Defensie neemt eerste vernieuwde Apache-gevechtshelikopter in ontvangst

De eerste volledig vernieuwde Apache-gevechtshelikopter van Defensie is gisteren overgedragen aan Nederland. Dat gebeurde bij fabrikant Boeing in het Amerikaanse Mesa.

De andere 27 Apaches Echo (AH-64E) volgen de komende periode in fases. De laatste is medio 2025 gereed. De luchtmacht beschikt vanaf dat moment over een volledig gemoderniseerde vloot. Die is tot 2050 inzetbaar, operationeel relevant en toekomstbestendig.

“De Echo is echt een grote stap voorwaarts”, zei viceadmiraal Arie Jan de Waard, die het toestel namens Defensie in ontvangst nam. “Het is niet het volgende hoofdstuk voor de luchtmacht, maar een volledig nieuw boek. In de veranderende wereld waarin we nu leven, is het belangrijk dat onze wapensystemen constant worden vernieuwd en operationeel relevant blijven. Zo blijven we ons wapenen tegen dreigingen van nu en in de toekomst.”

Toestellen volledig gestript
Tijdens de zogeheten remanufacture haalt Boeing alle Apache Delta’s volledig uit elkaar. Componenten worden getest, hergebruikt of vervangen. Samen met vele nieuwe systemen worden deze op een nieuw geproduceerde romp geïnstalleerd. Verder krijgen de motoren meer vermogen en is de helikopter sneller en wendbaarder.

Daarnaast krijgt de Apache de beschikking over nieuwe radarsystemen om zo doelen nog eerder te ontdekken. Ten slotte worden er nieuwe radio’s en missiesystemen geïnstalleerd, waardoor de vlieger efficiënter te werk kan gaan.

In 2023 naar Nederland
De eerste 6, van uiteindelijk 8 helikopters, gaan naar het 302 squadron in het Texaanse Fort Hood. Begin 2023 starten daar de trainingen van de Nederlandse vliegers en het onderhoudspersoneel. Volgens de huidige planning komen de eerste 2 Echo’s volgend jaar oktober naar Nederland.

Grote internationale Luchtmachtoefening Frisian Flag 2022 van start

Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2022 plaats. Verschillende internationale deelnemers beoefenen gedurende twee weken complexe missies in internationaal verband. Tweemaal per dag kiezen ongeveer 30 toestellen het luchtruim voor een trainingsmissie. De vliegbewegingen vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats. ’s Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen, tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor buitenlandse deelnemers.

Waar wordt er gevlogen?
Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord-Nederland. Hoewel er grotendeels boven zee geoefend wordt, is de oefening ook vanaf land goed waarneembaar. Een aantal militaire locaties in Noord Nederland nemen actief deel aan de oefening. Het betreft NAVO-oefenterrein de Vliehors range op Vlieland, Maritiem Vliegkamp (MVKK) De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard. Het gebied tussen MVK De Kooy en oefenterrein de Marnewaard is ingesteld als tijdelijk laagvlieggebied voor helikopters en een transportvliegtuig. Het tijdelijke laagvlieggebied is niet bedoeld voor gevechtsvliegtuigen.

Waarom wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden gevlogen?
De vliegbasis ligt middenin het grootste oefengebied van West-Europa, waarvan het grootste gedeelte zich boven de Noordzee bevindt. Hierdoor gaat er geen trainingstijd verloren met vliegen van en naar het oefengebied. De vliegtijd wordt hierdoor effectief benut voor trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook maar twee weken. Bovendien heeft de vliegbasis jarenlange ervaring als kenniscentrum voor vliegoperaties en beschikt het over de infrastructuur om met een grote hoeveelheid verschillende toestellen inclusief ondersteunend personeel te kunnen opereren.

Gezamenlijk trainen
Internationale samenwerking bewijst zijn waarde tijdens missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan en Irak. Alle verschilden sterk qua dreigingsniveau en taakstelling voor de vliegers. Door middel van oefeningen als Frisian Flag worden vliegers voorbereid op dreigende situaties waarbij in internationaal verband wordt opgetreden, nu en in de toekomst. Ook tonen we hiermee onze sterke band met onze bondgenoten en solidariteit met bevriende lidstaten van de NAVO. De huidige situatie aan de Oostgrens van het NAVO-grondgebied maakt eens te meer duidelijk dat onze militairen ten alle tijden inzetgereed moeten zijn voor elke opdracht die de politiek ons geeft. Daarom blijven oefeningen als Frisian Flag noodzakelijk.

Hoe is Frisian Flag ontstaan?
De naam Frisian Flag werd gekozen naar analogie van de verschillende vergelijkbare oefeningen die allen ‘Flag’ in hun naam dragen, zoals ‘Red Flag’ (Verenigde Staten) en ‘Maple Flag’ (Canada). ‘Red Flag’ verwijst naar de rode vlag die bij een oefenterrein wordt gehesen als daar een willekeurig krijgsmachtonderdeel actief is. In de naam Frisian Flag is de verwijzing naar de provincie Friesland opgenomen als thuisprovincie voor de vliegbasis. Al decennia lang vinden er internationale oefeningen met grote hoeveelheden gevechtsvliegtuigen plaats vanaf vliegbasis Leeuwarden. Uit al deze oefeningen is het huidige Frisian Flag geëvolueerd, dat sinds 1999 deze naam draagt en alom bekend is.