Koninklijke Luchtmacht en Tilburgs ziekenhuis wisselen personeel uit

Medisch personeel van de luchtmacht kan bij schaarste of calamiteiten bijspringen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Dat maken de Koninklijke Luchtmacht en het hospitaal mogelijk via een gisteren ondertekende intentieverklaring.
“De intensievere samenwerking draagt bij aan een bredere ervaringsopbouw bij medisch personeel van Defensie en dat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis”, aldus Hoofd Afdeling Gezondheidszorg Operaties en vliegerarts kolonel Derk Blikman. “Daarnaast toont deze samenwerking bereidheid om werk en organisatie tussen beide partijen te flexibiliseren. Het ETZ is een relatieziekenhuis van defensie, dus civiel-militaire samenwerking is niet onbekend.”
Die zorgt er in de praktijk voor dat medisch luchtmachtpersoneel vaker en in een andere omgeving ervaring kan opdoen.

Dat betekent een verbreding van de zogeheten ‘klinische exposure’, stelt Blikman. De Defensieartsen en verpleegkundigen kunnen op hun beurt kennis delen met civiele artsen van het ETZ. Vakkennis over uiteenlopende medische ervaringen wordt door de samenwerking beter uitgewisseld.

Vergroting capaciteit
Het initiatief maakt mogelijk dat het militaire personeel en dat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis elkaar kunnen versterken. Dit vergroot niet alleen de capaciteit bij beide partijen, maar ook de afwisseling en kwaliteit. Zo kan civiel personeel praktisch aan de slag bij de luchtmacht, bijvoorbeeld via stages en tijdelijke functies.

Ook kunnen langduriger uitwisselingsovereenkomsten tussen personeel op termijn een mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld tijdens opleidingen en cursussen. Blikman noemt de samenwerking een voorbeeld van de gewenste adaptieve krijgsmacht.

Bron: Defensie

Defensie springt bij in zorg West-Brabant: ‘De nood is hoog’

Het personeelstekort in de zorg is zo groot dat sommige instellingen zelfs het leger hebben gevraagd deze zomer bij te springen. ,,De nood is zo hoog. Als er medisch personeel bij Defensie beschikbaar is, willen we die mensen hebben”, zegt manager Giovanni Coenen van thuiszorgorganisatie Surplus.
Net als veel andere zorginstellingen kan Surplus niet of nauwelijks meer aan gekwalificeerd personeel komen. ,,We hebben alles geprobeerd, maar ze zijn gewoon niet te vinden. En in de zomer, als ons eigen personeel vakantie viert, is het probleem nog erger’’, verzucht Coenen.
Onorthodoxe maatregelen
Daarom kiest Surplus, dat actief is in grote delen van West-Brabant, voor onorthodoxe maatregelen om de gaten gevuld te krijgen. Niet alleen Defensie is gevraagd om mensen te leveren, ook onderwijsinstelllingen als Avans worden benaderd met de vraag of docenten verpleegkunde de komende maanden een handje willen helpen.
Surplus is niet de enige zorginstelling die met dergelijke maatregelen het steeds nijpender wordende personeelstekort te lijf gaat. Ook Careyn, Thebe en de Stichting Elisabeth in deze regio overwegen Defensie en het onderwijs te gaan inschakelen. Landelijk, zegt Actiz, de koepel van zorginstellingen, is het aantal vacatures in de zorg inmiddels opgelopen tot boven de tienduizend.

Niet structureel
Defensie staat op voorhand niet afwijzend tegen de inzet van zijn medisch personeel in verpleeghuizen of in de thuiszorg. Maar alleen in incidentele gevallen. ,,Het gebeurt nu al dat personeel bij ons dat een medische opleiding volgt, buiten Defensie stages loopt. Maar het is niet de bedoeling dat wij structureel onze mensen in de reguliere zorg gaan inzetten”, zegt woordvoerder Jurriaan Esser.

Bron: BN De Stem / Defensie (illustratief)