Ereteken in brons voor Canadese helikoptercommandant

Commandant van het Canadese helikopterdetachement bij Minusma kolonel Chris McKenna kreeg gisteren het Ereteken voor Verdienste in brons. De onderscheiding werd opgespeld door Commandant Contingentscommando in Gao luitenant-kolonel René Le Noble.
McKenna ontving het eremetaal voor het ondersteunen van de Nederlandse Long Range Reconnaissance Patrol Task Group (LRRPTG). Bijvoorbeeld bij Forward Aero Medevac, logistieke steun en tactisch luchtmobiel optreden. Door zijn stijl van leidinggeven motiveerde hij zijn eenheid de maximaal haalbare steun aan Nederland te leveren, zelfs als dat een persoonlijk afbreukrisico opleverde. “Door zijn vasthoudend optreden richting diverse spelers heeft u de VN-missie in het algemeen en de LLRRPTG in het bijzonder een zeer grote dienst bewezen”, aldus Le Noble.

Proactieve houding
Mckenna kreeg de onderscheiding tijdens de overdracht van het commando over het helikopterdetachement in Mali van de Canadian Royal Airforce. Canada heeft voor de missie 3 Chinook en 5 Griffin helikopters in Gao en een C-130 in Dakar gestationeerd. Met het Canadese detachement in Gao ontstond, vanwege de soortgelijke mentaliteit en de proactieve houding, een nauwe band met de Nederlandse eenheden.

“Door uw proactieve houding heeft uw eenheid steun aan Nederlandse eenheden geleverd die ver uitging boven de verwachtingen en de mindset van de Verenigde Naties”, aldus Le Noble. “De inzet van tactische helikopters binnen de VN leek soms gedreven te worden door financiële overwegingen. Toch heeft u altijd het welzijn van Nederlandse maar ook andere internationale peacekeepers voor ogen gehad.”

Bron: Defensie

Missie F-16’s na 2018 in Midden-Oosten niet verlengd

Nederland verlengt de inzet van F-16’s in de strijd tegen ISIS na 31 december 2018 niet. Het Kabinet heeft dat vandaag besloten. “Onze F-16’s hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verslaan van ISIS. Maar nu het mandaat ten einde is, komen ze eind dit jaar terug naar Nederland. Dan kunnen we volgend jaar beginnen met de overgang naar de F-35”, lichtte minister Ank Bijleveld-Schouten het besluit toe.
Nederland is volgens haar niet in staat om langer een bijdrage te leveren aan de anti-ISIS-missie vanuit Jordanië. Nederland moet ook eenheden beschikbaar houden voor diverse snel inzetbare eenheden en de NAVO. Nederland blijft echter wel bij Irak betrokken aldus Bijleveld. “Het is belangrijk dat we de Iraakse overheid helpen om hun overwinning op ISIS vast te houden en Irak te steunen in de wederopbouw. Daarom blijven onze trainers de Iraakse strijdkrachten opleiden, nu ook vanuit de NAVO.”

Er blijven ongeveer 50 trainers in Erbil en ongeveer 12 in Bagdad. Met belangrijke civiele posities in de missie draagt Nederland bij aan de hervormingen en verbeteringen van het veiligheidsapparaat in Irak. Nederland levert daarnaast een proportionele bijdrage van ongeveer 20 militairen en civiele experts aan de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak, die dit najaar van start gaat. De NAVO-missie richt zich op de versterking van de Iraakse veiligheidssector en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid in post-ISIS Irak.

Mali
Na 1 mei 2019 bouwt Nederland de bijdrage aan Minusma af. Nederland heeft dan 5 jaar bijgedragen aan de VN-missie in Mali. Er blijven tot en met 2021 enkele politiefunctionarissen en stafofficieren werkzaam. Het kabinet maakt extra middelen vrij voor het bevorderen van de rechtsorde in de Sahel. Internationale partners van Nederland, waaronder de EU, VN, Frankrijk en Duitsland, zijn daar blij mee.

Door de Nederlandse inzet verbeterde de effectiviteit van de missie. Door nu al bekend te maken dat Nederland stopt, hoopt het Kabinet dat het voor de VN eenvoudiger wordt een ander land te vinden voor Minusma. Defensie staat in nauw contact met de VN om hen hierbij te helpen”, aldus Bijleveld. De landmacht krijgt nu tijd om te herstellen en zijn gereedheid weer op orde te brengen, maar blijft wel actief in Litouwen en Afghanistan.

Sahel
Om dreigingen zoals terrorisme en irreguliere migratie (mensensmokkel) tegen te gaan, draagt Nederland met ongeveer 20 functionarissen bij aan de EU-capaciteits-en trainingsmissie in de Sahel-regio. Ook wil Nederland de grondoorzaken van instabiliteit in de Sahel aanpakken. Nederland investeert in een beter toekomstperspectief van de jonge bevolking in de Sahel en van vrouwen in het bijzonder. Dat gebeurt door programma’s op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, water en klimaat.

Bron: Defensie