Defensie komt aan bezwaren Gilze-Rijen tegemoet

Staatssecretaris Barbara Visser was vandaag bij verschillende bewoners in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen op bezoek. Ze deed dit mede op uitnodiging van het gemeentebestuur omdat er veel weerstand is tegen het voorgenomen luchthavenbesluit. Dat moet militair vliegverkeer meer ruimte bieden.

Visser kwam niet met lege handen naar de Brabantse plaats. Ze liet weten aan een aantal bezwaren van bewoners en bestuurders tegemoet te willen komen.

De bewoners van Gilze-Rijen dienden als reactie op het voorgenomen luchthavenbesluit meer dan 800 zienswijzen ofwel bezwaren in. Visser zei dat het aan de aanpak en voorbereiding van Defensie heeft geschort: “Niet alleen het proces, maar ook de plannen die Defensie voor Vliegbasis Gilze-Rijen heeft, moeten beter. Er is echt nog het nodige te doen voordat we kunnen komen tot een gedragen luchthavenbesluit.” Visser gaf aan niet alleen op bezoek te komen om te luisteren, maar ook om betekenisvolle stappen vooruit te zetten.

Cadiz, 25 oktober 2015.Oefening Trident Juncture, Cougars voeren oefeningen uit.

Afstoten reserveveld
Eén van de belangrijkste bezwaren van de gemeente was het behoud van de zogeheten reserveveldfunctie. Vliegbasis Gilze-Rijen heeft die momenteel. Dat betekent dat jachtvliegtuigen van Leeuwarden of Volkel hierheen tijdelijk kunnen uitwijken, vanwege bijvoorbeeld groot onderhoud aan de start- en landingsbaan. Visser liet weten hier over enkele jaren vanaf te willen. “Per slot van rekening is Vliegbasis Gilze-Rijen een helikopterveld. Een alternatief kan De Peel zijn. Als de reactivering van De Peel via het luchthavenbesluit over enkele jaren is vergund, kan de reserveveldfunctie voor Gilze-Rijen vervallen.”

Geluidscontour De Peel behouden
Dit leidt niet tot meer vliegbewegingen en een groter vlieggebied voor De Peel.
Visser heeft vorig jaar al in een brief aan provincies, gemeenten en de Tweede Kamer te kennen gegeven de bestaande geluidscontour voor De Peel te willen behouden, maar niet vergroten. “Het absolute maximum blijft 3.600 vliegtuigbewegingen door 12 jachtvliegtuigen, jaarlijks in een 3 periodes van 6 weken”, aldus Visser

Carlisle, 25 Februari 2019. Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht oefenen het laagvliegen onder vijandelijke dreiging in het Engelse Carlisle.

Halveren returnveld
Bovenop het afstoten van het reserveveld liet Visser omwonenden en bestuurders weten dat Defensie ook de zogeheten returnveldfunctie wil halveren. Die functie is noodzakelijk als de helikopters niet meer in de Verenigde Staten mogen oefenen. In de VS heeft Nederland 8 Apaches en 4 Chinooks gestationeerd voor opleiding en trainingen. Door het halveren worden de gebieden aan de noord- en zuidkant van de vliegbasis kleiner. Daardoor ligt het geluidsoverlastgebied (35 Ke) niet meer boven woonkernen van Rijen en Gilze.

Ook het aantal vliegbewegingen van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht wordt met 1.000 per jaar verminderd en er komt eens per maand een HV-loze dag. Verder wordt er gestart met bouwkundige maatregelen tegen Rattle Noise. Dat zijn trillingen (aan objecten) in huizen die kunnen ontstaan door laag overvliegende helikopters.
Helikoptercommando
Vliegbasis Gilze-Rijen is het eerste vliegveld (1910) van Nederland en sinds 1913 militair vliegveld. Sinds de jaren ’90 is het de thuishaven voor de helikopters van de luchtmacht. De Apache, Chinook en Cougar zijn frequent ingezet tijdens recente missies in Afghanistan, Irak en Mali.

Jachtvliegtuig Spaanse Luchtmacht stort in zee, piloot overleden

In Spanje is een toestel van de Spaanse luchtmacht in Middellandse Zee gestort. Het zou gaan om een C-101, een jachtvliegtuig voor maximaal twee inzittenden.
Volgens bronnen bij Defensie is de piloot, die de enige inzittende was, omgekomen. Hij heeft zijn schietstoel gebruikt maar volgens Spaanse media gebeurde dat zo laat dat de parachute niet meer goed kon uitvouwen. Volgens de Spaanse zender Cadena SER was de piloot instructeur bij de luchtmachtacademie.

De hulpdiensten van de regio Murcia maken melding van honderden telefoontjes van mensen die het vliegtuig in zee zagen storten. Delen van het vliegtuig zijn aangespoeld op de kust. Verschillende stranden zijn ontruimd om de wrakstukken te kunnen bergen.

Bron: NOS / Defensie Spanje (foto illustratief)