Negatief ambtsbericht majoor Kroon

Op 9 december 2019 is majoor Kroon veroordeeld tot een taakstraf, vanwege een geweldsincident dat zich vorig jaar heeft voorgedaan tijdens carnaval. De landmacht rekent majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan omdat dit haaks staat op de normen en waarden waar de krijgsmacht voor staat. Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar.

De landmacht is daarom een disciplinair traject gestart. In dat kader is aan majoor Kroon het voornemen kenbaar gemaakt om een negatief ambtsbericht vast te stellen dat wordt betrokken bij besluiten over zijn verdere loopbaan. Het besluit betekent dat er een melding komt in zijn personeelsdossier. Het heeft negatieve gevolgen voor de loopbaan van de drager van de Militaire Willems-Orde. Het zal zijn functiemogelijkheden binnen Defensie beperken. De maatregel heeft geen gevolgen voor de Willems-Orde van Kroon die hij kreeg voor zijn optreden in Afghanistan.

Marco Kroon wordt overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken.

Eerdere berichten;

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif breekt lans voor Marco Kroon
Taakstraf van 100 uur voor Marco Kroon
Marco Kroon ontkent geweld
Defensie schorst Marco Kroon

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif breekt lans voor Marco Kroon

Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, werd eind vorig jaar veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het met opzet uitdelen van een kopstoot tijdens zijn aanhouding door de politie tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart 2019. De militaire rechtbank in Arnhem achtte hem naast deze mishandeling ook de schennis van de eerbaarheid bewezen door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. De gelauwerde militair is in hoger beroep gegaan. Oud Commandant de Kruif pleit in opinieartikel voor coulance.. Hij heeft twijfels over de straf die Kroon heeft gekregen.

De oud-commandant kent Kroon persoonlijk:

“Ik ken Marco Kroon. Hij is geen ideale schoonzoon. Daarvoor heeft hij ook geen Militaire Willemsorde gekregen. Die ontving hij voor ongelofelijk goed handelen in extreme omstandigheden. Hij heeft dit gedaan om Nederland te dienen in een moeilijk conflict. De waarde van Marco voor de Staat der Nederlanden, maar ook voor zijn collega’s, is nauwelijks te overschatten.”

“Een militair moet altijd proportioneel handelen. De kunst is net zoveel te doen als nodig is. Ik weet niet hoe de politie dat vertaalt, maar zes agenten voor één wildplasser lijkt mij extravagant. Logisch dat dit bedreigend voelt. Zeker voor veteranen. Marco lijdt niet aan een posttraumatische stress-stoornis, maar iedere veteraan draagt iets met zich mee van de missie wat zijn handelen beïnvloedt.

Waar ik vooral moeite mee heb zijn de consequenties voor Marco Kroon als militair. Dat is voor hem geen baan, maar een roeping. Daarvoor wil je alles inzetten, zelfs je leven. Nu mag hij zijn uniform niet mag dragen, doet hem dat als militair, officier en drager van de Militaire Willemsorde veel pijn. Pijn die vanwege zijn status niet te vergelijken is met andere geschorste militairen. Dat is een straf op zich.”

Maar het dreigt nog erger te worden. Als de oorlogsheld wordt veroordeeld voor meer dan 40 uren taakstraf wordt hij vrijwel zeker ontslagen. De Kruif: “Voor hem staat dit gelijk aan levenslang. Juist hij die onevenredig heeft bijgedragen aan de vrijheid van Nederland, dreigt disproportioneel te worden gestraft omdat er onvoldoende met zijn persoonlijke omstandigheden wordt rekening gehouden en dat is onterecht.”

bron: postonline