Politie, KMar en OM oefenen ‘Manhunt’ in november

De politie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie houden in de maand november een reeks oefeningen om zich voor te bereiden op een (dreiging van) een aanslag. Alle eenheden van de politie hebben het afgelopen halfjaar getraind op de zogeheten Manhunt-procedure. Vandaag is de eerste oefendag.

Oefening Sigil
Een Manhunt is een georganiseerde klopjacht op één of meerdere personen die op basis van informatie en/of politieonderzoek mogelijk een bedreiging vormt of vormen voor de nationale veiligheid. Doel van een Manhunt is om deze dreiging weg te nemen. Bijvoorbeeld door personen die een bedreiging vormen te identificeren, op te sporen en de dreiging weg te nemen. De oefenreeks draagt de Latijnse naam Sigil. Dit is afgeleid van het Latijnse woord Sigillum (zegel) en verwijst naar de bekrachtiging van deze werkwijze.

Realistisch
De oefeningen worden op verschillende data in november en verschillende plaatsen gehouden. Waar en wanneer dat precies gebeurt, is ook voor de deelnemers onbekend. Dit om hen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. Aan Sigil doen medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en politie mee vanuit verschillende disciplines, waaronder recherche, forensische opsporing, de Dienst Speciale Interventies en de observatieteams. Oefenlocaties worden aangekleed en acteurs worden ingezet om de oefeningen zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Deze locaties zijn binnen niet toegankelijk voor publiek en pers. Speciale safety officers zorgen ervoor dat de oefeningen veilig verlopen.

Voorbereid
‘We investeren sterk in de voorbereiding op onze gezamenlijke inzet bij een (dreiging) van een aanslag,‘ zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid en portefeuillehouder Contra-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER). ‘Want juist van politiemensen wordt verwacht dat zij op zo’n moment optreden en een stap naar voren zetten. Samen met onze partners blijven we aandacht besteden aan scholing, training en de fysieke en mentale weerbaarheid van onze medewerkers.’
Marechaussee wil geen justitiemedewerkers beveiligen

Na de moord op advocaat Derk Wiersum vroeg de politie aan de marechaussee of deze de beveiliging van rechters en officieren van justitie op zich wilde nemen. Het gaat om justitiemedewerkers die bij gevaarlijke zaken zijn betrokken, zoals processen tegen de georganiseerde criminaliteit. De Kmar zegt echter zelf al onderbezet te zijn.

Op het moment worden de betrokkenen bij het strafproces tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi al extra beveiligd. Dit gebeurt door de politie. De beveiliging gaat echter ten koste van andere politietaken. Daarom deed korpschef Erik Akerboom onlangs een beroep op de Koninklijke Marechaussee om te helpen bij beveiligingstaken. Het legeronderdeel zou er echter weinig voor voelen om ‘pleisters te plakken op roostergaten bij de politie’, zo verklaren ingewijden in het AD. De Kmar geeft aan zelf al overbelast te zijn vanwege de beveiliging van moskeeën, synagogen, de Tweede Kamer en de luchthaven Schiphol.

Onbegrijpelijk
De weigering van Kmar om bijstand te verlenen leidt volgens het AD tot grote irritatie bij de politietop. Betrokkenen noemen het onbegrijpelijk dat twee overheidsdiensten niet kunnen samenwerken op dit gebied. De Kmar verklaart een andere werkwijze te hebben dan de politie en daarom niet zomaar marechaussees kan uitlenen. Volgens de politie wordt nog verkend hoe de verschillende werkwijzes op elkaar zijn af te stemmen.