Vernielingen en diefstallen op militair oefenterrein Marnewaard

Op 31 december 2019 zijn op het militaire oefenterrein Marnewaard vernielingen aangericht en diefstallen gepleegd.

Nadat de Koninklijke Marechaussee onderzoek had ingesteld kwamen vier mannen in beeld. De mannen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar zijn woonachtig in de gemeente Achtkarspelen. De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weken de verdachten gehoord over hun betrokkenheid in deze zaak.

De verdachten is volgens de ZSM-aanpak een schaderegeling aangeboden. Bij veelvoorkomende criminaliteit wordt via deze regeling zo snel mogelijk recht gedaan aan belangen van slachtoffers en samenleving.

Voor verdere strafrechtelijke afhandeling zal het dossier worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.
Lucht- en landmacht trainen beschermen van grondtroepen vanuit de lucht

F-16’s trainen deze week boven de Marnewaard het geven van luchtsteun om grondtroepen te beschermen. Dit zogenoemde Close Air Support kan van levensbelang zijn in missiegebieden als militairen bijvoorbeeld onder vuur komen te liggen. De oefeningen zijn ’s middags tussen 15.00 en 22.00 uur.

Tijdens de vluchten krijgen jachtvliegers van Joint Terminal Attack Controllers vanaf de grond per radio aanwijzingen over de precieze locatie van aan te vallen doelen.
Apaches
Op eenzelfde manier worden ook Apache-gevechtshelikopters ingezet om troepen te beschermen. Tijdens deze oefening, onder de titel ‘Purple Windmill’, vliegen de toestellen van het Defensie Helikopter Commando daarvoor in de omgeving van Altena, Etten-Leur en Zundert. Dat beurt voornamelijk in ‘s middags en ‘s avonds.

Naast militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade nemen ook Belgische en Franse grondtroepen deel aan ‘Purple Windmill’.

Zie voor meer informatie over vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen, klachten zijn in te dienen via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

Bron: Defensie