Militaire gezondheidszorg te lang onderbelicht

Staatssecretaris Barbara Visser wil het tekort aan personeel en materieel in de militaire gezondheidszorg (MGZ) aanpakken. Dat zei ze tijdens de opening van het Symposium Militaire Gezondheidszorg in Nijkerk. Tegenover 500 leden uit het medisch vakgebied refereerde ze gisteren aan het project MGZ 2020 waardoor de organisatie op veel gebieden versterkt gaat worden. Ook riep ze de zaal op om kritisch naar bureaucratie te kijken.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het mortierongeluk in Mali heeft volgens de staatssecretaris enorme impact op heel Defensie gehad. “Wat mij betreft doet dat niets af aan onze mensen die naar eer en geweten hebben gehandeld.” Waar Visser blij mee zei te zijn, is dat door het rapport meer aandacht is gekomen voor militaire gezondheidszorg: “De stem van de zorg wordt binnen de krijgsmacht duidelijker gehoord.”

Zwaar geleden
De MGZ heeft volgens de bewindsvrouw zwaar geleden onder de inkrimping. “Vanaf 2012 is maar liefst 34 procent wegbezuinigd. De organisatie is enorm versnipperd geraakt. Er zijn serieuze knelpunten op het gebied van materieel. En we kampen met grote personeelstekorten, vooral onder algemeen militair verpleegkundigen.” Met een gezamenlijke aanpak wil de staatssecretaris het tij keren.

Investeren in opleidingen
Door het project MGZ 2020 moet het personeelsbeleid verbeteren. Zo komt er meer tijd voor primaire vaardigheden en praktijkervaring. Dat betekent meer patiënten zien en tijdens een oefening dichter op de actie zitten. Ook gaat Defensie investeren in opleidingen, moet de werving beter en is vooral behoud van personeel een belangrijk punt. Dat laatste is volgens Visser de bottleneck. “Daar kunnen we het verschil maken.”

Minder regelgeving
Een ander punt is de bureaucratie in de zorg. Verbetering van de ICT is een deel van de oplossing, maar volgens de bewindsvrouw is het goed om ook kritisch naar de vele regels te kijken. “Is het bijvoorbeeld echt nodig dat er 4 handtekeningen worden gezet op een recept? Is het niet veel belangrijker dat onze patiënten snel en goed geholpen worden? En dat onze zorgverleners de ruimte krijgen om, binnen bepaalde kaders, een autonome beslissing te maken over wat verantwoord is? We moeten ervoor waken dat zorgverleners onveilige situaties creëren, uit angst om afgerekend te worden op het niet volgen van procedures.”

Zorg voor zorgverleners
Thema van het symposium was eigen veiligheid in de zorg. Iets waar militaire zorgverleners volgens Visser niet veel bij stil staan. “U bent eigenlijk altijd bezig met de patiënt. En het feit dat u militair bent, versterkt die neiging tot ‘jezelf wegcijferen’ nog meer. Ik ben dan ook blij dat er vandaag aandacht wordt besteed aan de psychische gevolgen van een incident voor de zorgverlener zelf. De steun van collega’s kan hier een belangrijke rol in vervullen.”

Bron: Defensie

Militaire gezondheidszorg beraadt zich op de toekomst

De krijgsmacht en dus ook de militaire gezondheidszorg moet veranderen om goed te kunnen inspelen op alle wijzigingen in de veiligheidssituatie. Denk aan internationale crises, terrorisme of schaarste aan grondstoffen. Dat geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotisering en gezondheid. Maar hoe?

Het was 1 van de 3 speerpunten waarover vertegenwoordigers van alle geledingen van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) vandaag spraken. Dat gebeurde tijdens de zogenoemde Zwarte Waterconferentie. Die werd gehouden op het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum in Hilversum.
Doel
Het doel van de conferentie was 3-ledig. Zo was de vraag welke stappen nodig zijn om de MGZ verder te professionaliseren. In de tweede plaats hoe is aan te sluiten bij de wensen van de operationele commando’s. Ten derde ging het om de vraag welke civiele ontwikkelingen de Defensie Gezondheidzorg Organisatie moet omarmen. Tijdens de bijeenkomst werd de vraag gesteld op welke ontwikkelingen de MGZ moet inspelen en welke knelpunten voorrang krijgen.

Commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie commandeur Remco Blom brak een lans voor het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen en beleidsmakers: “Voor jullie beeld: meer dan een handvol vlag- en opperofficieren hebben iets te zeggen over de militaire gezondheidszorg. Het is belangrijk dat we laten zien dat we gezamenlijk aan de slag zijn, gaan en blijven voor de verdere professionalisering van de MGZ.”

De toekomst van AMV
Ook werd gesproken over de grote druk op Algemeen Militair Verpleegkundigen. Veel deskundig en ervaren personeel verlaat Defensie voortijdig. Daardoor zijn er relatief veel, moeilijk te vervullen vacatures. Gevolg is dat de kwaliteit van de geleverde zorg in het geding komt. Een van de gestelde vragen was dan ook of het huidige concept van AMV’n nog wel van deze tijd is en of Defensie misschien behoefte heeft aan anders opgeleide verpleegkundigen.

gezondheidszorg Defensie

Digitale zorg
Derde gespreksonderwerp was de digitalisering van de gezondheidszorg. Het wordt in de naaste toekomst vanzelfsprekend gezondheid en inzetbaarheid op afstand te monitoren. Dat gebeurt dan op basis van big data-voorspellingen. Robots krijgen een rol binnen de MGZ.

Zwarte Water
Commandeur Blom sprak van een voor hem bijzondere bijeenkomst. “In mijn beginjaren bij Defensie mocht ik als jonge arts meedenken over de toekomst van de militaire gezondheidszorg bij de marine. Dat gebeurde in een hotel dat naast het Zwarte Water lag. Ik vond het een eer om als jonge en onervaren arts met de oude garde te praten over de toekomst van de MGZ. Ik vind het belangrijk dat kennis en kunde vanuit de gehele organisatie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de militaire gezondheidszorg.”

Bron: Defensie