Groen licht uitbreiding missie Afghanistan

De Tweede Kamer is op de laatste vergaderdag voor het zomerreces akkoord gegaan met de uitbreiding en verlenging van de missie in Afghanistan. Naast de vier regeringspartijen gaven ook GroenLinks, PvdA en SGP hun steun. Tot eind 2021 blijven 160 Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie.

Sinds 2015 trainen en adviseren Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. Daarbovenop gaan zo’n zestig voornamelijk commando’s en mariniers zich bezighouden met de training van een speciale politie-eenheid die terrorisme en georganiseerde misdaad gaat bestrijden.
In de Kamer leven wel zorgen over de gevolgen van de missie voor de paraatheid van de krijgsmacht. Door de terugtrekking uit Mali en verminderde inzet in Irak is er ruimte om de missie in Afghanistan uit te breiden, reageerde minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ziet het land terugkeren naar de „donkere middeleeuwen” als de buitenlandse militairen vertrekken. Martijn van Helvert van het CDA zei dat „Afghanistan nog niet op zijn eigen benen kan staan.” Het Afghaanse volk moet volgens Lilianne Ploumen (PvdA) niet in de steek worden gelaten.

De tegenstanders zien in het sturen van militairen geen oplossing voor de problemen. Volgens Sadet Karabulut (SP) heeft de aanwezigheid van buitenlandse troepen geen veiligheid gebracht. „Er zijn nu meer terroristische groepen actief in Afghanistan dan in 2001.” Zij wil inzetten op diplomatie en ontwikkeling van het land. „Het is een eindeloze oorlog zonder winnaar”, oordeelde Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren.

Ongeveer twintig leden van de jongerenbeweging Rood van de SP ontrolden twee spandoeken vanaf de publieke tribune en riepen leuzen tegen de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Zij werden door de beveiliging verwijderd.

Bron: telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt: “je kunt niet anders dan diep onder de indruk zijn”

“Te midden van chaos, onder extreme druk en met gevaar voor eigen leven stelden zij het belang van de missie en dat van anderen voorop.” Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in Apeldoorn, waar ze 14 militairen eerde met een dapperheidsonderscheiding.

De militairen verrichtten hun heldendaden in Afghanistan, voor de kust van Somalië, boven Kosovo en in Zuid-Soedan. Een van hen is landmachtkapitein Joep.
Deze toenmalige luitenant nam in 2007 als ploegcommandant deel aan verschillende grote operaties in Afghanistan.

Hevig gevecht
Bij een daarvan komen hij en de 2 ploegen waaraan hij leiding geeft in een hinderlaag. Het gevecht is hevig, wat communiceren vrijwel onmogelijk maakt. Joep verlaat zijn voertuig en haalt bij de voorste voertuigen informatie op. Daar stelt hij vast dat de munitie bijna op is en het voorterrein waarschijnlijk vol ligt met explosieven. Hij breekt het gevecht af om zijn mensen niet onnodig in gevaar te brengen.
Gevaarlijke voetpatrouille
Na een paar dagen loopt een van zijn ploegen opnieuw in een hinderlaag. Met gevaar voor eigen leven schakelt de luitenant een mitrailleursnest uit. Ook redt hij een collega door hem weg te trekken voor een inslaande raketgranaat. Weer een paar maanden later leidt Joep een zeer gevaarlijke en complexe nachtelijke voetpatrouille. Op 25 meter afstand van de vijand wint hij inlichtingen in.
Bijleveld: “Zijn ploegleden hadden het volste vertrouwen in hem. Niet alleen door zijn open, stabiele en warme karakter, maar ook vanwege zijn verstand van zaken en enorme tactische inzicht.”

De minister onderscheidde de kapitein met de door de Koning toegekende Bronzen Leeuw.

Dappere daden
Bijleveld vertelde ook over de dappere daden van de andere militairen die vandaag in de schijnwerpers staan. “Als je deze verhalen hoort, dan kun je niet anders dan diep onder de indruk zijn”, aldus de bewindsvrouw.

Behalve de Bronzen Leeuw reikte ze 2 keer het Bronzen Kruis uit, 5 keer het Kruis van Verdienste en 6 keer het Vliegerkruis. Lees de verhalen van de 14 onderscheiden militairen.

Bron: Defensie