De Nationale Politie komt structureel miljoenen euro’s te kort. Dat blijkt een nieuwe studie van adviesbureau PwC.

In het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie, komt naar voren dat het jaarlijkse tekort kan oplopen tot meer dan €200 miljoen. Zonder nieuwe tegemoetkomingen vanuit de overheid zit er voor de Nationale Politie, waar ruim 63.000 professionals werkzaam zijn, niets anders op dan flink te bezuinigen, onder andere op wijkteams.

“Het gaat hier dus niet over te weinig geld voor nieuwe investeringen om meer te doen maar over te weinig middelen om de huidige activiteiten van de Nationale Politie in stand te houden”, vertelt Gerrit van de Kamp, voorzitter van Politievakbond ACP, tegenover nieuwszender BNR.

Naast wijkteams, zal de Nationale Politie – die wetten handhaaft, de openbare orde bewaart en hulp verleent – volgens het onderzoek van PwC ook moeten gaan bezuinigen op de politieacademie, wat het nijpend tekort aan agenten in ieder geval niet zal verhelpen.

“Verder moet ook bezuinigd worden op de zorg voor politiemensen. Zij maken veel mee en spreken daardoor geregeld met psychologen”, legt Van de Kamp uit. Daarnaast kan ook minder worden besteed aan de bestrijding van cybercriminaliteit, terwijl dit thema juist om steeds meer aandacht vraagt.

Volgens Van de Kamp is de overheid nu aan zet. “Het is niet aan ons om hierover keuzes te maken, dat moeten politici doen. Dan moeten zij ook maar aan de burger uitleggen waarom wij noodgedwongen stoppen met de opsporing van kleine diefstallen.”

Geen donderslag bij heldere hemel
De conclusies van het PwC-onderzoek komen niet als een donderdag bij heldere hemel. De Nationale Politie beschikt naar eigen zeggen al vele jaren over te weinig financiële middelen. Zo kwam bijvoorbeeld in 2017 in een studie van onderzoeks- en adviesbureau Gartner naar voren dat de organisatie miljoenen tekortkomt om zijn ICT-systemen te moderniseren en draaiende te houden.

Toch zijn de problemen bij de Nationale Politie met een extra zak geld niet meteen opgelost, zegt veiligheidsexpert Marnix Eysink Smeets tegen BNR. “Het grote, onderliggende probleem is de structuur van dit moment.”

Sinds 2014 valt de Nationale Politie onder de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid. “Die structuur zorgt ervoor dat er geen ruimte meer is voor visionaire kracht. Grapperhaus is in feite de korpschef en de politie moet vooral luisteren.”

Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021

Militairen ondersteunen politie bij terreuroefening

Het schietterrein van de Harskamp stond deze week in het teken van terreur. In het militaire ‘oefenstadje’ Oostdorp speelde zich de grootschalige terreuroefening Samen Sterker af. Bewakingseenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Landmacht kregen dagelijks te maken met incidenten doorspekte scenario’s. Ook speciaal opgeleide reservisten van het Korps Nationale Reserve oefenden mee.
De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. Tijdens de eerste uren daarna of bij dreiging daarvan is samenwerking tussen verschillende diensten van levensbelang. Om snel en daadkrachtig te handelen, trokken politie en ‘hulptroepen’ van de landmacht gezamenlijk op. In totaal streefden ongeveer 400 man het doel na om samenwerking en geoefendheid tussen beide partijen te bevorderen. Daarbij werden werkwijzen, procedures en communicatie op elkaar afgestemd.

Zo realistisch mogelijk
Een aanslag in België vormde 1 van de realistische scenario’s. Daarbij werden aanwijzingen gevonden voor opvolgende aanslagen in Nederland. De politie schaalde op en trof maatregelen op diverse fictieve locaties in Maastricht, Deventer, Apeldoorn, Den Haag en Middelburg. Omdat de inzet meer capaciteit vergde dan de politie had, werd de hulp van Defensie ingeroepen. Vervolgens werden in Oostdorp allerlei situaties geënsceneerd waarmee de betrokken diensten aan de slag konden.

Zo’n aanslag is erg realistisch, volgens hoofd bureau Nationale Operaties van 11 Luchtmobiele Brigade en medeorganisator luitenant-kolonel Hans van den Brink. “Dat maakt deze oefening heel zinvol. Vanwege de beschikbare tijd en ruimte krijgen de eenheden meer incidenten voor de kiezen dan bij een daadwerkelijke inzet is te verwachten. Ze worden nu flink geprikkeld en uitgedaagd.”

Bijdrage reservisten
Een deel van de militaire bijdrage aan Samen Sterker werd geleverd door 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade. Reservisten van de 3 bataljons van het Korps Nationale Reserve (Natres) vormden een ander deel. Het bijstaan van civiele autoriteiten bij crises en rampen hoort tot de kerntaken van Defensie. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie hebben afgesproken dat 9 pelotons op een afroeptijd van 6 uur klaarstaan om de Nationale Politie te ondersteunen bij Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers.

Alarmerings-app
Van den Brink: “De landmacht staat garant voor een paar honderd man ondersteuning binnen een paar uur “Dat wil je natuurlijk wel getraind hebben van tevoren.”
Onder voorbehoud van geschiktheid en beschikbaarheid wordt mogelijk ook personeel van de Natres voor deze taak gereed gesteld. In het afgelopen halfjaar selecteerde de Natres in dat kader al 300 leden. Ze zijn niet alleen bedoeld voor deze taak, maar ook voor trainingsweekenden met vertegenwoordigers van de politie. Verder wordt er samen gewerkt aan een alarmerings-app.

Bron: Defensie