Veiling voor Bears in Mind door Bosnië-veteranen levert 4.390 euro op

Een veiling om beren in Bosnië vrij te kopen, leverde gisteren 4.390 euro op. Voor het evenement, op initiatief van Bosnië-veteraan Colin Ball, was de Indische Zaal van Bronbeek omgetoverd tot veilinghal. Er viel onder meer te bieden op VIP-arrangementen voor de theatervoorstelling Soldaat van Oranje en werk van veteranenkunstenaars. Ook was het mogelijk gesigneerde shirts en CD’s te bemachtigen van bekende zangtalenten als Anouk en Marco Borsato.

Opbrengst berenveiling
Ball en 7 dienstmakkers waren tijdens hun uitzending op de Balkan, betrokken bij een VN-actie om een gevangen beer vrij te kopen. Het dier kreeg vervolgens een plek in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. In Bosnië liggen nog steeds beren ergens achter een café aan de ketting. De bedoeling is met het via de veiling verkregen geld, ook die beesten een beter leven te geven.

Majoor Marco Kroon
Om dat plan te kunnen verwezenlijken leverde ook Militaire Willems-Ordedrager majoor Marco Kroon een bijdrage. Een bij hem te boeken lezing bleek meteen het ‘topstuk’ van de veiling. Er werd 2.000 euro voor geboden.

Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 30 juni overhandigt Kroon, namens Collin Ball een cheque aan de Stichting Bears in Mind. Dit is de organisatie die strijdt voor betere omstandigheden voor beren.

Iets bijdragen om het bedrag op de cheque te verhogen kan via: Bears in Mind (NL 26 TRIO 0254692664) onder vermelding van ‘Operation Mackenzie’.
Defensie: ’Marco Kroon heeft zijn aanhouding gemeld’

Ridder Militaire Willemsorde Marco Kroon heeft tijdens zijn uitzending naar Afghanistan in 2007 gemeld dat hij is aangehouden door gewapende mannen en enige tijd werd vastgehouden. Dat bevestigt het ministerie van Defensie.
Het departement doet dit nadat Kroon zijn raadsman Geert-Jan Knoops het bestaan van een verslag van deze melding aan de NOS onthulde. Knoops gaf weer een puzzelstukje uit het dossier prijs na een publicatie eerder op de dag van de Volkskrant.
Een zegsman van het departement benadrukt dat er weliswaar iets op papier staat over een aanhouding, maar dat er nog steeds geen bewijs is voor het schietincident. Kroon verzweeg dit tien jaar wat tegen alle procedures van de krijgsmacht in gaat.

Onderzoek loopt nog
De Telegraaf onthulde eerder al dat defensie een jaar lang vruchteloos onderzoek deed naar het geweldsincident. Toen de eigen onderzoekers er geen vinger achter konden krijgen, werd de zaak overgedragen aan justitie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) loopt nog.
Kroon is volgens zijn advocaat zeer ontdaan dat hij door anonieme bronnen van de Volkskrant als fantast en leugenaar wordt afgeschilderd. Knoops doet een beroep op het goed fatsoen en wil net als minister Ank Bijleveld van Defensie eerst het onderzoek van het OM afwachten voor er conclusies worden getrokken.

Bron: Telegraaf / Defensie