‘Into space!’ onderwerp Defensie Innovatie Competitie

Hoe zijn omvangrijke data uit de ruimte tot inlichtingen te verwerken? Op welke manier krijgt Defensie relevante data snel en betrouwbaar bij militairen die aan een missie deelnemen. En wat voor ruimtesensoren zijn nodig om militaire dreigingen waar te nemen? Over dit soort vraagstukken gaat de Defensie Innovatie Competitie van dit jaar.

Ruimtetechnologie is een onmisbare schakel voor het informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht. Toch is Defensie daarin nog een ‘jonge speler’. Veel van de huidige capaciteiten zijn verankerd in satellieten van Europese en NAVO-bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan navigatie- en communicatiesystemen. Defensie wil zich op dit gebied verder ontwikkelen. Het ruimtedomein is dan ook een van de speerpunten uit de Defensienota.

€ 200.000
Met de innovatiecompetitie daagt Defensie het bedrijfsleven uit om op dit gebied met nieuwe innovatieve ideeën te komen. De winnaar ontvangt € 200.000 om het plan verder te ontwikkelen.

Start-ups en het midden- en kleinbedrijf kunnen hun denkwijze inzenden tot 5 september. De jury kiest vervolgens 5 finalisten. Na een presentatie op 30 november wordt de winnaar bekend gemaakt.

Kijk voor inschrijving op platform Negometrix.

Bron: defensie.nl

Onderzoek naar de scheepsramp in 1942 met de Van Imhoff

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is begonnen met een onderzoek naar de scheepsramp met de Van Imhoff. Die speelde zich 19 januari 1942 af in de Indische Oceaan. Hierbij kwamen meer dan 400 Duitse burgergeïnterneerden om het leven. Het NIMH voert de komende 2 jaar historisch onderzoek uit. Dat betreft niet alleen de scheepsramp, maar ook de internering van Duitse burgers in Nederlands-Indië vanaf 1940. Verder wordt gekeken naar de nasleep van de ramp voor overlevenden en nabestaanden.

Over de scheepsramp met de Van Imhoff is al het nodige gezegd en geschreven in de afgelopen 80 jaar. Het NIMH doet onderzoek naar bepaalde missende informatie, blinde vlekken in het verhaal en vooral: naar de slachtoffers. De geïnterneerden die aan boord van de Van Imhoff zijn omgekomen. Ze maakten tot mei 1940 deel uit van de Europese gemeenschap in Nederlands-Indië.

De gevangenen hadden beroepen als planter, klerk, handelaar of missionaris. Zij werden in mei 1940 vanwege hun Duitse (en soms Oostenrijkse) afkomst geïnterneerd door de koloniale overheid in Nederlands-Indië. Hun gevangenschap veroorzaakte pijn, verdriet en (financiële) schade in de gezinnen die zij gedwongen achterlieten. Van hun kinderen leven er niet veel meer. Veel kleinkinderen hebben hun grootvaders nooit gekend, omdat die met de Van Imhoff-scheepsramp zijn overleden.

Contact met nabestaanden
De kleinkinderen zijn ook de mensen die opriepen tot meer onderzoek. Voor en met de nabestaanden doet het NIMH onderzoek naar de familieverhalen van hun voorouders. Hiermee willen de onderzoekers de slachtoffers ‘een gezicht’ te geven.

De onderzoekers duiken Nederlandse, Duitse en koloniale archieven in. Ook hopen ze op veel contact met nabestaanden. Dit vanwege de vragen die bij hen leven en verhalen die zij kunnen vertellen.

Het NIMH is op zoek naar meer nabestaanden om bij dit onderzoek te betrekken. Bent u of kent u een nabestaande van een slachtoffer van de ramp met de Van Imhoff, neem contact op met het NIMH. Dit kan direct met de projectleider van het onderzoek, Maaike van der Kloet; bereikbaar via: MG.vd.Kloet@mindef.nl. Het NIMH is te benaderen via: NIMH@mindef.nl.

Over de gebeurtenissen aan boord van de Van Imhoff heeft BNNVARA enkele jaren geleden een documentaire gemaakt.

Bron: defensie.nl