Nieuwe faciliteiten op marinecomplex Nieuwe Haven

De Thetis 2.
© Beeld Defensie


Defensie wil op marinecomplex Nieuwe Haven twee drijvende bouwwerken plaatsen. Het gaat om faciliteiten voor het opleiden van medewerkers van het krijgsmachtsonderdeel.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens de staatssecretaris van Defensie de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Defensie wil op het marinecomplex praktijkponton Uhlenbeck en de Thesis ll (maritiem opleidings- en oefenplatform) bouwen. De gemeente Den Helder is aangewezen als adviseur van de minister.

Het gemeentebestuur van Den Helder zegt dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan De Nieuwe Haven 2013. Maar het past binnen de kaders van de goede ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving. De minister wil daarom een omgevingsvergunning verlenen. De aanvraag is een vergunningplichtige activiteit. Als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning worden verstrekt.
Bron: Noord Hollands Dagblad

Jeanette Morang wordt eerste Nederlandse vrouwelijke eskadercommandant

Commandeur Jeanette Morang tijdens de commando-overdracht van het Commando Zeestrijdkrachten in september 2021. Links in beeld commandeur Ad van de Sande, de huidige eskadercommandant. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)


Commandeur Jeanette Morang wordt deze zomer eskadercommandant, zij krijgt dan het commando over het NAVO-eskader SNMG1. Dat heeft een woordvoerder van de marine laten weten aan Marineschepen.nl. Daarmee wordt Morang de eerste vrouw die eskadercommandant wordt van de Koninklijke Marine en de eerste Nederlandse die commandant wordt van een NAVO-eskader. Bron: https://marineschepen.nl/