CRvB: ’Defensie mag geen militair ontslaan die is vrijgesproken’

De Centrale Raad van Beroep heeft in een door een marechaussee aangespannen zaak bepaald dat Defensie geen militairen mag ontslaan die door de strafrechter zijn vrijgesproken. Hiermee heeft het zero tolerance drugsbeleid van Defensie heeft van de rechter een gevoelige tik gekregen. De militair was betrapt op cokebezit.
De betreffende marechaussee van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) moest tijdens een feestje voor de agenten zijn identiteitsbewijs uit zijn zak halen waarbij er ook een wikkel cocaïne op de grond viel. Defensie hanteert het beleid dat het bezit van harddrugs automatisch strafontslag betekent. De BSB’er werd begin 2017 weggestuurd. Omdat bezit van cocaïne ook strafbaar is, vervolgde justitie de man. Zowel de politierechter als later in hoger beroep de meervoudige militaire kamer oordeelde dat niet zonder twijfel kon worden vastgesteld dat de drugs van hem waren en sprak hem vrij.

Volgens Defensie was er in bestuursrechtelijke zin wel voldoende bewijs het ontslag te handhaven. De Centrale Raad van Beroep zet daar nu een streep doorheen. De raad draagt defensie op de marechaussee terug te nemen.
Volgens zijn raadsman Michael Ruperti kan het vonnis grote gevolgen hebben. Voor het eerst is nu vastgesteld dit niet kan. Het kan effect hebben op zaken die lopen en ik zie ook mogelijkheden voor mensen die eerder zijn ontslagen. Wat defensie uit dit vonnis moet halen, is dat personeel niet kan worden ontslagen vóór een uitspraak van de strafrechter, maar moet worden geschorst tot er een vonnis ligt.”

Het ministerie van Defensie laat weten er anders tegenaan te kijken. Volgens het departement is er sprake van een op zichzelf staand, dermate specifiek geval dat het geen repercussies heeft op het beleid. Drugs gelden binnen de krijgsmacht als een uitermate gevoelig onderwerp.

Jaarlijks tientallen ontslagen
Er geldt bij defensie een zerotolerancebeleid omdat de krijgsmacht drugsgebruik onverenigbaar vindt met oefenen onder gevaarlijke omstandigheden en met vuurwapens. Jaarlijks worden er tientallen militairen om deze reden ontslagen.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Marechaussees stomen Nigerezen klaar voor grenstoezicht

Documentfraude, migratiestromen en wet- en regelgeving. Daarover gingen de lessen die instructeurs van de Koninklijke Marechaussee gaven aan 260 Nigerese politieagenten. Gisteren kregen ze hun certificaat. De marechaussees gaven de afgelopen 2 weken les in grenstoezicht op de politieschool in de hoofdstad Niamey.
De Nigerese agenten behoren tot een nieuwe mobiele grenseenheid, de Compagnie Mobile de Controle de Frontieres (CMCF). Het team wordt ingezet tegen irreguliere migratie, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Deze eenheid, CMCF 2, wordt gefinancierd door Duitsland en Nederland. Dit gebeurt op verzoek van Niger zelf. De teams moeten het strategisch gelegen land beschermen tegen de vele dreigingen vanuit buurlanden.

Goede bijdrage
Marechaussee-1 Djibi gaf 1 van de 18 klassen les: “Het was kort, maar we hebben echt een goede bijdrage geleverd aan hun opleiding. De agenten waren gemotiveerd en deden actief mee in de les.”

De grensmodule vormde het laatste deel van de opleiding, die in maart begon. De Nigerezen kregen daarnaast onder meer militaire training van Belgische Special Forces en politie-instructies van EUCAP Sahel, de Europese civiele capaciteitsopbouwmissie in het Afrikaanse land.

De Nederlandse teamleider majoor Wouter wenste de agenten veel succes met hun belangrijke taak aan de grens. “Vandaag is het einde van een intensieve periode. U heeft dit resultaat behaald dankzij uw enthousiasme en leergierigheid.”

De eenheid sloot de ceremonie af door als dank uit volle borst een lied in de eigen taal te zingen.

Bron: Defensie