Nederlandse Veteranendag, weer gezellig als vanouds

Vier F-35’s raasden vandaag over het centrum van Den Haag. De zogenoemde fly past maakte deel uit van het eerbetoon aan de duizenden veteranen. Ze waren samengekomen voor de Nederlandse Veteranendag. Voor menigeen een kameraadschappelijk weerzien, soms na vele jaren.

De dag was soms ernstig, maar vooral vrolijk, met muziek, een hapje, een drankje, veel muziek, een lach en soms een traan.

Onder grote publieke belangstelling trokken sinds de ‘coronastop’ weer zo’n 100 detachementen, gevormd door meer dan 3.000 militairen door de Hofstad. Het betrof mannen en vrouwen die onder meer zijn ingezet voor gevechtsacties, speciale operaties, het ruimen van geïmproviseerde explosieven of vredeshandhaving overal ter wereld.

Toegejuicht
Vandaag was het hun dag, toegejuicht door een deel van de Nederlandse bevolking en door collega’s in de lucht. Want niet alleen F-35’s maakten deel uit van de fly past.
Ook historische toestellen, zoals Harvards en een Beechcraft en enkele helikopters maakten er deel van uit.

‘Cravate’ aan vaandels van 18 eenheden
Koning Willem-Alexander nam het defilé af. Eerder die dag bevestigde hij tijdens een besloten ceremonie op de Hofvijver aan de vaandels van 18 eenheden een ‘cravate’. Die is bedoeld als onderscheiding voor de militaire acties in Afghanistan.

Niet alledaags
Een dergelijk omvangrijk moment van uitgereikte onderscheidingen is bepaald niet alledaags. De laatste keer dat dit grootschalig gebeurde was op 17 november 1913.

Toen kregen 13 regimenten vaandels met opschriften. Koningin Wilhelmina reikte ze op het Malieveld uit.

Verbinding met rijke militaire verleden
“Vroeger vormden de vaandels een oriëntatiepunt te midden van de chaos op het slagveld. Een aanduiding waar de eigen eenheid zich bevond”, lichtte minister van Defensie Kajsa Ollongren toe. “Deze functie hebben ze al heel lang niet meer. Toch zijn de vaandels en standaarden nog altijd van grote betekenis. Ze vormen een verbinding met ons rijke militaire verleden en met het Koningshuis. En zijn een symbolisch oriëntatiepunt voor datgene waar onze militairen toe in staat zijn geweest.”

Leven in de waagschaal
Ollongren vervolgde te zeggen dat dit ook geldt voor de militairen die zich 20 jaar lang voor vrede en veiligheid in Afghanistan hebben ingezet. “Keer op keer stegen zij boven zichzelf uit. Stelden zij hun eigen leven in de waagschaal om dat van anderen te beschermen.”

Ollongren benoemde dat dit gebeurde in een complexe samenleving waarin het verschil tussen vriend of vijand vaak niet duidelijk was. “Het gaat dan om het dappere optreden van gevechtseenheden op de grond en vanuit de lucht. En ook om ondersteunende eenheden als de artillerie, de genie, de verbindingstroepen en de bevoorradings- en transporttroepen die zich hebben onderscheidden.”

Het Regiment Technische Troepen en het Regiment Geneeskundige Troepen kregen vandaag voor het eerst een vaandelopschrift.

Ollongren ging ook in op de teleurstelling vanwege het vertrek van de troepen uit Afghanistan, deze week een jaar geleden.” Er werd onder meer een generatie Afghanen achtergelaten die heeft geleefd in betrekkelijke vrijheid, waarin meisjes weer naar school konden.

“Met de machtsovername van de Taliban is het werk van onze militairen deels teniet gedaan. Zeker voor de militairen die in Afghanistan gewond zijn geraakt en de nabestaanden van de gesneuvelde militairen is dit extra pijnlijk. Vandaag gaan onze gedachten ook naar hen uit.”

Nederland telt meer dan 100.000 veteranen.

Bron: defensie.nl

Defensie koopt versneld F-35’s en MQ-9 Reapers

Defensie koopt versneld 6 extra F-35-gevechtsvliegtuigen en 4 onbemande MQ-9 Reaper-toestellen. In de Defensienota 2022 is deze versterking van de slagkracht al aangekondigd. Defensie wil de toestellen zo snel mogelijk bestellen in verband met de overspannen defensiemarkt. Dat laat staatssecretaris Van der Maat vandaag weten aan de Eerste en Tweede Kamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren hier versneld geld voor vrij te maken uit de Defensiebegroting.

Voor levering van 6 F-35’s in 2025 (naar verwachting) is het nodig dat de bestelling nog voor half juli 2022 plaatsvindt. Gebeurt dit niet, dan valt er een gat in het leveringsschema van de toestellen. De completering van het derde squadron en de bijkomende operationele voordelen lopen dan minimaal 2 jaar vertraging op. Dit heeft onder meer te maken met de wereldwijde toename van de vraag naar F-35’s. Hierdoor ontstaan verdringingseffecten in de productie.

MQ-9 Reaper
Defensie breidt de vloot uit met 4 MQ-9 Reapers vanwege de operationele behoefte. Met de sensorcapaciteit van deze onbemande verkenningsvliegtuigen is op meerdere plekken tegelijk, boven land en boven zee, hoogwaardige informatie te verzamelen. Dit geeft een impuls aan informatiegestuurd optreden door de krijgsmacht.

De productielijn van de huidige versie (MQ-9A) loopt echter op zijn eind. Vanuit de Verenigde Staten is aangeven dat de bestelling daarom uiterlijk 31 augustus 2022 moet zijn ingediend. Zo wordt de vloot uitgebreid met Reapers die goed en snel aansluiten op de eerder dit jaar in gebruik genomen toestellen en bijbehorende operatie, instandhouding en opleidingen.

Geen bewapening
De bewapening van zowel de F-35 als de MQ-9 Reaper vormt geen onderdeel van deze aankoop. In 2023 zal de Tweede Kamer hierover verder worden geïnformeerd via het reguliere Defensie Materieel Proces.

Financiën
Om vertraging te voorkomen en toch aan de parlementaire verplichtingen te voldoen, wordt een zogenoemde incidentele suppletoire begroting (ISB) ingediend. Met de ISB kan Defensie nog dit jaar de noodzakelijke verplichtingen aangaan.

Dit wordt betaald met het extra geld dat dit kabinet heeft toegekend aan de Defensiebegroting. Ook wordt hiermee het verplichtingenbudget voor 2022 aangepast. Zo is er voldoende ruimte in de begroting om op tijd juridische toezeggingen te doen en contracten te tekenen. Dit voorkomt onrechtmatigheden.

Bron: defensie.nl