Er is geen geld om nu al extra JSF’s te bestellen

Defensie heeft te weinig geld om extra JSF’s te kopen. Dat blijkt volgens ingewijden uit de plannen voor de toekomst van de krijgsmacht die minister Bijleveld (Defensie) binnenkort presenteert.

Dat is slecht nieuws voor de Koninklijke Luchtmacht. Die loerde afgelopen maanden verlekkerd naar de 1,5 miljard euro extra die dit kabinet nu extra aan defensie wil uitgeven. De luchtstrijdkrachten hadden hun wens al nadrukkelijk neergelegd: het aantal F-35’s zou na instroom van de eerste 37 toestellen stapsgewijs moeten groeien naar boven de zestig.
Dat is slecht nieuws voor de Koninklijke Luchtmacht. Die loerde afgelopen maanden verlekkerd naar de 1,5 miljard euro extra die dit kabinet nu extra aan defensie wil uitgeven. De luchtstrijdkrachten hadden hun wens al nadrukkelijk neergelegd: het aantal F-35’s zou na instroom van de eerste 37 toestellen stapsgewijs moeten groeien naar boven de zestig.
In haar defensienota schetst Bijleveld een ongemakkelijke waarheid: er is geen geld om nu al extra toestellen te bestellen. Wel wordt de noodzaak ervan onderkend. Met 37 toestellen kan Nederland haar doelen – verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied en altijd vier toestellen inzetbaar voor missies – amper naar behoren uitvoeren. Zelfs met de 61 F-16’s van nu zit de krijgsmacht knijp.

Het toekomstplan zet vooral in op een ander nijpend probleem: personeelstekort. Defensie kampt nu al met bijna 8000 vacatures, terwijl de krijgsmacht het personeelsbestand met 3000 extra formatieplaatsen wil uitbreiden. Vooral aan technici en ict’ers is een tekort. De nota geeft verdere voorzetten op het gebied van werving en behoud van personeel, waarbij veel wordt verwacht van samenwerking met het bedrijfsleven en inzet van reservisten.

Marine
De vervanging van groot materieel bij de marine krijgt in de nota volgens ingewijden wel de aandacht die het verdient. De vervanging van de twee M-fregatten Van Amstel en Van Speijk, die in 2025 aan het eind van hun levensduur zijn, wordt genoemd, evenals de vervanging van de zes mijnenjagers, waarvan de houdbaarheidsdatum eveneens verstrijkt in 2025. Nederland zal de nieuwe aankopen samen met België doen.
Verder zetten Bijleveld en staatssecretaris Visser vooral in op cyber, ict en ruimtetechnologie. Het Defensie Cybercommando krijgt hierin naar verluidt meer armslag, ook voor offensieve acties.

Over de plannen klinkt gemopper. Het toekomstplan is een tamelijk ruwe schets geworden, die desondanks nog geen twintig pagina’s behelst. „Hebben we hier nou negen maanden op moeten wachten”, klinkt het bij de luchtmacht. Ook in de Nederlandse defensie-industrie heerst onvrede.

Bron: Telegraaf / Defensie

Toch bevoorrader voor Koninklijke marine

Dat Defensie toch een nieuwe tanker wil laten bouwen is een grote verrassing.
Het werd bekend op een bijeenkomst over schepen van de toekomst.
Ruim 125 belanghebbenden vanuit Defensie, opleidings- en kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven kwamen vrijdag bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken op het gebied van bemanning en automatisering van schepen.

Uiteraard werd gesproken over de vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenjagers, maar dat er ook een nieuwe bevoorrader (combat support ship) aan de orde kwam was nieuw.
Al voor het afstoten van bevoorradingsschip de Amsterdam wees de marine er op dat er een tekort aan bevoorradingscapaciteit ging ontstaan.
De minister van defensie vond dat de Karel Doorman het gat wel zou dichten, maar het langdurig buiten gebruik zijn van dit schip heeft aangetoond dat de zeemacht een tanker mist.
Er over spreken is één ding, maar aanschaffen iets heel anders, waarschuwt kolonel b.d. Rob Hunngo: ,,Net als voor de fregatten en mijnenjagers is ook voor het combat support ship nog geen DMP-A brief verstuurd, de eerste fase naar verwerving”, stelt de oud-voorzitter van de KVMO.
,,Nu is het ons decennium”, vertelde kapiten ter zee Sebo Hofkamp van het ministerie van defensie eerder deze maand op een Britse conferentie over scheepsbouw. Hofkamp ontvouwde daar de vernieuwingsplannen van de Koninklijke Marine.
Volgens de Engelse defensiewebsite Shepard vertelde het hoofd marineplannen in Den Haag, niet over de tanker, maar wel over de M-fregatten, mijnenjagers en onderzeeërs.

Bron: NoordhollandsDagblad / Defensie