Defensie gaat sneller innoveren

“Als we doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we hadden. Het is al lang niet meer voldoende om alleen te investeren in bestaande systemen, we moeten juist de mogelijkheden van nieuwe technologie gaan verkennen. Nieuwe technologie kan namelijk betekenen dat mensen op een heel andere manier moeten gaan samenwerken. Maar innoveren is veel breder dan nieuwe technologie, het gaat ook om doctrine, bedrijfsvoering en cultuur. Het is noodzakelijk om onze operationele effectiviteit continu te verbeteren.”
Dat stelt minister Ank Bijleveld-Schouten in de innovatiestrategie Defensie ‘Samen sneller innoveren’. Die verscheen vandaag.
Inspelen op kansen en mogelijkheden
Het document geeft aan hoe Defensie beter en sneller innovaties in haar organisatie wil opnemen. Het verbindt een goede financiële huishouding van de organisatie met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Defensie moet tijdig kunnen inspelen op de kansen en mogelijkheden die ontwikkelingen in de samenleving, technologie en wetenschap bieden.

Sneller, beter, slimmer
Defensie heeft allerlei innovatiehubs opgericht om innovatie aan te jagen, waaronder FRONT, MIND, AIR en CD&E. Maar in de dagelijkse praktijk liepen ze tegen allerlei belemmeringen aan. Werkgroepen hebben deze belemmeringen in kaart gebracht en met de innovatiestrategie wordt een systematiek geïntroduceerd om deze op te lossen. Niet door een centrale regie op te tuigen, maar juist door de gebruikers de noodzakelijke ruimte en middelen te geven zodat innovatie gedijt.

Mensen en middelen
Nieuwe manieren van denken stimuleren betekent een andere manier van denken en meer diversiteit in teams, los van rang of stand, multidisciplinair en van binnen en buiten Defensie. Om de kloof tussen experiment en invoering te overbruggen zijn er met de Defensienota 2018 middelen vrijgemaakt voor experimenten en partnerschappen.

“Onze mensen krijgen de ruimte om met de juiste middelen, training en doctrine hun werk goed te kunnen doen”, aldus Bijleveld. “Innoveren kan geld opleveren door dingen sneller, beter, slimmer of eenvoudiger te doen. De maatregelen passen binnen de budgettaire kaders van in de Defensienota 2018.”

Manieren
Om de vele initiatieven met elkaar te verbinden en faciliteren, komt er een Chief Innovation Advisor. Kennisuitwisseling met de wetenschap is te versterken door de benoeming van een Chief Scientific Advisor.

Bron: Defensie

NIDV-beurs: stevige basis Nederlandse defensie-industrie centraal

Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. Nederland moet zich kunnen beschermen en daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten. Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dit vanmorgen in Rotterdam op de jaarlijkse beurs van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Die basis van kennis, technologie en capaciteiten betekent ook: keuzes maken, hield de bewindsvrouw de aanwezigen voor. Onder hen koning Willem-Alexander, veel militairen en captains of industry. “We kunnen niet alles”, sprak zij. “Dus bekijken we iedere keuze pragmatisch: wat levert het op en hoe helpt dit ons verder? Een competitieve en innovatieve Nederlandse defensie-industrie is deel van die sterke basis die we nodig hebben.”
Defensie vaker launching customer
Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de Defensie Industrie Strategie herzien in samenspraak met het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen. “We willen duidelijk zijn in de keuzes die we maken”, aldus Bijleveld, “en meer doen om de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie te versterken. Er komt meer geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van veiligheid. Dit biedt dus zeker nieuwe kansen voor de industrie! Defensie is vaker launching customer.”

Pragmatisme en betrouwbaarheid
Bij de stand van de NIDV presenteerde Bijleveld de nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS) met NIDV-voorzitter en voormalig Defensieminister Hans Hillen. “Ons bedrijfsleven staat bekend om haar innovaties pragmatisme en betrouwbaarheid. Het mooie toeval wil dat precies deze eigenschappen ook essentieel zijn voor het realiseren van een adaptieve krijgsmacht. Dat sprak mij hier in Ahoy erg aan.”

Gezamenlijk doel
‘s Middags bezocht staatssecretaris Barbara Visser op de beurs onder meer het bedrijf HullVane, het Duitse Rheinmetall en Clear Flight Solutions. Visser: “Elke dag zijn wij bezig om onze krijgsmacht sterker te maken. Ons eigen bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Ik heb hier met meerdere vertegenwoordigers gesproken. Uiteraard ook over onze nieuwe DIS, nieuwe investeringen en innovaties waar zij mee bezig zijn. Goed om te horen dat wij een gezamenlijk doel hebben: onze militairen goed uitgerust hun werk te laten doen.

Upgrade bewakingsradar
Aan het eind van de middag ondertekende de Defensie Materieel Organisatie en Thales het contract voor de modernisering van de Squire gevechtsveldbewakingsradar van de landmacht.
Generaal-majoor Kees Matthijssen ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met IT-bedrijven CGI en Capgemini. Als onderdeel van de Adaptieve Krijgsmacht zoeken het Command & Control Ondersteunings Commando (C2OstCo) van de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini uit wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het is een verkenning naar de overeenkomsten en verschillen en de (on)mogelijkheden bij het samenwerken van een civiel bedrijf en een militaire organisatie.
Tijdens deze pilot zijn CGI en Capgemini intensief betrokken bij de oprichting van het C2OstCo, de verbindingsdienst van de landmacht.

Bron: Defensie