Defensie stelt opnieuw militaire complexen beschikbaar voor tijdelijke opvang

Defensie biedt opnieuw de helpende hand om mensen op te vangen. Het gaat dit keer niet alleen om Afghanen, maar ook om asielzoekers uit andere landen. De maximaal 1.050 personen krijgen tijdelijk onderdak op het Marine Etablissement Amsterdam en op legerplaats Harskamp in Ede. Dat gebeurt op verzoek van het kabinet. De reden is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kampt met een tekort aan tijdelijke en structurele opvanglocaties.
Maximaal 300 asielzoekers zijn vanaf woensdag te huisvesten op de militaire locatie in Amsterdam. Op deze plek is onder meer het keuringscentrum van Defensie ondergebracht. Dat blijft gewoon open.

Legerplaats Harskamp is ook weer beschikbaar om tijdelijk 750 Afghaanse evacués onder te brengen. Defensie gebruikt het terrein met name voor schietoefeningen. Die gaan in overleg met het COA gewoon door.

Ook voeding en beddengoed
Defensie stelt niet alleen de militaire locaties tijdelijk beschikbaar, maar zorgt ook voor ondersteuning. Denk aan het leveren van voeding, beddengoed, tafels en stoelen.

In augustus stelde Defensie het Marine Etablissement Amsterdam ook beschikbaar. Dat gebeurde toen eveneens op verzoek van het COA. Toen ging het om ongeveer 240 mensen die uit Afghanistan waren opgehaald. De evacués waren begin september allemaal overgebracht naar Heumensoord bij Nijmegen waar met hulp van militairen paviljoens voor noodopvang zijn gebouwd.
Op Legerplaats Harskamp ontvangt het COA al sinds 24 augustus evacués uit Afghanistan.

Meer opvang beschikbaar gesteld
Defensie heeft niet alleen Marine Etablissement Amsterdam en Legerplaats Harskamp beschikbaar gesteld voor noodopvang. Op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het noorden van het land zijn ongeveer 500 mensen ondergebracht en nog zo’n 420 op het Walaardt Sacrékamp in het Utrechtse Huis ter Heide. Deze beide locaties zijn daarmee vol. Dat geldt ook voor Heumensoord met bijna 1.000 tijdelijke bewoners.

Bron: Defensie

Marine Etablissement thuisbasis EU-vergaderingen

Het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) is de eerste helft van volgend jaar de thuisbasis voor de zo’n 150 vergaderingen van EU-ambtenaren. Nederland is het eerste half jaar van 2016 voor de 12 e keer voorzitter van de Europese Unie.

Vanmiddag ondertekenden secretaris-generaal van Defensie Erik Akerboom en zijn collega van Buitenlandse Zaken Renee Jones-Bos het convenant waarin de beschikbaarheid van het MEA is geregeld. Tijdens het Nederlands voorzitterschap komen er naar verwachting zo’n 20.000 tot 25.000 delegatieleden en honderden journalisten naar Amsterdam.

Tijdelijke paviljoens
De omvang van de EU-enclave ligt in het document vast. Naast het Evenementencentrum op het MEA bestaat die uit het sport- en exercitieveld. Daarop verrijzen tijdelijke paviljoens. De bezoekers maken ook gebruik van nutsvoorzieningen. De enclave wordt, overeenkomstig het besluit van de Ministerraad, gratis ter beschikking gesteld. De kosten voor extra voorzieningen en verbouwingen zijn voor Buitenlandse Zaken, evenals . gebruikskosten zoals gas en licht.

Het convenant bevat regelingen over het tijdelijke bedrijfsrestaurant dat Buitenlandse Zaken voor de medewerkers van het MEA bouwt en de verplaatsing van enkele andere voorzieningen. Tot slot zijn er tal van praktische afspraken vastgelegd over veiligheid, vergunningen en schoonmaak.

Bron: Ministerie van Defensie