Kamp bij vertrek: “Defensie onmisbare steunpilaar onder de Nederlandse samenleving”

Henk Kamp neemt vandaag na 3,5 maand afscheid als minister van Defensie. Hij verving Ank Bijleveld-Schouten die in september terugtrad en maakt nu plaats voor Kajsa Ollongren.
Door de verschillende verschuivingen in het kabinet had Kamp de afgelopen periode 2 petten op. Hij nam ook de taken van de staatssecretaris waar. Die positie was onbezet na het vertrek van Barbara Visser. Zij ging aan de slag als minister van Infrastructuur en Waterstaat.

2e keer
Het was voor Kamp de 2e keer dat hij minister van Defensie was. Hij vervulde de post ook al van 2002 tot 2007 in het kabinet-Balkenende II. De scheidend minister zegt met genoegen terug te kijken op de afgelopen maanden.

“Het was een voorrecht weer mee te mogen werken op Defensie. Net als de vorige keer was ik zeer onder de indruk van de grote inzet van de militairen en de burgermedewerkers en de hoge kwaliteit van hun werk. De Defensieorganisatie is een onmisbare steunpilaar onder de Nederlandse samenleving. Ik ben erg blij dat de komende jaren het benodigde geld beschikbaar komt om de personele en materiële gereedheid op peil te brengen. Het ga u allen goed!”

Ollongren en de nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat krijgen in de komende kabinetsperiode een groter budget dan hun voorgangers. Het gaat om 10,7 miljard euro extra. Dat geld gaat voor een groot deel naar het structureel versterken van de krijgsmacht. De exacte invulling wordt in de komende periode bepaald.

Dankbaar
“We zijn Henk Kamp dankbaar dat hij de taak op zich heeft willen nemen tijdelijk leiding te geven aan de Defensieorganisatie. Hij deed dat met toewijding en duidelijk plezier. We hebben gemerkt dat het werk van Defensie en de mensen van dit ministerie hem nog steeds dierbaar zijn”, aldus secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

Ceremonieel
De komst en het vertrek van bewindspersonen bij Defensie krijgt normaal gesproken kleur met een ceremonie. Vanwege COVID-19 is de omvang hiervan deze keer drastisch beperkt. Doorgaans speelt het orkest van de Koninklijke marechaussee een opgewekt stuk. Ook staat er dan een dubbelpost van 2 militairen van de marechaussee in ceremonieel tenue opgesteld aan de ingang van het ministerie.

Vertrekkende bewindspersonen krijgen een fraai gevouwen onderscheidingsvlag mee, ten teken van dank. Nieuwe bewindspersonen ontvangen de vlag eveneens, samen met een ceremonieel sabel van de marechaussee, de zogeheten klewang. Die belichaamt als het ware de zwaardmacht, oftewel de krijgsmacht.

Bron: Defensie

Minister Kamp over Defensie: “Zo gaat het niet langer”

Volgens demissionair minister Henk Kamp van Defensie loopt de krijgsmacht op z’n laatste benen. Hij geeft aan dat al jarenlang het ene gat met het andere gat is gevuld. Hij vindt dat het zo niet langer gaat.
Als het aan Kamp ligt moet Defensie de komende jaren ‘toegroeien’ naar de 4 miljard euro extra, het Europese gemiddelde aan defensie-uitgaven. De bij de Algemene Politieke Beschouwingen vrij gemaakte 300 miljoen moet vooral gestoken worden in achterstallig onderhoud en aankoop van munitie.
Verder vindt hij dat de lagere rangen ‘tot en met kapitein’ een ‘afstand tot de markt’ in loon hebben als jet het vergelijkt met lonen buiten de krijgsmacht. Als het aan hem ligt wordt dadt gat ingehaald. Concrete bedragen kon hij echter niet geven.

Geen vrouwenquotum maar streefcijfers
Om de diversiteit bij de krijgsmacht te bevorderen komt er geen vrouwenquotum, aldus Kamp. Er komen wel streefcijfers waar de commandanten van verschillende eenheden op worden afgerekend. Op het ministerie denkt men aan 30 procent. “Een groter aandeel vrouwen is zeer gewenst” aldus de demissionair minister.
Het percentage vrouwen ligt al jaren op ongeveer 11 procent van de Defensiemedewerkers. Kamp vindt dat weinig maar geeft aan dat het werven van vrouwen te langzaam gaat. Daarbij zijn er duizenden openstaande vacatures, waardoor de minister het voor Defensie niet goed vindt om de helft van het arbeidspotentieel niet te benutten.

Overigens bestreed hij dat het om 9.000 openstaande vacatures gaat. Volgens Kamp zijn er 3.600 openstaande vacatures. De rest zijn functies die door opleiding of re-integratie open staan, of vacatures die niet vervuld worden omdat er geen geld voor is.

Bron: Parool / Defensie (foto)