Militairen naar Noord-Irak en Mali

100 tot 150 militairen gaan in Noord-Irak de internationale luchthaven van Erbil beveiligen. In Mali zal een C-130-transportvliegtuig met bemanning en ondersteunend personeel de Minusma-missie versterken. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten.

Na trainingen aan Koerdische strijdkrachten, schakelt de anti-ISIS-coalitie over op het adviseren van regionale militaire autoriteiten. Die taak staat vanaf volgend jaar onder Nederlandse leiding. Het is de bedoeling dat Irak terreurorganisatie ISIS op termijn zelf bestrijdt.

De coalitie opereert voor een belangrijk deel vanaf Erbil. De Nederlandse force protection beschermt daar samen met de Verenigde Staten personeel en materieel. De 1e militairen vertrekken naar verwachting begin januari.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “ISIS vormt nog altijd een bron van instabiliteit aan de randen van Europa. Na het verlies van het kalifaat in maart 2019 ging de terreurorganisatie in Irak en Syrië over tot een ondergrondse guerrillastrijd. ISIS pleegt maandelijks tientallen aanslagen tegen de Iraakse overheid, veiligheidstroepen en bevolking.”

Mali
De nieuwe bijdrage in Mali sluit aan op de bestaande Nederlandse inzet in het West-Afrikaanse land en in de Sahel. Daar verslechtert de veiligheids- en humanitaire situatie. Met deze schaarse transportcapaciteit ondersteunt Nederland de missie op logistiek gebied.

De inzet van het C-130-transportvliegtuig gebeurt in rotatieverband met Noorwegen, Denemarken en Portugal. Naar verwachting levert Nederland het toestel vanaf november 2021 voor een periode van 6 maanden. Bemanning en ondersteunend personeel bestaat naar schatting uit 70 tot 130 militairen.

Black Friday 2020Black Friday 2020

Nederland steunt Mali bij gevechtsoperaties tegen terroristische groeperingen

Nederland steunt de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF). Deze taakgroep, Takuba genaamd, is gisteren opgericht en ondersteunt de Malinese strijdkrachten bij gevechtsoperaties tegen terroristische groeperingen in de Liptako-Gourma-regio in de Sahel.
Deze groeperingen zijn hier verantwoordelijk voor een geweldstoename. Takuba richt zich op het geven van adviezen, assistentie en begeleiding van die operaties. Naast politieke steun plaatst Nederland 1 of 2 stafofficieren bij het hoofdkwartier van de taakgroep.

Via de militairen blijft Nederland geïnformeerd over de gang van zaken binnen Takuba, zoals de situatie op de grond. Nederland stuurt geen troepen omdat de benodigde Special Operations Forces (SOF) capaciteiten niet beschikbaar zijn. Dit komt vanwege de huidige inzet in Irak en Afghanistan tot begin 2022. Ook andere capaciteiten, zoals op het gebied van transport of voor medische evacuaties, zijn niet beschikbaar. De ministers van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Stef Blok van Buitenlandse Zaken hebben dat de kamer vandaag per brief gemeld.

Dient Nederlands veiligheidsbelang
De Sahel is een instabiele regio aan de randen van Europa. Het strategische belang van de Sahel blijft voor Nederland onverminderd groot. Het tegengaan van terrorisme en irreguliere migratie in deregio dient een direct Nederlands veiligheidsbelang.

Steun voor Takuba sluit goed aan bij de bestaande Nederlandse inzet in de Sahel op het gebied van veiligheid, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Nederland draagt in de Sahel al bij aan de aanpak van grondoorzaken van onveiligheid en instabiliteit. De veiligheidsinzet richt zich primair op het versterken van de capaciteiten van de Sahellanden zodat ze voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Oog voor mensenrechten en het verbeteren van de vertrouwensband tussen de autoriteiten en de lokale bevolking vormen daarbij belangrijke aandachtspunten.

Capaciteitsopbouw van EU in de Sahel
Nederland draagt met 5 militairen bij aan de EU trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Die traint Malinese strijdkrachten en adviseert om de G5-troepenmacht te operationaliseren. Ook levert Nederland maximaal 15 functionarissen voor de civiele capaciteitsopbouwmissies van de EU in de Sahel (EUCAP Sahel). Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse veiligheidssectoren in Mali en Niger. Daarnaast levert Nederland maximaal 10 KMar- politiefunctionarissen en 2 tot 3 militaire stafofficieren aan de VN-missie MINUSMA.

Bron: Defensie

Films en seriesFilms en series