Nieuwe radar defensie heeft haviksoog

De Koninklijke Landmacht krijgt mobiele radarsystemen die kogels op duizenden meters afstand kunnen detecteren en raketten zelfs al op vierhonderd kilometer. De apparatuur komt van het Nederlandse Thales.
De Multi Mission Radar (MMR) is twee systemen ineen: de radar die het luchtruim in de gaten houdt en die voor gebeurtenissen op de grond. Speciale aandacht besteedt het systeem aan drones. ,,Die worden meer en meer gebruikt als waarnemingsmiddel voor artilleriebeschietingen. Deze tijdig detecteren is daarom van groot belang. Net zo belangrijk als het kunnen vaststellen waar vervolgens een schot vandaan komt”, legt Geert van der Molen van Thales uit.

Het spectrum dat de MMR kan waarnemen loopt van een halve tot vierhonderd kilometer. En van raketten tot voorwerpen zo groot als een kogel. Op het radarscherm zijn volgens Rene de Jongh van Thales zelfs insecten te zien. Dat is relevant, omdat toekomstige drones zo klein als libellen worden en in zwermen opereren.

Nauwkeurig
Commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen is content met de radars, waarvan de eerste over 2,5 jaar wordt geleverd. ,,Met dit unieke radarsysteem is de landmacht in staat op grote afstand, vroegtijdig en gelijktijdig meerdere typen doelen, uiteenlopend van minidrone tot kruisraket, te detecteren. Tegelijkertijd bepaalt het nauwkeurig de plaats van vijandelijk geschut”, zegt de generaal.

,,We kunnen daardoor snel tegenmaatregelen nemen. De landmacht zet een belangrijke stap naar modernisering van onze luchtverdedigings- en vuursteuncapaciteit en we versterken onze slagkracht. Dat is hard nodig om nieuwe dreigingen het hoofd te kunnen bieden.”

De landmacht koopt negen radars. Ze passen achter op een vrachtwagen. Met de aanschaf is een investering van 100 tot 250 miljoen euro gemoeid.

Bron: Telegraaf / Thales Nederland (foto)