Defensie haalt militairen terug uit missiegebieden

Een deel van uitgezonden militairen in onder meer Irak en Afghanistan komt tijdelijk terug naar Nederland. Dat hebben de ministers Ank-Bijleveld-Schouten van Defensie en Stef Blok van Buitenlandse Zaken de Kamer gisteren per brief gemeld. Het besluit is een gevolg van COVID-19-maatregelen die wereldwijd worden genomen.
In Irak lagen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad al stil. Naar verwachting blijft dat zeker zo tot 24 mei, na de ramadan. Voor het opleiden van strijders tegen ISIS zijn er z’n 40 Nederlandse militairen in het land. Defensie denkt ongeveer 35 militairen tijdelijk terug te halen uit Irak.

Afghanistan
Ook in Afghanistan ligt het gros van de operaties stil. De leiding van NAVO missie Resolute Support in Afghanistan gaf vorige week al opdracht om personeel dat niet essentieel is voor de voortzetting van de missie tijdelijk terug te trekken. Voor Nederland gaat het om ongeveer 40 personen, gestationeerd in het noordelijke Mazar-e-Sharif en in Kabul.

Voor beide missies geldt dat het personeel terugkeert naar het missiegebied zodra de restricties zijn opgeheven en trainingsactiviteiten worden hervat.

Litouwen
De Nederlandse bijdrage voor de Navo enhanced Forward Presence wordt voortgezet, maar alle militairen op de kazerne in het Litouwse Rukla zitten momenteel in quarantaine. Dat is gebeurd nadat 1 Nederlandse militair maandag besmet bleek te zijn met het COVID-19. Deze en 4 andere militairen met ziekteverschijnselen zijn maandagnacht teruggehaald naar Nederland.
Inmiddels is het aantal besmettingen onder de militairen van de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen opgelopen. Defensie beziet momenteel de situatie en benodigde maatregelen.

Midden-Oosten
Bij een Nederlandse waarnemer bij de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) is eveneens een COVID-19 besmetting vastgesteld. De betrokken militair heeft geen klachten en zit in quarantaine in een VN-ziekenhuis in de regio.

Op last van de Palestijnse autoriteiten werden ook al geen trainingen door de United States Security Coordinator missie (USSC) uitgevoerd. De Nederlanders in het Palestijnse deel van de missie zijn voor medische zorg afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat haalt het eigen personeel echter terug. Omdat medische zorg niet meer is gewaarborgd in het Palestijnse deel van de missie en de trainingen stil liggen haalt Nederland het merendeel van het eigen personeel tijdelijk terug.

Medische zorg
In Burkina Faso neemt Nederland, onder Amerikaanse leiding, deel aan trainingsactiviteiten binnen het Global Peace Operations Initiative (GPOI, voorheen ACOTA). Omdat de Amerikanen besloten alle trainingsactiviteiten stop te zetten, zijn de 4 Nederlandse trainers tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.

Voor militaire uitzendingen en inzet elders in de wereld gelden veelal preventieve hygiënische maatregelen.

Het kabinet verwacht dat deze maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, geruime tijd van kracht zijn. Verder wordt de situatie in alle gebieden waar Nederlandse militairen, civiele experts en politiefunctionarissen opereren nauwgezet in de gaten gehouden.

Bron: Defensie

Lof voor tactische skills van Nederlandse militairen in Litouwen

Hoe staat het bij de enhanced Forward Presence (Efp) in Litouwen met de tactische skills en drills? Hoe zit het met de commandovoering en de communicatie? Wat is het niveau van vuursteun en ondersteunende capaciteiten als logistiek en geneeskundige steun? Een multinationaal militair inspectieteam legde al die onderwerpen langs de NAVO-meetlat. Deze week belandde het resultaat op het bureau van de Commandant Landstrijdkrachten. Het maakte luitenant-generaal Martin Wijnen tot een tevreden man.
Want wat blijkt? De eFP is zeer goed in staat gevechtskracht te leveren. De eenheid scoorde op meerdere vlakken ‘excellent’ en nergens lager dan ‘satisfactory’. Het inspectieteam kende de volledige Battle Group dan ook zonder twijfel het predicaat ‘Combat Ready’ toe.

Grote interesse
Opvallend daarbij waren de buitengewoon goede tactische skills van de Nederlandse militairen. Ook het hoge niveau van de Nederlands-Duitse integratie leidde tot complimenten. Zowel op strategisch als op operationeel niveau biedt deze unieke samenwerking beide landen voordelen. Internationale partners volgen die samensmelting dan ook met grote interesse.

De kwalificaties waaraan de eFP moet voldoen werden vorige maand tijdens de integratieoefening IRON WOLF getest. Het inspectieteam voelde de volledige Battle Group in Litouwen aan de tand, dus ook de Nederlandse bijdrage. Ook interoperabiliteit, essentieel voor een multinationale gevechtseenheid, was onderdeel van deze gereedheidsinspectie.

Controle is beter
Zonder te voldoen aan de randvoorwaarden is het onmogelijk succesvol op te treden in het hoogste geweldsspectrum. Daarom is er jaarlijks een inspectie. De NAVO evalueert op basis van harde eisen onder het motto “vertrouwen is goed, controle is beter”.

Meer gevechtsgereed
“Het is mij duidelijk dat elke eFP Battlegroup meer gevechtsgereed is dan de vorige”, concludeerde commandant 10 Panzerdivision brigadegeneraal Michael Podzus, tevens hoofd van het multinationaal militair inspectieteam. “Daarmee verzekeren we met elkaar dat de NAVO een steeds sterker afschrikkend signaal richting het Oostfront kan geven.”

Podzus was met name onder de indruk van de uitwisseling van friendly-force-data over de verschillende Battlefield Management Systemen. Daarmee is de realtime situational awareness significant verbeterd.

Bron: Defensie