Nieuw all-terrain patrouillevoertuig voor mariniers

Defensie schaft 179 kleine all-terrain patrouillevoertuigen aan voor het Korps Mariniers. De nieuwe voertuigen vervangen een deel van de huidige BV206D, Viking en Landrover-voertuigen. Die zitten aan het einde van hun levensduur. Het huidige aantal voertuigen wordt bovendien uitgebreid. Staatssecretaris Barbara Visser informeerde vandaag de Kamer over de aankoop.
Het zogenoemde project Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV) moet zorgen voor toekomstbestendige, all-terrain en mobiliteit in de sneeuw voor de lichte amfibische eenheden. Hun optreden kan plaatsvinden in kustgebieden, in arctische omstandigheden en op zeer moeilijk begaanbaar terrein.

Meer mobiliteit
Naast het einde van de levensduur van de huidige voertuigen speelt ook de behoefte aan meer zelfstandigheid een rol. De behoefte aan mobiliteit en de toegang tot (voertuiggebonden-)informatiesystemen is gegroeid. Daarvoor komt 1 type voertuig in 4 varianten: de basisvariant, een versie voor commandovoering en 1 voor verkenning. Een 4e type is bedoeld om reparaties te velde uit te voeren. Het is de bedoeling dat de varianten zoveel mogelijk gelijk zijn aan de basisversie.

Het voertuig moet voldoende transportmogelijkheden bieden aan 4 militairen en hun uitrusting. De wagens moeten eenvoudig en betrouwbaar zijn en inzetbaar onder extreme weersomstandigheden. Daarnaast moeten nieuwe informatie- en communicatiemiddelen aan het voertuig zijn te koppelen. Vanwege de amfibische transportgeschiktheid wordt het project nauw afgestemd met de toekomstige vervanging van de zware en middelzware landingsvaartuigen

Uitdagende eisen
Er worden uitdagende eisen gesteld aan het voertuig. Dat geldt met name voor de zogenoemde over-snow eis, zodat ook is te opereren in gebieden met diepe sneeuw. Uit onderzoek blijkt dat geen bestaand voertuig hieraan voldoet. Een uitgebreid ontwikkelingstraject is vanwege de duur en de kosten echter niet wenselijk. Daarom wordt gezocht naar een civiel of militair voertuig ‘van de plank’ dat al zoveel mogelijk voldoet en is aan te passen. Onderzoeksinstituut TNO wordt bij dit proces betrokken.

Het project begint dit jaar en duurt tot en met 2028. Naar verwachting stromen in 2025 de 1e voertuigen binnen.

Bron: Defensie

Unieke training voor mariniers op Amerikaanse oefenlocatie

Nederlandse mariniers uit het Caribisch gebied hebben een intensieve en bijzondere oefening achter de rug. De afgelopen 3 weken trainden zij in de Verenigde Staten onder meer met helikopters en vliegtuigen. Zij werkten daarbij samen met de Amerikaanse collega’s.

Mariniers van 32 Raiding Squadron Aruba en Detachement St. Maarten waren te gast bij II Marine Expeditionary Forces in North Carolina. Zij kregen daar de kans om op de unieke trainingslocatie Camp LeJeune te oefenen. Zij konden bijvoorbeeld op squadronniveau in verstedelijkt gebied trainen met helikopters en vliegtuigen. Deze mogelijkheden hebben de mariniers niet in het Caribisch gebied.

Uitdagingen
De andere omgeving bracht volledig nieuwe uitdagingen met zich mee, zag kapitein Mark Brouwer, uitwisselingsofficier in de VS. “Denk aan interoperabiliteit met communicatiesystemen en uitwisseling van inlichtingen van commandostructuren. Deze uitdagingen komen alleen naar voren tijdens de uitvoering.”

De Nederlandse en Amerikaanse mariniers trainen meerdere keren per jaar. Dat is niet alleen om de warme banden te benadrukken, maar ook om ervaringen uit te wisselen. “Het is leerzaam om met bondgenoten te trainen. Zij houden je altijd een spiegel voor”, benadrukt Brouwer dan ook.

Moeite waard
Oefening Caribbean Urban Warrior 21 was in dat opzicht leerzaam, zegt majoor Dennis van Huizen, commandant van de oefenende eenheid. “De integratie met transportmiddelen en verkenningsteams was een absoluut voordeel. Dit was zeer de moeite waard. Ik ben heel blij dat we deze oefening in deze onzekere tijden hebben kunnen doen.”

De Nederlandse troepen maken zich momenteel klaar om terug te keren naar hun thuisbasis. Vanwege COVID-19 zijn zij vooraf in quarantaine gegaan en uitgebreid getest.

Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021