Blue Monday? Hier is wat militaire inspiratie voor een dag als vandaag.

Blue Monday


Er wordt beweerd dat vandaag de meest deprimerende dag van het jaar is, wanneer het weer, de financiële druk en het einde van de vakantie ons neerslachtig kunnen maken.

De datum wordt berekend met behulp van een vergelijking die rekening houdt met de weersomstandigheden op het noordelijk halfrond, het aantal dagen na Kerstmis en de volgende betaaldag.

Neem vandaag een moment voor jezelf, zet je voeten omhoog met een kopje iets warms en geniet van deze verzameling blauwe foto’s. Achter de wolken schijnt altijd de zon.

Marechaussee

Landmacht

Luchtmacht

Marine

Handen uit de mouwen.

Hoofd in de lucht.

Nieuwe faciliteiten op marinecomplex Nieuwe Haven

De Thetis 2.
© Beeld Defensie


Defensie wil op marinecomplex Nieuwe Haven twee drijvende bouwwerken plaatsen. Het gaat om faciliteiten voor het opleiden van medewerkers van het krijgsmachtsonderdeel.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens de staatssecretaris van Defensie de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Defensie wil op het marinecomplex praktijkponton Uhlenbeck en de Thesis ll (maritiem opleidings- en oefenplatform) bouwen. De gemeente Den Helder is aangewezen als adviseur van de minister.

Het gemeentebestuur van Den Helder zegt dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 2013. Maar het past binnen de kaders van de goede ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving. De minister wil daarom een omgevingsvergunning verlenen. De aanvraag is een vergunningplichtige activiteit. Als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning worden verstrekt.
Bron: Noord Hollands Dagblad