Steun bedrijfsleven onmisbaar voor Defensie

“Defensie heeft het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en ondernemers keihard nodig.” Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vanavond in Den Haag op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie VNO-NCW over de Defensienota.

De bewindsvrouw is blij dat Defensie er fors geld bijkrijgt. Het betekent dat de krijgsmacht verder kan investeren in nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. Volgens Bijleveld van groot belang om te anticiperen op wat komen gaat.

Unieke waarden
“U heeft daarvoor de ervaring en meeste recente kennis in huis”, aldus de minister tot haar gehoor. Daarbij noemde ze ook grensverleggende producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van de krijgsmacht. Ze vindt het publiek-private ecosysteem daarom zo belangrijk. Daarin voegen de partijen van overheid, industrie en kennisinstituten elk een unieke waarde toe.

Gedeeld werkgeverschap
De minister kondigt in de Defensienota dan ook aan dat de organisatie meer samenwerking zoekt met bedrijfsleven en instellingen. De adaptieve krijgsmacht focust bovendien graag op gedeeld werkgeverschap. Defensiepersoneel kan nu eenmaal niet permanent met verschillende disciplines overal paraat staan. “We moeten mensen pas inzetten bij noodsituaties of piekmomenten”.

Zo kan de krijgsmacht bijvoorbeeld op elk gewenst moment een beroep doen op artsen en verpleegkundigen. Daarvoor betaalt Defensie een vast bedrag aan ziekenhuizen. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het civiele bedrijf Airborne op Vliegbasis Woensdrecht. Dat onderhoudt en repareert rotorbladen van helikopters indien nodig.
Creativiteit en lef
Bijleveld: “Samen werken aan een sterke krijgsmacht is in ons aller belang. Laten we dan zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden. Dat we samen de nieuwste kennis, inzichten en toepassingen vergaren en samen ruimte bieden aan experimenten, creativiteit en lef.”

Hernieuwd convenant
Het belang van een goede samenwerking bij de uitvoering van de maatregelen in de Defensienota is onderstreept. Defensie en het georganiseerd bedrijfsleven tekenden daartoe een hernieuwd convenant. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: “Of het nou gaat om het lenen van personeel/materieel, meer reservisten of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, er is er nog een wereld te winnen de komende jaren.”

Bijleveld zoekt alternatief voor plastic waterfles

Defensie is verantwoordelijk voor ruim 14.000 ton aan afval. Tijdens oefeningen gebruiken militairen elk jaar 800.000 liter water, verpakt in een plastic halveliterflesjes. Een flinke berg plastic. “Zie hier ook het belang van een schone inkoop. Zijn er geen biologisch afbreekbare alternatieven voor de plastic waterfles? Ik zie ‘m graag verschijnen bij Defensie.” Minister Ank Bijleveld-Schouten zei het vanmiddag tijdens het Symposium Circulaire Economie! Dat in Stroe werd gehouden.
“Als we bij Defensie overgaan van plastics naar biologisch afbreekbaar. Als we schoon inkopen en als wij al ons afval recyclen, hergebruiken of omzetten naar grondstoffen, maken we een behoorlijk verschil in Nederland”, aldus Bijleveld. Velen, ook bij Defensie, denken dat afval scheiden geen zin heeft. “Zij denken dat hun kleine, dagelijkse handelingen geen effect hebben. Wie een berg ziet, bekommert zich niet om de kruimels. Terwijl die berg uit kruimels bestaat. Niet 1 flesje, maar een berg van 1,6 miljoen flesjes.” Wat haar betreft moet voorlichting zorgen voor gedragsverandering, dienen er betere technieken te komen om afval te scheiden en moet inkoop ‘schoon’ zijn.

Sprekers
Grondstoffen, materialen en producten hergebruiken biedt Defensie kansen, was de teneur van de bijeenkomst. Meer ketensamenwerking, meer innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. In de circulaire economie gaat het niet alleen om technische innovatie, maar vooral om processen anders te organiseren. Het symposium richtte zich op het leren toepassen en gebruiken van de mogelijkheden van de circulaire economie.

“We moeten veel doen, we zijn begonnen, het kan altijd sneller en beter. Uw hulp is van harte welkom”, aldus Bijleveld bij de afsluiting van het symposium.

Bron: Defensie