Koning brengt werkbezoek aan de Mijnendienst en Duikgroep van de Koninklijke Marine

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 14 mei een werkbezoek gebracht aan de Mijnendienst en de Defensie Duikgroep van de Koninklijke Marine.

De Koning kreeg bij de Mijnendienst een presentatie over de Nederlandse en Europese strategische belangen van een vrije doorgang op zee. Vervolgens sprak de Koning met deskundigen over mijnendreiging en hoe de marine deze nu en in de toekomst aanpakt.
Tijdens de rondleiding door het Duikbedrijf demonstreerden specialisten diverse middelen en moderne zoekmethodes om mijnen te vinden en te ruimen. Daarnaast liet een duiker in een onderwatertank zien hoe onderhoud en reparaties aan marineschepen worden verricht middels onderwaterlassen. Ook nam de Koning een kijkje in duiksimulator ‘Medusa’. Duikers gebruiken deze simulator als test- en trainingsruimte. Het Duikmedisch centrum benut de Medusa als hyperbare behandelruimte. In deze behandelruimte is de druk groter dan de luchtdruk op zeeniveau, waardoor duikers bijvoorbeeld kunnen worden behandeld aan duikerziekten, terwijl ze 100% zuurstof inademen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het duikvaartuig Nautilus. Het duikvaartuig beschikt over een decompressietank voor meerdere personen. Na de rondleiding op het schip sprak de Koning met duikers en bemanningsleden.

Met de koning werd onder meer gesproken over de huidige en toekomstige dreiging van mijnen.

De mijnenbestrijdingscapaciteit van nu is al versterkt met nieuwe REMUS-systemen. Personeel van de Defensie Duikgroep toonde de koning hoe deze onderwaterrobot met hoogwaardige sonarapparatuur werkt. Ook demonstreerden militairen het lassen onder water en het gebruik van een decompressietank.

Simulator
De koning nam verder een kijkje in duiksimulator Medusa. Behalve als trainingsruimte wordt die ook gebruikt om ziekten die duikers kunnen oplopen te behandelen. Koning Willem-Alexander sprak eveneens met de bemanning van duikvaartuig Nautilus.

Duikwereld Defensie
Commandant van de Defensie Duikgroep luitenant-kolonel der mariniers Edwin Hofma was blij dat hij de koning even kon meenemen in de duikwereld van Defensie. “Wij waarderen zijn betrokkenheid.”

Bron: RVD / Defensie

3 nieuwe onderwaterdrones voor Mijnendienst

Een grote stap voorwaarts voor de Mijnendienst van de Koninklijke Marine. Sinds vandaag beschikken ze over 3 Remus 100 Next Generation-systemen. Dat zijn onderwaterdrones met naast zich kijkende sonar en een camera.
Daarmee kunnen de bedienaars van de Remus onder water delen van de bodem in kaart brengen en objecten bekijken. Dat kunnen niet alleen mijnen, explosieven of andere voorwerpen zijn maar ook een vermist persoon.
Deze allernieuwste onderwaterdrone kan vooraf geprogrammeerde missies zelfstandig uitvoeren. De REMUS heeft zogenoemde Seebyte Neptune-software waardoor het zelf beslissingen neemt tijdens een missie. Ook kan de nieuwste versie samenwerken met andere Remus’en in een team. Door de vernieuwde onderwaterdrone hoeft de mijnenjager het mijnengevaarlijk gebied niet meer in. Voor het huidige mijnendienstpersoneel vormt het de eerste kennismaking met nieuwe technologie. Die is onderdeel van de uitbreiding van de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit.

Geautoriseerd service center
De Directie Materiële Instandhouding neemt het onderhoud van de Remus voor haar rekening. Daarmee is het wereldwijd het enige marine onderhoudsbedrijf dat dit mag doen, als Authorized Service Center van producent Hydroid.

De Duik- en Demonteer Groep werkt al vele jaren met een eerdere versie van de Remus.

Bron: Defensie