Nederland levert schaarse vuursteun tijdens oefening Litouwen

Nederlandse militairen in Litouwen brachten afgelopen weken een schaarse capaciteit in: vuursteun van mortieren. Ze zochten voor een integratieoefening het gezelschap van NAVO-eenheden uit de regio. De internationale collega’s kwamen voor de gelegenheid over uit de battlegroups van de enhanced Forward Presence in Estland, Letland en Polen.

Het was een kleurrijke wirwar van nationaliteiten op het oefenterrein in Litouwen, 1,5 uur rijden ten westen van de Nederlandse thuisbasis in Rukla. Samen met een Litouws bataljon schoot de mortiereenheid van 17 Pantserinfanteriebataljon in een live fire scenario. Met de Tsjechen trainden ze procedures voor het aanvragen van vuursteun en ze voerden air assault-acties uit met de Amerikanen, Britten, Spanjaarden en Slovenen.
Samen trainen
“Een vol programma, maar erg leuk én leerzaam”, benadrukt wachtmeester der 1e klasse Joey, commandant van de Nederlandse mortiergroep. “Het is fijn dat er eenheden uit de regio zijn overgekomen naar Litouwen. Zo heb je de mogelijkheid om echt eens met zijn allen te trainen en van elkaar te leren.”
Hoewel de verschillende NAVO-landen bijna hetzelfde zijn getraind, willen er in de procedures nog weleens kleine verschillen zitten. Joey: “Dan gaat het bijvoorbeeld om het formuleren van bepaalde zaken of de volgorde van drills. Niet erg, maar het is wel goed als je daarvan op de hoogte bent. Uiteindelijk moeten we er als het nodig is wel met z’n allen staan.”

Kennis en kunde
Compagniescommandant kapitein Wouter de Jager heeft zich persoonlijk hard gemaakt om de mortiergroep mee te krijgen naar Litouwen. “Vuursteun is heel schaars aanwezig. Deze mannen zijn de eerste én enige mortiereenheid hier. Voor mij bestond er weinig twijfel over: ik wilde mijn club sowieso ondersteunen met de eigen mortieren. Je merkt dat we op dit gebied echt de nodige kennis en kunde op tafel kunnen leggen. Fijn voor ons, maar ook zeker voor de andere landen.”

Versterken Europese oostgrens
Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, de enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland met Duitsland, Tsjechië en Noorwegen deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons komen uit 18 NAVO-landen en wisselen elkaar af.

Bron: Defensie

Informatie over asbest Litouwen

Sinds het begin van de NAVO-inzet in Litouwen is bekend dat er asbest is op het kamp in Rukla. Hier zijn Nederlandse militairen gelegerd. Duitsland onderzocht in 2017 de risico’s en concludeerde dat er, ondanks de aanwezigheid van asbest, geen gevaar is voor de gezondheid.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie heeft het Duitse onderzoek goedgekeurd en de conclusie bevestigd.

Het Algemeen Dagblad meldde gisteren dat een groep Nederlandse militairen zich zorgen maakt over hun gezondheid. Dit zouden zij doen vanwege de asbest op de kazerne in Litouwen. Specifiek maken de militairen zich zorgen over gravelpaden op het kamp. Het hiervoor gebruikte puin is afkomstig van afgebroken gebouwen en bevat volgens de militairen asbest. Ook op andere delen van het kamp zou asbest liggen.

Het in 2017 door Duitsland uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op het logistieke kamp waar de gravelpaden liggen en waarover de krant bericht. Luchtmonsters gaven toen asbestwaardes aan, die ruim onder de Nederlandse arbo-normen liggen.

Voorgelicht
Militairen worden in voorbereiding op de inzet in Litouwen voorgelicht over de asbest op het kamp. Dat gebeurt tijdens de Missiegerichte Opleiding (MGO) in de les Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG). Militairen worden gewezen op de risico’s en de do’s en don’ts om veilig te blijven werken. Het CEAG heeft in 2017 een informatieblad opgesteld over asbest op het Litouwse kamp.

Personeel in Litouwen wordt de komende dagen nogmaals voorgelicht en gewezen op de locaties waar asbest is aangetroffen. Ook worden de militairen nog eens geïnformeerd over de regels waar zij zich op het kamp aan moeten houden.

Zij die zich desondanks zorgen maken over hun gezondheid, kunnen zich wenden tot hun commandant of tot een militair arts bij gezondheidsklachten.

Militairen die zijn ingezet in Litouwen kunnen altijd een registratieformulier ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ laten opmaken. Militairen die de dienst inmiddels hebben verlaten kunnen contact opnemen met het veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Downloads
Informatieblad asbest voor eFP BG
Informatieblad over de mogelijke gezondheidsgevaren door het vrijkomen van asbest van de Temporary Logistical Support Area (TLSA) …

Bron: Defensie