Kamp bij vertrek: “Defensie onmisbare steunpilaar onder de Nederlandse samenleving”

Henk Kamp neemt vandaag na 3,5 maand afscheid als minister van Defensie. Hij verving Ank Bijleveld-Schouten die in september terugtrad en maakt nu plaats voor Kajsa Ollongren.
Door de verschillende verschuivingen in het kabinet had Kamp de afgelopen periode 2 petten op. Hij nam ook de taken van de staatssecretaris waar. Die positie was onbezet na het vertrek van Barbara Visser. Zij ging aan de slag als minister van Infrastructuur en Waterstaat.

2e keer
Het was voor Kamp de 2e keer dat hij minister van Defensie was. Hij vervulde de post ook al van 2002 tot 2007 in het kabinet-Balkenende II. De scheidend minister zegt met genoegen terug te kijken op de afgelopen maanden.

“Het was een voorrecht weer mee te mogen werken op Defensie. Net als de vorige keer was ik zeer onder de indruk van de grote inzet van de militairen en de burgermedewerkers en de hoge kwaliteit van hun werk. De Defensieorganisatie is een onmisbare steunpilaar onder de Nederlandse samenleving. Ik ben erg blij dat de komende jaren het benodigde geld beschikbaar komt om de personele en materiële gereedheid op peil te brengen. Het ga u allen goed!”

Ollongren en de nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat krijgen in de komende kabinetsperiode een groter budget dan hun voorgangers. Het gaat om 10,7 miljard euro extra. Dat geld gaat voor een groot deel naar het structureel versterken van de krijgsmacht. De exacte invulling wordt in de komende periode bepaald.

Dankbaar
“We zijn Henk Kamp dankbaar dat hij de taak op zich heeft willen nemen tijdelijk leiding te geven aan de Defensieorganisatie. Hij deed dat met toewijding en duidelijk plezier. We hebben gemerkt dat het werk van Defensie en de mensen van dit ministerie hem nog steeds dierbaar zijn”, aldus secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

Ceremonieel
De komst en het vertrek van bewindspersonen bij Defensie krijgt normaal gesproken kleur met een ceremonie. Vanwege COVID-19 is de omvang hiervan deze keer drastisch beperkt. Doorgaans speelt het orkest van de Koninklijke marechaussee een opgewekt stuk. Ook staat er dan een dubbelpost van 2 militairen van de marechaussee in ceremonieel tenue opgesteld aan de ingang van het ministerie.

Vertrekkende bewindspersonen krijgen een fraai gevouwen onderscheidingsvlag mee, ten teken van dank. Nieuwe bewindspersonen ontvangen de vlag eveneens, samen met een ceremonieel sabel van de marechaussee, de zogeheten klewang. Die belichaamt als het ware de zwaardmacht, oftewel de krijgsmacht.

Bron: Defensie

Defensie verwelkomt Henk Kamp als minister

Een oude bekende van de militaire organisatie keert als demissionair minister tijdelijk terug op het departement aan het Haagse Plein. Het is de 69-jarige Henk Kamp. Hij gaat vandaag aan de slag totdat er een nieuw kabinet is.
Kamp is geen onbekende op Defensie. Als VVD-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kreeg hij op 12 december 2002 voor het eerst de leiding over Defensie in handen. Dat gebeurde in het kabinet Balkenende I nadat minister van Defensie Korthals was afgetreden. Kamp kreeg Defensie erbij.

In Balkenende II was Defensie voor Kamp geen neventaak meer. Hij werd benoemd tot minister van Defensie. Dat werd hij wederom in het kabinet Balkenende III.

2002 – 2007
Uiteindelijk leidde Kamp de Defensieorganisatie van 12 december 2002 tot 22 februari 2007. Belangrijkste wapenfeiten in die jaren waren onder meer dat militairen werden ingezet in Afrika, Afghanistan, Bosnië en Irak. Als het aan Kamp had gelegen waren de Leopard 2A6-tanks in inventaris gebleven. Hij pleitte niet alleen voor het behoud ervan omdat je als NAVO moet tonen een geloofwaardige zelfverdedigingsmacht te zijn. Hij meende ook dat je als land de inzet van tanks in missiegebieden niet moest uitsluiten. Kamp had verder te maken met personeelstekorten, vooral onder het vliegende personeel en bij de commandotroepen. Voorts werd hij geconfronteerd met forse bezuinigen op de Defensie-uitgaven. In zijn ambtsperiode ging het om bijna 1 miljard euro.

Bron: Defensie / Archief Rijksoverheid (foto)