Herinneringsmedaille voor Litouwen-gangers (video)

11 militairen die in 2017 en 2018 waren uitgezonden naar Litouwen kregen vandaag in Havelte de Herinneringsmedaille Internationale Missies. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer reikte het eremetaal uit.
De militairen maakten in de Baltische staat deel uit van de versterkte militaire aanwezigheid (eFP) van de NAVO. Omdat dit officieel geen operatie of missie is, hadden Litouwen-gangers eerder geen recht op de medaille. De minister besloot in 2019 dat dit uitgezonden personeel alsnog deze erkenning en waardering verdient. De vandaag gedecoreerden zijn de eersten van die groep. De rest ontvangt de medaille de komende tijd bij de eigen eenheid.

Doorzetters met humor
Bauer: “Meer dan 1.800 Nederlandse militairen zijn de afgelopen 3 jaar vertrokken naar de rand van Europa. Tijdens mijn bezoeken aan Litouwen hoorde ik altijd positieve geluiden over onze deelname. Hoe hard de Nederlanders werken en hoe creatief deze doorzetters met humor zijn. Dat maakt mij trots.”

“Jullie behoren tot die bejubelde groep” vervolgde de hoogste militair. Hij zei dan ook blij te zijn dat die alsnog de herinneringsmedaille krijgt. “Die erkenning is belangrijk.”

Door de coronacrisis moesten de militairen het helaas doen zonder de gebruikelijke ceremonie met militair orkest en het thuisfront op de tribune.

Battlegroup
Defensie levert sinds 2017 een bijdrage aan enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen.

Bron: Defensie

Defensie haalt militairen terug uit missiegebieden

Een deel van uitgezonden militairen in onder meer Irak en Afghanistan komt tijdelijk terug naar Nederland. Dat hebben de ministers Ank-Bijleveld-Schouten van Defensie en Stef Blok van Buitenlandse Zaken de Kamer gisteren per brief gemeld. Het besluit is een gevolg van COVID-19-maatregelen die wereldwijd worden genomen.
In Irak lagen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad al stil. Naar verwachting blijft dat zeker zo tot 24 mei, na de ramadan. Voor het opleiden van strijders tegen ISIS zijn er z’n 40 Nederlandse militairen in het land. Defensie denkt ongeveer 35 militairen tijdelijk terug te halen uit Irak.

Afghanistan
Ook in Afghanistan ligt het gros van de operaties stil. De leiding van NAVO missie Resolute Support in Afghanistan gaf vorige week al opdracht om personeel dat niet essentieel is voor de voortzetting van de missie tijdelijk terug te trekken. Voor Nederland gaat het om ongeveer 40 personen, gestationeerd in het noordelijke Mazar-e-Sharif en in Kabul.

Voor beide missies geldt dat het personeel terugkeert naar het missiegebied zodra de restricties zijn opgeheven en trainingsactiviteiten worden hervat.

Litouwen
De Nederlandse bijdrage voor de Navo enhanced Forward Presence wordt voortgezet, maar alle militairen op de kazerne in het Litouwse Rukla zitten momenteel in quarantaine. Dat is gebeurd nadat 1 Nederlandse militair maandag besmet bleek te zijn met het COVID-19. Deze en 4 andere militairen met ziekteverschijnselen zijn maandagnacht teruggehaald naar Nederland.
Inmiddels is het aantal besmettingen onder de militairen van de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen opgelopen. Defensie beziet momenteel de situatie en benodigde maatregelen.

Midden-Oosten
Bij een Nederlandse waarnemer bij de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) is eveneens een COVID-19 besmetting vastgesteld. De betrokken militair heeft geen klachten en zit in quarantaine in een VN-ziekenhuis in de regio.

Op last van de Palestijnse autoriteiten werden ook al geen trainingen door de United States Security Coordinator missie (USSC) uitgevoerd. De Nederlanders in het Palestijnse deel van de missie zijn voor medische zorg afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat haalt het eigen personeel echter terug. Omdat medische zorg niet meer is gewaarborgd in het Palestijnse deel van de missie en de trainingen stil liggen haalt Nederland het merendeel van het eigen personeel tijdelijk terug.

Medische zorg
In Burkina Faso neemt Nederland, onder Amerikaanse leiding, deel aan trainingsactiviteiten binnen het Global Peace Operations Initiative (GPOI, voorheen ACOTA). Omdat de Amerikanen besloten alle trainingsactiviteiten stop te zetten, zijn de 4 Nederlandse trainers tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.

Voor militaire uitzendingen en inzet elders in de wereld gelden veelal preventieve hygiënische maatregelen.

Het kabinet verwacht dat deze maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, geruime tijd van kracht zijn. Verder wordt de situatie in alle gebieden waar Nederlandse militairen, civiele experts en politiefunctionarissen opereren nauwgezet in de gaten gehouden.

Bron: Defensie