Locatie marinierskazerne, het vervolg…

Volgens een bericht in de Volkskrant van vandaag startte Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) al in de zomer van 2018 met de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de marinierskazerne! De Volkskrant meldt dit op basis van vertrouwelijke Defensie-stukken en gegevens die Zeeland en Vlissingen hebben verstrekt na Wob-verzoeken. De zoektocht is dus een jaar eerder begonnen dan ze eerder dit in de Tweede Kamer meldde. Defensie ontkent de berichtgeving echter.In februari vertelde de staatssecretaris dat ze in mei 2019 een “formeel alternatievenonderzoek” begon. Ze zei ook dat er al in het najaar van 2019 gesprekken plaatsvonden over een eventuele verhuizing naar Rotterdam.
Volgens de Volkskrant was de staatssecretaris echter in de zomer van 2018 al actief en ook formeel op zoek naar een alternatieve locatie. Volgens Defensie waren alle activiteiten van vóór mei 2019 een verkenning. Defensie geeft aan dat de krant de verkeerde conclusie getrokken heeft en dat de staatssecretaris zich alleen versprak: ze bedoelde niet het najaar van 2019, maar dat van 2018.

Eerste gesprekken in 2018
De Volkskrant schrijft dat in juni 2018 Staatssecretaris Barbara Visser oud-staatssecretaris Co Verdaas heeft aangesteld om te onderzoeken of het mogelijk was “om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen”. Volgens de Volkskrant was zijn eerste opdracht om met de lokale bestuurders in gesprek te gaan om te kijken of de kazerne toch in Doorn kon blijven.
In het najaar van 2018 startten ook gesprekken over een eventuele verhuizing naar Rotterdam. Het feit dat de verhuizing naar Vlissingen mogelijk niet doorging was in Zeeland toen niet bekend. De provincie Zeeland trof voorbereidingen op de komst van kazerne. In Doorn was er toen onder mariniers al ontevredenheid over de nieuwe locatie in Zeeland.

Bron: Nu.nl / Volkskrant / Defensie

“Mariniers gaan naar Nieuw Milligen”

Het kabinet heeft er definitief voor gekozen om de marinierskazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen aldus ingewijden in Den Haag in De Telegraaf.
Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers omdat veel mariniers dichter bij huis willen blijven. Verder is men bang dat er nog meer financiële en andere tegenvallers zullen komen bij deze keuze voor de vestigingsplaats.
Het ministerie van Defensie stelde onlangs aan de ministerraad voor om het besluit uit 2012 voor de bouw in Vlissingen terug te draaien. Staatssecretaris Visser bleef benadrukken dat er nog geen besluit was genomen, maar dat zij persoonlijk grote aarzelingen had over Zeeland. Nu is de knoop dus doorgehakt.

Leegloop Korps Mariniers
De kazerne in Doorn, waar 1800 mariniers zijn ondergebracht, is sterk verouderd, en er is geen ruimte voor uitbreiding. In augustus werd nog besloten om de keuken te sluiten wegens achterstallig onderhoud.

De voorgenomen verhuizing naar Vlissingen was al vier keer uitgesteld. Veel mariniers zagen het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Dat was een van de redenen voor de leegloop bij het Korps Mariniers.

Bron: NOS / Defensie / Telegraaf