Drones en kunstmatige intelligentie in toekomst militaire gezondheidszorg

De soldaat van de toekomst krijgt implantaten. Die regelen z’n stressniveau en monitoren zijn fysieke toestand. “En jullie denken toch niet dat we over een paar jaar nog met autootjes en mensen het veld in rijden om gewonden op te halen? Dat gebeurt met drones.” Aan het woord is futurist en veelgevraagd spreker Richard van Hooijdonk. Zijn publiek bestaat uit medewerkers van de militaire gezondheidszorg, met bijna 1.300 aanwezigen ruim een derde van Defensies medische tak.
Zij kwamen gisteren in Nijkerk bij elkaar voor het MGZ-symposium (militaire gezondheidszorg). Hoewel Defensies gezondheidszorg zwaar is getroffen tijdens de bezuinigingen, wordt er inmiddels hard gewerkt aan herstel. Volgens commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie commandeur-arts Remco Blom was de dag dan ook niet alleen bedoeld om zijn mensen te enthousiasmeren, dat zijn ze al. Maar vooral om samen na te denken over de uitdagingen van de toekomst.

Andere mindset
De wereld is onveiliger, onvoorspelbaarder en complexer geworden. Een grootschalig conflict is weer een realistisch scenario. Het operationeel optreden is alleen sterk veranderd. Hybride oorlogsvoering, wisselende internationale coalities, moeilijk begaanbare gebieden en extreme operationele omstandigheden in een hoog geweldsspectrum. Dit stelt hoge en andere eisen aan de operationele zorg.

Uiteenlopende sprekers lieten hier hun licht over schijnen. Zoals Hoofd Opleidings- en Trainingskunde majoor Willem Goes. Voor de medische keten schetste hij de gevolgen van een grootschalig conflict. Van een zelfgekozen missie ver weg, naar een onvrijwillige en grootschalige oorlog. Op het 1e scenario zijn we prima voorbereid. Maar om pak ‘m beet 400 gewonden op 1 dag op te vangen, moet er nog veel gebeuren. Om te beginnen met de mindset van de betrokkenen.

Spiegeltje, spiegeltje …
De technologische ontwikkelingen zijn, met name in de medische sector, niet te stuiten. Binnen afzienbare tijd vertelt onze spiegel ons ’s ochtends aan de hand van onze iris of we bij de dokter langs moeten. Tip van Van Hooijdonk aan de huidige generatie (grijze) generaals: Geef jonge honden en ethische hackers de ruimte. Alleen zo zorg je dat je technologisch de boot niet mist en kun je je tegelijkertijd beschermen tegen de (ethische) risico’s die dit met zich meebrengt.

Tussen de voorspellende en wijze woorden door, zagen de deelnemers de militaire zorg van vandaag, morgen en overmorgen met eigen oog op een groot opgezet expoplein. Welke triagemogelijkheden zijn er in het gewondennest? Hoe meet je tegenwoordig iemands fitheid en hoe ziet het nieuwe Role 2–hospitaal eruit?

Maatschappelijk relevant
Aan het einde van de dag was de zaal nog steeds tot de laatste stoel gevuld. De ervaring leerde dagvoorzitter Charles Groenhuijsen dat dit alles zegt over het aangeboden programma. De volle zaal mocht vervolgens nog vragen afvuren op Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Die stonden samen op het podium voor de afsluiting. Bauer zei de toekomst van de militaire gezondheidszorg met vertrouwen tegemoet te zien. Vanwege de maatschappelijke relevantie die de werknemer van de toekomst wil, maar vooral vanwege de mensen tegenover hem.

Bron: Defensie

Militaire gezondheidszorg te lang onderbelicht

Staatssecretaris Barbara Visser wil het tekort aan personeel en materieel in de militaire gezondheidszorg (MGZ) aanpakken. Dat zei ze tijdens de opening van het Symposium Militaire Gezondheidszorg in Nijkerk. Tegenover 500 leden uit het medisch vakgebied refereerde ze gisteren aan het project MGZ 2020 waardoor de organisatie op veel gebieden versterkt gaat worden. Ook riep ze de zaal op om kritisch naar bureaucratie te kijken.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het mortierongeluk in Mali heeft volgens de staatssecretaris enorme impact op heel Defensie gehad. “Wat mij betreft doet dat niets af aan onze mensen die naar eer en geweten hebben gehandeld.” Waar Visser blij mee zei te zijn, is dat door het rapport meer aandacht is gekomen voor militaire gezondheidszorg: “De stem van de zorg wordt binnen de krijgsmacht duidelijker gehoord.”

Zwaar geleden
De MGZ heeft volgens de bewindsvrouw zwaar geleden onder de inkrimping. “Vanaf 2012 is maar liefst 34 procent wegbezuinigd. De organisatie is enorm versnipperd geraakt. Er zijn serieuze knelpunten op het gebied van materieel. En we kampen met grote personeelstekorten, vooral onder algemeen militair verpleegkundigen.” Met een gezamenlijke aanpak wil de staatssecretaris het tij keren.

Investeren in opleidingen
Door het project MGZ 2020 moet het personeelsbeleid verbeteren. Zo komt er meer tijd voor primaire vaardigheden en praktijkervaring. Dat betekent meer patiënten zien en tijdens een oefening dichter op de actie zitten. Ook gaat Defensie investeren in opleidingen, moet de werving beter en is vooral behoud van personeel een belangrijk punt. Dat laatste is volgens Visser de bottleneck. “Daar kunnen we het verschil maken.”

Minder regelgeving
Een ander punt is de bureaucratie in de zorg. Verbetering van de ICT is een deel van de oplossing, maar volgens de bewindsvrouw is het goed om ook kritisch naar de vele regels te kijken. “Is het bijvoorbeeld echt nodig dat er 4 handtekeningen worden gezet op een recept? Is het niet veel belangrijker dat onze patiënten snel en goed geholpen worden? En dat onze zorgverleners de ruimte krijgen om, binnen bepaalde kaders, een autonome beslissing te maken over wat verantwoord is? We moeten ervoor waken dat zorgverleners onveilige situaties creëren, uit angst om afgerekend te worden op het niet volgen van procedures.”

Zorg voor zorgverleners
Thema van het symposium was eigen veiligheid in de zorg. Iets waar militaire zorgverleners volgens Visser niet veel bij stil staan. “U bent eigenlijk altijd bezig met de patiënt. En het feit dat u militair bent, versterkt die neiging tot ‘jezelf wegcijferen’ nog meer. Ik ben dan ook blij dat er vandaag aandacht wordt besteed aan de psychische gevolgen van een incident voor de zorgverlener zelf. De steun van collega’s kan hier een belangrijke rol in vervullen.”

Bron: Defensie