Oorlogsveteraan Hellendoorn overleden

Reserve 1e luitenant en waarnemer Hans Hellendoorn overleed deze week. Hij werd 100 jaar. Hellendoorn was de laatste luchtmachter die in 1940 met een Fokker C V tegen de Duitse invaller ten strijde trok. Hij wordt zaterdag in Assen gecremeerd.
Hellendoorn brak in 1937 zijn studie biochemie af om in dienst te gaan en werd artillerie-waarnemer. In 1939, bij de mobilisatie, werd hij op Gilze-Rijen gestationeerd. In de Meidagen maakte Hellendoorn deel uit van de 5 Fokker C V’s die de omgeving van vliegveld Valkenburg moesten verkennen en aanvallen. Boven het vliegveld gooiden ze hun bommen af en gebruikten ook hun mitrailleurs.

Op 12 mei vloog hij met nog 3 C V’s naar het Rotterdamse vliegveld Waalhaven, naar Delft en naar Ockenburg. Omdat het niet goed mogelijk was onderscheid te maken tussen Nederlandse en Duitse troepen, keerden de vliegtuigen weer om.

Hellendoorn ontving na de oorlog het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Verzetsherdenkingskruis. Voor zijn medewerking aan het gedenkteken op Soesterberg voor de gevallenen van het Wapen der Militaire Luchtvaart kreeg hij het Ereteken voor Verdiensten in brons.

Bron: Defensie

Dappere mede-krijgsgevangene Wim Kan postuum geëerd met 3 onderscheidingen

Het was gisteren een bijzondere dag op de kazerne in Oirschot. De commandant van 17 Bataljon Prinses Irene reikte postuum 3 onderscheidingen uit aan luitenant-kolonel Louis Vriesman. Deze in 1961 overleden officier verbleef samen met Wim Kan in verschillende Jappenkampen. Hij betekende veel voor de carrièrestart van de cabaretier.

Met ceremonieel eerbetoon kende Defensie Vriesman het Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea Kruis toe. Zijn zoon, die óók officier werd, nam de onderscheidingen in ontvangst.

Orde en rust
Als KNIL-officier zat Vriesman bijna 3,5 jaar in krijgsgevangenschap. Hij was onder meer geïnterneerd in het Tjimahi-treinkampement op Java. Daar was hij verantwoordelijk voor de orde en rust. En hij leerde er Wim Kan kennen.
Burma Dagboek
In zijn Burma Dagboek 1942-1945 noemt de cabaretier Vriesman meerdere keren als degene die hem hielp in het kamp te blijven optreden. “Gisteravond groot succes gehad met de voorstelling. Bijna 300 man binnen. Overste Vriesman + staf. Vele complimenten.” Vriesman en Kan werden later ook tewerkgesteld in de beruchte Birma-kampen.

Dappere en kleine overste
Overste Vriesman wordt ook aangehaald in het wetenschappelijke werk De Verre Oorlog van prof. Nicolaas Beets. Die noemt hem “een dappere en kleine overste die de leiding had over een treinkampement, voordat hij op transport werd gesteld naar Burma.”

Nieuw-Guinea
Na de oorlog, in 1949, ging Vriesman als landmachtoverste ook nog naar Nieuw-Guinea. Het bataljon waarvan hij toen commandant was, viel onder het Regiment Prinses Irene.

Louis Vriesman keerde in 1951 terug naar Nederland. De teller van zijn diensttijd in de tropen staat dan op 39 jaar, een uitzonderlijk lange periode.

Bron + Foto: Defensie