Defensie wil toch op het Marineterrein blijven

Al jarenlang is defensie bezig te vertrekken van het Marineterrein, maar nu ze eindelijk weg zouden zijn, heeft de krijgsmacht zich bedacht: defensie wil ‘om strategische redenen’ op het complex blijven.
Het ministerie voert nu gesprekken met de gemeente met de inzet om in ieder geval de helft van het terrein te behouden.

Dat de krijgsmacht nu terugkomt van een eerder genomen besluit, betekent een streep door de rekening van de gemeente. De stad heeft op het terrein onder meer innoverende bedrijven en openbaar recreatiegebied gepland. Ook moeten er woningen komen.
Het besluit om het Marineterrein te verlaten en te verkopen werd genomen in 2011, toen Defensie geconfronteerd werd met een bezuinigingsopdracht van 1 miljard euro.
Dreiging
In 2013 sloten Defensie en de gemeente een overeenkomst: de Koninklijke Marine zou het terrein stap voor stap verlaten en het terrein zou een openbare functie voor de stad krijgen.
Volgens bronnen binnen het ministerie is de wereld sindsdien veranderd. “In 2013 liepen er nog geen militairen in de straten van Brussel en Parijs,” stelt een ingewijde.

In het geval van een terroristische dreiging voor de stad Amsterdam ziet de krijgsmacht in het Marineterrein een ideale legeringsplaats voor militairen. Bovendien krijgt de krijgsmacht er sinds dit jaar weer geld bij.
De gemeente wil niet inhoudelijk reageren, maar bevestigt ‘in gesprek te zijn met Defensie’.

In gesprek
Op 1 juli zou de Koninklijke Marine het terrein verlaten, maar dat is niet gebeurd. Een woordvoerder zegt dat het vertrek van defensie op die datum ‘meerdere malen’ is besproken. “Het staat zwart op wit: ze zouden vertrekken.”
Volgens de gemeente kwam de Marine ‘kortgeleden’ ineens met de wens ‘een groot deel van het terrein’ te willen behouden. “Wethouder Udo Kock zal op heel korte termijn in overleg treden met minister Ank Bijleveld.”

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wil alleen kwijt dat Defensie momenteel in gesprek is met de gemeente. “Dat heeft te maken met strategische heroverwegingen.”
Bij Defensie is ook het besef ingedaald dat eenmaal weggegeven grond in hartje Amsterdam nooit meer is terug te krijgen. Het Marineterrein is bovendien ideaal omdat het goed bereikbaar is per auto, er helikopters kunnen landen en boten kunnen aanmeren.

Fietsroutes
Al in de Defensienota, die minister Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser eind maart presenteerden, werd gesteld dat een aantal defensielocaties die zouden sluiten, tóch open zouden blijven. Het ging toen om vijf kazernes en een munitiecomplet, maar de bewindsvrouwen stelden ‘nog andere locaties te onderzoeken’.
Het Marineterrein wordt de laatste jaren langzaam maar zeker ontwikkeld. Defensie is al weg van een deel van het gebied en ook lopen er fietsroutes over het terrein.

Aan de achterkant is een brug gebouwd naar de Dijksgracht. Op de 12,7 hectare rijksgrond waren de afgelopen 360 jaar verschillende onderdelen van defensie gevestigd. Alleen een wervingsafdeling van het ministerie zou op het terrein terugkeren.

Bron: Parool / Defensie

‘Chroom-6 gebruikt op snelle rubberboten Koninklijke Marine’

Op de snelle rubberboten van de Koninklijke Marine, de zogenaamde Friscs, is chroom-6-verf aangetroffen. De verf kan kankerverwekkend zijn en mogelijk is wederom defensiepersoneel aan de stof blootgesteld. Drie werkplaatsen waar de boten worden onderhouden, zijn uit voorzorg gesloten.

De ontdekking werd gedaan door onderhoudsmedewerkers van de Marine. De roestwerende grondverf wijkt qua kleur iets af en testen wijzen uit dat het daadwerkelijk om chroom-6 gaat. ,, We hebben deze Friscs sinds 2011’’, zegt zegt woordvoerder Bernd Roeling tegen het Noordhollands Dagblad ,,Het zit niet overal en ook niet op elke boot evenveel.’’
De stof kan vrijkomen wanneer delen van de boten worden bewerkt, waardoor niet uit te sluiten valt dat defensiepersoneel aan de gifverf is blootgesteld. Roeling: ,,Het is moeilijk te zeggen of er hiervoor niet iemand op zo’n plekje aan het lassen of slijpen is geweest’’. De drie werkplaatsen worden daarom industrieel gereinigd.
De marine heeft 52 van de speedboten in gebruik en gaat inventariseren hoeveel boten er met de verf zijn bedekt en in welke mate, meldt de krant. Ook wordt gekeken of de levering aan de specificaties voldeed. ,,Ik begrijp dat gegarandeerd is dat onze Friscs vrij van chroom-6 zouden zijn’’, zegt Roelink. Volgens de woordvoerder kunnen de boten in de tussentijd wel worden gebruikt
Defensiepersoneel blootgesteld
Tientallen jaren werd chroom-6 bij Defensie gebruikt als grondverf, vanwege de goede hechting en de bescherming tegen roest. Onderzoek wees uit dat de stof kanker kan veroorzaken. Duizenden zieke defensiemedewerkers die bij het onderhoud van tanks en straaljagers aan chroom-6 werden blootgesteld, klaagden de overheid aan.
Afgelopen maand bracht het Rivm, in opdracht van Defensie, na vier jaar onderzoek een rapport uit waaruit blijkt dat het leger afwist van de schadelijke effecten die de verwerking van chroom-6 opleverde. Die kennis werd, aldus het Rivm, niet met werknemers en bedrijfsartsen gedeeld. Ook bleken werkplekken niet veilig of ontbrak het aan beschermingsmaatregelen.
Het was bij de krijgsmacht blijkens het rapport als sinds 1973 bekend dat de verf gevaarlijk kon zijn. Tussen 1984 en 2006 werd in werkplaatsen van de Navo, waar Nederlands defensiepersoneel het onderhoud van Amerikaans materieel verzorgde, met het antiroestmiddel gewerkt. Zo’n 2000 tot 3000 personen werkten op de Navo-locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel.

Excuses van Defensie
Het Rivm-onderzoek stelt dat de giftige stof longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longkwalen kan veroorzaken. Op basis van het onderzoek kwam Defensie, dat eerder een beperkte regeling voor oud-medewerkers instelde die tegemoet kwam in de de medische kosten, met een collectieve regeling.
Alle voormalig defensiemedewerkers die aan de opgesomde ziektes lijden, krijgen smartengeld van tussen de 5000 en 40.000 euro. Daar bovenop krijgen zij of hun nabestaanden nog 3850 euro. Het ministerie maakte openlijk excuses. ,,We hebben fouten gemaakt, dat betreur ik en daarvoor bied ik alle medewerkers mijn excuses aan’’, zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie.

Bron: AD / Defensie