Ex-militairen in regio Utrecht ingezet in strijd tegen lerarentekort

Het lerarentekort in de regio Midden-Nederland is inmiddels zó groot dat een beroep wordt gedaan op ex-militairen.
En dat is hard nodig, zegt Joost Spijker die met zijn organisatie Transvita namens 35 schoolbesturen in Midden-Nederland probeert het lerarentekort terug te dringen. ,,Los van de griepgolf krijgen we nu nu al in vijftien procent van de gevallen de gaten niet gevuld. En dat wordt in de toekomst alleen maar sterker.’’

Dus heeft Spijker z’n hoop gevestigd op het ministerie van Defensie. ,,Het overdragen van kennis is in het leger erg belangrijk. In bijna elke militair schuilt wel een instructeur. Het zijn vaardigheden die natuurlijk heel goed passen bij het onderwijs.’’
Ook praktisch gezien is het volgens Spijker ‘logisch’ om de pijlen te richten op oud-militairen. ,,Bij Defensie wordt veelal gewerkt met tijdelijke contracten. Jaarlijks loopt gemiddeld tien procent van de contracten af.’’ Om hoeveel mensen het gaat, weet Spijker niet. ,,Maar er zitten heel veel potentiële leerkrachten tussen.’’
Daarnaast is er nog een ander voordeel, betoogt Spijker. ,,Er zit niet zoveel verschil tussen de cao’s van militairen en leerkrachten. Een militair hoeft niet heel veel in te leveren als hij het basisonderwijs in gaat. In elk geval een wereld van verschil met een bankier die momenteel 80.000 euro per jaar verdient.’’

Geschikt/Ongeschikt
Spijker heeft de eerste gesprekken met ex-militairen al achter de rug. ,,Die zijn zeer goed verlopen. Naast didactische kwaliteiten kijken we ook naar empathisch vermogen en of je bij de organisatie past. En natuurlijk is dan niet iedereen geschikt, maar dat geldt in elke selectieprocedure.’’
Juist in de regio Utrecht is het lerarentekort erg nijpend. ,,Het is een stad die razendsnel groeit’’, zegt Spijker. ,,Het aantal leerlingen stijgt veel harder dan het aantal docenten. En dat loopt de komende jaren alleen nog maar meer uit de pas.’’

Met name met de huidige griepgolf wordt het probleem zichtbaar. ,,De vervangingspool is niet groot genoeg. Er is nu al te weinig capaciteit om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden.”
Het ministerie van Defensie kon nog niet reageren op het nieuws.

Bron: AD / Defensie (illustratief)

Militair raakt als een van de laatsten eindloonpensioen ook kwijt

Het eindloonpensioen voor de militair verdwijnt vanaf 1 januari 2019. Dat is afgesproken door onderhandelaars van het ministerie van Defensie en de vakbonden. Zij bereikten in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin is ook een loonsverhoging afgesproken voor dit en komend jaar.
Vooral de aanpassing van de eindloonregeling was een heikel punt. In tegenstelling tot het pensioen van andere ambtenaren — en de meeste Nederlanders — is het pensioen van beroepsmilitairen nog gebaseerd op hun laatst verdiende salaris en niet op het gemiddelde inkomen over hun loopbaan.
‘De huidige eindloonregeling voor militairen staat onder een steeds grotere financiële, beleidsmatige en maatschappelijke druk’, stellen de onderhandelaars de pensioenparagraaf van hun akkoord. De premies stijgen sneller dan voor een tegenwoordig gangbaarder middelloonregeling. Zowel Defensie als de bonden wilden daarvan af.
ABP luidde noodklok over uitvoerbaarheid
Daarnaast luidde ambtenarenpensioenfonds ABP eerder dit jaar de noodklok over de uitvoerbaarheid. Afwijkende regelingen, zoals eindloon, maken volgens het ABP de uitvoering van pensioenen te complex. ‘De grenzen zijn bereikt of soms al overschreden’, zo stelde het ABP in het jaarverslag over 2016.

Het ABP dreigde de regeling voor militairen zelfs eenzijdig aan te passen als er geen oplossing zou komen voor komend jaar. Het had Defensie en de bonden tot 12 oktober de tijd gegeven om met een oplossing te komen. Een woordvoerder van het ambtenarenfonds laat donderdag weten dat de gekozen variant, met een overgangsregeling volgend jaar en afschaffing in 2019, wel ‘uitvoerbaar’ is.

Het loon van militairen en burgerpersoneel gaat met terugwerkende kracht met 2,5% omhoog over dit jaar en met 1,5% in 2018. De achterban van de bonden moet wel nog instemmen met het resultaat.

Bron: FD