Veel klachten over paniek bij koeien door oefening Defensie

Boeren in Drenthe en Overijssel hebben meer dan vijftig klachten ingediend bij Defensie. Tijdens de grote legeroefening Falcon Autumn kwamen de afgelopen vier weken meermalen helikopters en vliegtuigen laag overvliegen. In een aantal gevallen leidde dat tot “blinde paniek” bij koeien.
Defensie had van tevoren gewaarschuwd. Maar zei vervolgens niet op welke dagen laag gevlogen zou worden. Melkveehouder Gerrit Wiermink in Ommen: “Ze kondigen alleen de oefening aan. Niet de exacte locatie, niet de precieze overvliegdagen. Moet ik mijn vee dan maar vier weken binnen houden? Die helikopters vliegen zo laag, met zo veel kabaal. Zo’n koe kan dat niet thuisbrengen, die raakt in blinde paniek.”
Wermink wijst er bij RTV Oost op dat hij zijn vee ook niet zomaar binnen kan houden: “Dat kost me mijn weidepremie bij de melkfabriek. Die willen graag dat vee buiten loopt, ik wil dat zelf ook graag. Door de droogte deze zomer stonden ze al drie weken binnen. Nog vier weken erbij en ik was niet aan mijn weidedagen gekomen.”

De weidepremie is een door de zuivelindustrie ingestelde beloning voor melkveehouders. Als koeien gedurende een aantal dagen per jaar zoveel uur per dag in de wei staan, krijgen de boeren een opslag op hun melkprijs.

Dieren lopen prikkeldraad in
Wermink is niet de enige die klaagt. RTV Drenthe meldt dat ook in de rest van Overijssel en in Drenthe dieren tegen het schrikdraad aan lopen, stress hebben, weglopen of elkaar verwonden. Jan Bloemerts van de boerenorganisatie LTO Noord: ”Er zijn meerdere meldingen binnengekomen en dan vooral over de ‘aanvoerlijn’ van Defensie tussen Assen en de Marne en bij Zevenhuizen waar een landingsoefening is geweest.”

Defensie heeft beloofd eventuele schade te vergoeden. Boeren moeten daarvoor een schadeformulier invullen op de website van Defensie. Melkveehouder Wermink hoopt dat ze daar secuur naar kijken: “Een uitgebroken koe kost meer dan alleen nieuw schrikdraad en dierenartskosten. De melkproductie lijdt eronder, de foklijn wordt aangetast. Ik vraag me af of ze daar rekening mee houden.”
Jan Bloemerts van LTO. ”We weten uiteraard dat Defensie aan het oefenen is en daar hebben we alle begrip voor. Maar iedere schade is er een te veel.” De oefening Falcon Autumn begon op 17 september en liep door tot en met vandaag.

Bron: NOS / Twitter (Gerrit Wermink)

Oirschot is herrie militaire helikopters zat

De overlast van militaire oefeningen met helikopters neemt meer en meer toe bij de inwoners van het Brabantse Oirschot. Dat leidt bijvoorbeeld tot irritatie en verstoring van de slaap. Ook het welzijn van vee in de stallen en van broedende vogels heeft volgens de gemeente te lijden onder het overvliegen en rondcirkelen van de helikopters.

De gemeente Oirschot heeft bezwaar ingediend tegen de meest recente ontheffing voor Defensie. Door deze ontheffing kan de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen tot 1 uur ‘s nachts open blijven. Helikopters vanuit Gilze-Rijen oefenen op de Oirschotse Heide, dat is aangewezen als zogenoemd laagvlieggebied. Dat betekent dat ook in Oirschot tot na middernacht helikopters overvliegen. Het gaat weliswaar om “slechts” zes weken tussen nu en half augustus. Maar los daarvan is afgelopen dinsdag ook nog een speciale laagvliegoefening gestart, die nog duurt tot 14 april.
Het Oirschotse college verwijt Defensie dat er geen onderzoek is gedaan naar de overlast op de grond voor inwoners en ondernemers. Ook was het college niet vooraf op de hoogte gesteld van de nieuwe ontheffing. Oirschot vindt dat het te zwaar wordt belast. Het college pleit voor een betere verdeling over de verschillende gebieden. De laagvlieggebieden zijn vastgesteld in de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar sindsdien zijn veel meer gebieden bewoond geraakt. Volgens Oirschot is er dringend behoefte aan een herziening.

Bron: ED / Defensie