Nederlandse bevolking vindt sterke krijgsmacht belangrijker dan ooit

Onderzoek heeft uitgewezen dat 67% van de Nederlandse bevolking trots is de Nederlandse militairen. Ook 67% vindt dat de dreiging in de wereld is toegenomen en daarom een sterke krijgsmacht nu belangrijker is dan ooit. 48% is van mening dat er te weinig geld naar Defensie gaat. Cijfers die nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten van de vorige meting.
Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse Draagvlakmonitor van Motivaction. Het onderzoek is in opdracht van Defensie gedaan.

De Nederlandse bevolking geeft Defensie in het 2e halfjaar van 2019 een 7,1. Dat rapportcijfer kreeg Defensie ook in de eerste helft van 2019.

Het marktonderzoeksbureau doet sinds 2017 onderzoek naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking (16 t/m 75 jaar).

Bron: Defensie

Krijgsmacht volledig in ‘sterke merken top 10’

De brandweer blijkt het sterkste overheidsmerk te zijn, op de voet gevolgd door de politie en Staatsbosbeheer. De krijgsmacht met de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht zijn goed voor de plekken 4 tot en met 6 van de ‘sterke merken top 10’. De Koninklijke Marechaussee staat als 8e op de lijst, na het KNMI.
Dat blijkt uit de gisteren verschenen resultaten van het Overheid Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder bijna 5.500 Nederlanders. Het bureau onderzocht de bekendheid van alle overheidsinstellingen en deed vervolgonderzoek naar de 100 meest vermaarde.
Het ijzersterke imago van de 4 krijgsmachtdelen noemen de onderzoekers opvallend. Ze denken dat de goede landelijke reclamecampagnes een belangrijke rol spelen.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt het favoriete ministerie. De Belastingdienst en het CJIB zijn wel zeer bekend, maar niet geliefd.

Vertrouwen overheid
Protestanten, hoogopgeleiden en bovenmodaal verdieners vertrouwen de overheid het meest volgens de onderzoekers. De waardering en binding zijn het laagst bij mensen die politiek niet geïnteresseerd zijn, minder dan modaal verdienen en bij studenten.

Bron: Defensie