Grote militaire oefening Luchtmacht en Landmacht in en boven Marnewaard

De Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht houden volgende week een grootscheepse oefening in en boven militair oefenterrein de Marnewaard.
Bij de oefening worden vliegers getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. Daarbij moet worden samengewerkt met de manschappen op de grond.

De vliegbewegingen strekken zich uit tot Dokkum en Winsum. De vliegtuigen kunnen lager vliegen dan normaal gebruikelijk is.

De oefening vindt plaats tussen dinsdagmorgen 2 juni en vrijdagavond 5 juni van ‘s morgens 10.00 uur tot middernacht.

Het wordt weer warmer, tijd voor airco

Vernielingen en diefstallen op militair oefenterrein Marnewaard

Op 31 december 2019 zijn op het militaire oefenterrein Marnewaard vernielingen aangericht en diefstallen gepleegd.

Nadat de Koninklijke Marechaussee onderzoek had ingesteld kwamen vier mannen in beeld. De mannen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar zijn woonachtig in de gemeente Achtkarspelen. De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weken de verdachten gehoord over hun betrokkenheid in deze zaak.

De verdachten is volgens de ZSM-aanpak een schaderegeling aangeboden. Bij veelvoorkomende criminaliteit wordt via deze regeling zo snel mogelijk recht gedaan aan belangen van slachtoffers en samenleving.

Voor verdere strafrechtelijke afhandeling zal het dossier worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.