Commandant Beulen: Wegwerken personeelstekort kost nog zeker 6 jaar

Het duurt nog zeker zes tot zeven jaar voordat het personeelstekort bij Defensie grotendeels is weggewerkt, zegt vertrekkend commandant van de Koninklijke Landmacht Leo Beulen in een interview met NU.nl. Volgens Beulen kampt Defensie nu met een personeelstekort van 17 procent en kan daar maximaal 2 procentpunt per jaar van worden ingelopen.

Volgens Beulen is het niet mogelijk om het tekort jaarlijks met meer dan 2 procentpunt te verkleinen, omdat daarvoor niet voldoende personeel beschikbaar is. “Of je moet personeel onevenredig veel gaan betalen.”

Volgens de commandant van de landmacht, die woensdag wordt opgevolgd door Martin Wijnen, is een deel van de oplossing te vinden in meer samenwerking met het bedrijfsleven.
Landmachtcommandant Leo Beulen verlaat Koninklijke Landmacht

Met traditioneel militair ceremonieel draagt luitenant-generaal Leo Beulen (59) op woensdag 28 augustus 2019 zijn functie als commandant van de Koninklijke Landmacht over aan luitenant-generaal Martin Wijnen. Hij heeft deze functie sinds maart 2016 vervuld, toen hij luitenant-generaal Mart de Kruif opvolgde.

Tussen zijn opkomst op de KMA en zijn vertrek bij de Koninklijke Landmacht heeft hij het krijgsbedrijf zien veranderen van een relatief groot dienstplichtigenleger in een veel kleiner beroepsleger.

Leo Beulen: “Afbreken gaat sneller dan opbouwen en we hebben 30 jaar bezuinigd. Nu we weer kunnen groeien, moeten we doorpakken en blijven investeren. Maar herstel en groei kosten tijd. We moeten dus geduld hebben en in het vervolg liefst een keer extra nadenken voor we het mes ergens in zetten.”

Hij benadrukt dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. “Het is goed dat we daar maatregelen op nemen. Militairen zijn ervoor om onder de meest uitzonderlijke omstandigheden die vrijheid te garanderen en mensen in nood direct te kunnen helpen. Dat vraagt wat van onze mensen en daarvoor verdienen zij goede spullen en een fatsoenlijke beloning. Altijd! Ik ben gelukkig dat ik de organisatie kan verlaten in de wetenschap dat het weer de goede kant opgaat. Vol vertrouwen draag ik woensdag het commando over aan luitenant-generaal Wijnen als mijn opvolger.”

Bron: delta Limburg