Ombudsman wil uitleg minister Bijleveld over klachten Defensie

De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In december 2016 kondigde de ombudsman na onderzoek naar misstanden in de klachtbehandeling van Defensie aan dat hij begin 2018 de klachtbehandeling gaat evalueren. De vragen die de ombudsman nu stelt, lopen vooruit op deze evaluatie. In een zogeheten zorgenbrief vraagt hij aandacht voor het perspectief van slachtoffers van schendingen van integriteit én het belang van zorgvuldigheid en transparantie in het klachtproces.
Sinds 1 juli 2016 heeft Defensie een nieuwe klachtenregeling in gebruik genomen. Ombudsman Reinier van Zutphen: “Ik wil van de minister horen hoeveel klachten er zijn ontvangen, in behandeling zijn genomen en gegrond zijn verklaard. Ook wil ik inzicht in het aantal doorverwijzingen naar de Nationale ombudsman. Als (ex) militairen tegen muren bij Defensie oplopen en in de knel raken, dan kunnen zij zich, net als elke burger met hun klacht bij mij melden.”

De doorgaans formele, afwachtende houding van Defensie resulteert vaak in juridische procedures over en weer. De ombudsman betreurt dit, uiteindelijk trekt dit op alle partijen een zware, emotionele wissel. De ombudsman vraagt de minister binnen twee weken antwoord te geven.

Bron: Nationale Ombudsman / Defensie

Ombudsman: Veteranen met veerkracht

Wouter* is als jonge Afghanistan-veteraan zwaargewond geraakt door een bermbom tijdens een patrouille in Uruzgan. Als veteranenombudsman hebben we hem geholpen omdat hij niet de passende zorg en aandacht kreeg van Defensie die hij juist zo nodig had. Daardoor was hij zijn vertrouwen in Defensie kwijtgeraakt. Ons oordeel was duidelijk: niet alleen het vertrouwen moest hersteld worden, maar Defensie moest Wouter ook een perspectief bieden. Na onze tussenkomst heeft Defensie Wouter verder geholpen. Zo hoort het ook.

Na een diep dal, zowel lichamelijk als psychisch, is Wouter het gevecht met zichzelf aangegaan om een nieuwe toekomst op te bouwen. Naast een studie heeft hij zich het rolstoelbasketbal eigen gemaakt. Afgelopen mei bezocht ik als Veteranenombudsman een centrale training van het Nederlandse team op het militair revalidatiecentrum Aardenburg. Ik sprak met een bevlogen chef de mission en de atleten. En daar kwam ik Wouter weer tegen.

Met een team van professionele ondersteuning van Defensie maakt Wouter zich nu op voor wedstrijden tegen landen als Canada en de Verenigde Staten. Nederland vaardigt komende week een team atleten af naar de Invictus Games in Toronto, Canada.
Misschien vraagt u zich af wat deze spelen eigenlijk inhouden? De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten. Het is een initiatief van de Britse Prins Harry. Als voormalig helikopterpiloot in het leger vindt hij dat beschadigde militairen een groter podium verdienen voor hun sportwedstrijden. Ondanks hun handicap willen én kunnen ze nog veel, zoals op hoog niveau sporten. Ze voelen zich ‘invictus’ oftewel: onoverwinnelijk. Voor deze veteranen is het meer dan alleen sport. Het is ook een bijdrage die helpt bij het verwerken van de tegenslagen die gewonde veteranen overkomen.

Sinds 2014 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. Dat is geregeld in de Veteranenwet. Veteranen hebben met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland. Voor een deel van hen is dat niet zonder consequenties gebleven. De Veteranenombudsman vindt dat deze veteranen de bijzondere zorg en aandacht moeten krijgen die ze verdienen.

Voor mij staan Wouter en al zijn collega-atleten van het Nederlandse veteranenteam symbool voor doorzettingsvermogen én veerkracht. Het is goed om te zien dat de klacht van Wouter zin heeft gehad. Defensie heeft Wouter weer een perspectief geboden. Wouter heeft het leven weer opgepakt en neemt nu weer zelfs deel aan de Invictus Games! Ik heb daar groot respect voor en wens alle veteranenatleten veel succes.

*gefingeerde naam

Bron: Telegraaf / Defensie