Oefening Orange Bull weer van start

Van 1 tot en met 5 juli vindt vanaf vliegbasis Eindhoven weer de militaire oefening Orange Bull plaats. Vliegbasis.

Bij de oefening wordt een Hercules transportvliegtuig van het 336 ‘Blackbulls’ squadron ingezet. Dit toestel maakt dagelijks drie vluchten vanaf Vliegbasis Eindhoven. Het oefengebied ligt tussen Eindhoven, het artillerieschietkamp ‘t Harde en Twente Airport.

Bij de oefening zijn ook de Luchtmobiele Brigade, de Defensie Para School, het Korps Mariniers en de commandotroepen betrokken. Onder meer worden tactische landingen beoefend. Ook worden er met parachutes manschappen en containers gedropt. Dit gebeurt in de omgeving van ‘t Harde en vliegbasis Deelen.
Uitstroom Korps Mariniers, KCT en Luchtmobiel enorm hoog

De uitstroom bij het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade was vorig jaar de ‘hoogste uitstroom sinds 2010.’ En uitstroom zet dit jaar door. In 1e 5 mnd ‘tot nu toe grofweg de helft van de totale uitstroom in 2018.’

Uit de cijfers blijkt dat de irreguliere uitstroom over de gehele personele bezetting bij zowel het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade door de jaren heen is toegenomen en dat alle drie deze eenheden in 2018 te maken hebben gehad met de hoogste uitstroom sinds 2010. Voor 2019 geldt dat de uitstroom bij het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen tot nu toe grofweg de helft van de totale uitstroom in 2018 betreft. Daarmee is de uitstroom in de eerste vijf maanden van dit jaar bij deze twee eenheden opnieuw aanzienlijk. De uitstroom bij de Luchtmobiele Brigade laat voor 2019 tot nu toe een voorzichtige daling zien ten opzichte van de uitstroom in 2018.

Lees verder: Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen