Nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor Defensie

De 12 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine worden gebouwd door een consortium onder leiding van het Franse bedrijf Naval Group. De beide kabinetten zijn vandaag akkoord gegaan met het voorstel van Naval Group, dat na een door de Belgen geleide Europese aanbesteding als beste uit de bus kwam. Het besluit is een nieuwe mijlpaal in de 70-jarige maritieme samenwerking tussen de buurlanden.

De huidige mijnenbestrijders zijn meer dan 30 jaar oud en naderen het einde van hun levensduur. Operationeel zijn ze niet langer opgewassen tegen nieuwe vormen van dreiging. De nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen gaan op een andere manier opereren en hoeven door het gebruik van onbemande systemen niet meer het gebied in te varen waar zeemijnen kunnen liggen.

De mijnenbestrijdingsvaartuigen van de marine worden nog altijd dagelijks ingezet.
Nog wekelijks ingezet
De zeemijn is een relatief goedkoop en makkelijk te produceren middel waarmee het vrije gebruik van de zee en zeehavens op eenvoudige wijze kan worden ontzegd met grote gevolgen. De verslechterde veiligheidssituatie in de wereld vergroot de kans op een gewapend conflict en de inzet van zeemijnen. De huidige mijnenbestrijders worden nog wekelijks ingezet voor het ruimen van mijnen in de Noordzee. Naar schatting liggen er nog duizenden mijnen en vliegtuigbommen uit de wereldoorlogen op de zeebodem.
Het is voor het eerst dat de beide marines samen kiezen voor een identiek product waarbij één land het voortouw neemt in de aanbesteding. België heeft de leiding bij de vervanging van de mijnenbestrijdingsvaartuigen, Nederland bij de vervanging van de multipurposefregatten. Eerder werd al bekend dat Nederland de uitvoering van dat project bij de Nederlandse industrie (Damen en Thales) heeft belegd. Met de vervanging van de mijnenbestrijders is in totaal ruim 2 miljard euro gemoeid. De eerste van de 12 schepen, zes voor ieder land, moet eind 2023 worden geleverd aan België. Nederland verwacht het eerste schip in 2025.

Dreiging onverminderd
“De dreiging van het leggen van zeemijnen op vitale vaarroutes en zeehavens blijft onverminderd aanwezig”, aldus staatssecretaris Barbara Visser. “Mijnenbestrijdingsvaartuigen zijn en blijven onmisbaar voor het beschermen van onze scheepvaart, de vrije wateren en Nederland als handelsland.”
Marine stuurt mijnenjager naar containerkerkhof op de Noordzee

Twee schepen van de Nederlandse marine gaan op de Noordzee helpen zoeken naar containers van MSC Zoe. Zeker vijftig containers zijn nog altijd niet gelokaliseerd.
De Koninklijke Marine doet op de Noordzee met twee schepen mee aan de zoekactie. Mijnenjager Vlaardingen en opnemingsvaartig Luymes liggen in Den Helder klaar om uit te varen. Het wachten is op beter weer.

Groots opgezette operatie
De zoek- en bergingsactie is grootscheeps opgezet. Alleen al in Nederlandse wateren doen naast de twee marineschepen tien andere zoek-, bergings- en assistentieschepen mee. Daarnaast zet de hoofdberger een onbekend aantal viskotters in om drijfvuil weg te vangen.

3D-kaarten van zeebodem
Dit 75 meter lange hydrografische opnemingsvaartuig maakt 3D-kaarten van veranderingen van de vaarwegen en de zeebodem. De bemanning bestaat uit 18 man.

Volgens de Veiligheidsregio Fryslân zijn er van de 291 overboord geslagen containers 238 containers gelokaliseerd en zijn er 7 geborgen.

De 50 meter lange Zr. Mr. Vlaardingen heeft als hoofdtaak het vrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. De mijnenjager zou vanaf maandagavond 24 uur in actie komen, waarna de Luymes elf aaneengesloten dagen heeft gepland voor zoekslagen.

Bron: Leeuwarder courant / Defensie (foto)