters en gemeenteambtenaren tijdens de oefening ‘Samen in touw’ in Oudewater.

“Goed bezig!”, liet de Commandant der Strijdkrachten op zijn Facebookpagina weten. “Want ‘morgen’ kan het zomaar werkelijkheid worden”.

Scenario
Dijkverschuiving tijdens extreme droogte vormt een reëel scenario, menen de civiele autoriteiten. Het waterschap patrouilleert daarom tijdens de oefening met de leden van het dijkleger op de dijken in het gebied en vraagt Defensie om bijstand. Zo moet het gesmeerd gaan lopen bij een echte crisis.

In de oefening werd daarom van alles getest. Bijvoorbeeld of sluizen in Oudewater nog wel dicht kunnen en of de walkie talkies werken. Verder werden zo’n duizend zandzakken gevuld en vloog de landmacht met een onbemand vliegtuigje over de dijken om scheuren op te sporen. Ook werd ’s nachts gepatrouilleerd en geoefend met de bewaking van een geëvacueerde woonwijk. Hierbij werden de huizen gecontroleerd, zogenaamd om zeker te stellen dat de mensen vertrokken waren, en reikten reservisten informatiefolders van het Hoogheemraadschap uit over evacuaties. Ook sloten de militairen alle toegangswegen af om plundering te voorkomen.

Kinderen
Om het extra realistisch te maken werd er ook een basisschool ontruimd. De kinderen wisten daar niets van. Voor sommigen was het even schrikken, maar de meesten zeiden het erg leuk te vinden. Zeker toen een aantal kinderen op de militaire commandopost werd rondgeleid. Aan de hand van de juf kregen ze alles te zien en mochten ze vragen stellen. Dat stelde gerust. Na afloop gingen ze zelfs breed lachend met de militairen op de foto.

Met de oefening hopen de hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Oudewater de onderlinge samenwerking en communicatie tijdens een crisis of ramp te verbeteren.

Bron: Defensie