Marine ruimt explosieven bij nieuw windmolenpark

Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee van de Koninklijke Marine ruimde deze week 5 mijnen op de Noordzee. De explosieven zijn gevonden tijdens voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw windmolenpark op zee.
Dit ´Borssele Windfarm’ ligt 25 mijl uit de kust voor Vlissingen. De aanleg van het windmolenpark staat gepland voor begin oktober.

Onder de geruimde projectielen bevonden zich zogeheten LMB zeemijnen. Dit zijn uit vliegtuigen gedropte Duitse mijnen. Ze werken akoestisch en ontploffen door middel van trillingen. Daarnaast ruimde de marine een Britse MK14, een grote zeemijn van 500 pond.

De Belgische mijnenjager BNS Bellis ruimde ook al een mijn in het gebied, terwijl BNS Narcis vandaag het laatste explosief aanpakt.

Uit Eerste en Tweede Wereldoorlog
De Nederlandse en Belgische marine varen regelmatig uit om historische explosieven op de Noordzee te ruimen. Deze mijnen en vliegtuigbommen zijn nog afkomstig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Door de veranderende zeebodem verschijnen ze regelmatig weer aan de oppervlakte. Omdat ze nog een explosieve lading bevatten, vormen de projectielen nog altijd een gevaar voor scheepvaart en infrastructuur.

Sinds 2005 ruimde de marine samen met de Explosieven Opruimingsdienst meer dan 1300 explosieven op zee.

Bron: Defensie

Meidenvaardag: een marineschip vol dames

Op woensdag 8 mei vaart de Koninklijke Marine voor één dag met alleen maar vrouwen de haven uit. Ruim 200 meiden in de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar hebben zich opgegeven voor de Meidenvaardag aan boord van het Amfibisch Transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. Defensie wil vrouwen laten zien dat het leven van een militair er wellicht anders uitziet dan ze in eerste instantie denken.
Defensie wil dat vrouwen op basis van de juiste informatie een keuze maken voor hun toekomstige werkgever in plaats van op basis van vooroordelen of aannames. Vrouwen associëren het werken bij Defensie snel met vechten en schieten, terwijl er juist heel veel ondersteunende functies en vakgebieden zijn. Tijdens de Meidenvaardag kunnen de dames dit zelf ervaren. Naast een uitgebreide rondleiding en diverse demonstraties kunnen ze al hun vragen afvuren tijdens de speeddate met vrouwelijke militairen.

Het personeelsbestand bestaat momenteel uit ongeveer 10 procent vrouwelijke militairen. Defensie wil graag dat dit aantal groeit. Zij maakt bij sollicitatie geen onderscheid in achtergrond of afkomst, dus ook niet of iemand man of vrouw is. Hoewel de helft van de arbeidsmarkt uit vrouwen bestaat, kiezen uiteindelijk maar heel weinig dames voor een beroep als militair. Een van de redenen hiervoor is dat vrouwen zich minder aangetrokken voelen om militair te worden. Een andere belangrijke reden is dat ze vaak niet goed beseffen dat Defensie een veelheid aan functies heeft die zeker niet uit vechten en schieten bestaan.

Waarheidsgetrouw beeld
“Deze Meidenvaardag kan bijdragen aan een beter en meer waarheidsgetrouw beeld. Al sinds 2005 organiseert de Koninklijke Marine deze dag. Gemiddeld varen er dan 150 meiden mee. Op deze speciale dag voor meiden kunnen ze alle vragen stellen die ze hebben, niets is te gek. Dus ook de typische vrouwenvragen zoals ‘Kun je werk en een gezin combineren?’, ‘Mag je make-up dragen?’, ‘Hoe zwaar is het fysiek gezien?’, ‘Zit je dan alleen maar tussen de mannen?’”, licht luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Corine van Staalduinen toe, officier zeedienst bij de Koninklijke Marine.

Woensdag varen de dames mee aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt, een amfibisch transportschip. Het 176 meter lange schip met een inpandige haven voor landingsvaartuigen, een voertuigendek, hospitaal en ruimte voor 700 opvarenden, vertrekt in augustus voor een grote humanitaire en amfibische oefening naar de Caribische wateren.

Bron: DenHelderActueel / Defensie (foto illustratief Rotterdam)