F-35_Noventas by MinDef

Er is geen geld om nu al extra JSF’s te bestellen

Defensie heeft te weinig geld om extra JSF’s te kopen. Dat blijkt volgens ingewijden uit de plannen voor de toekomst van de krijgsmacht die minister Bijleveld (Defensie) binnenkort presenteert.

Dat is slecht nieuws voor de Koninklijke Luchtmacht. Die loerde afgelopen maanden verlekkerd naar de 1,5 miljard euro extra die dit kabinet nu extra aan defensie wil uitgeven. De luchtstrijdkrachten hadden hun wens al nadrukkelijk neergelegd: het aantal F-35’s zou na instroom van de eerste 37 toestellen stapsgewijs moeten groeien naar boven de zestig.
Dat is slecht nieuws voor de Koninklijke Luchtmacht. Die loerde afgelopen maanden verlekkerd naar de 1,5 miljard euro extra die dit kabinet nu extra aan defensie wil uitgeven. De luchtstrijdkrachten hadden hun wens al nadrukkelijk neergelegd: het aantal F-35’s zou na instroom van de eerste 37 toestellen stapsgewijs moeten groeien naar boven de zestig.
In haar defensienota schetst Bijleveld een ongemakkelijke waarheid: er is geen geld om nu al extra toestellen te bestellen. Wel wordt de noodzaak ervan onderkend. Met 37 toestellen kan Nederland haar doelen – verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied en altijd vier toestellen inzetbaar voor missies – amper naar behoren uitvoeren. Zelfs met de 61 F-16’s van nu zit de krijgsmacht knijp.

Het toekomstplan zet vooral in op een ander nijpend probleem: personeelstekort. Defensie kampt nu al met bijna 8000 vacatures, terwijl de krijgsmacht het personeelsbestand met 3000 extra formatieplaatsen wil uitbreiden. Vooral aan technici en ict’ers is een tekort. De nota geeft verdere voorzetten op het gebied van werving en behoud van personeel, waarbij veel wordt verwacht van samenwerking met het bedrijfsleven en inzet van reservisten.

Marine
De vervanging van groot materieel bij de marine krijgt in de nota volgens ingewijden wel de aandacht die het verdient. De vervanging van de twee M-fregatten Van Amstel en Van Speijk, die in 2025 aan het eind van hun levensduur zijn, wordt genoemd, evenals de vervanging van de zes mijnenjagers, waarvan de houdbaarheidsdatum eveneens verstrijkt in 2025. Nederland zal de nieuwe aankopen samen met België doen.
Verder zetten Bijleveld en staatssecretaris Visser vooral in op cyber, ict en ruimtetechnologie. Het Defensie Cybercommando krijgt hierin naar verluidt meer armslag, ook voor offensieve acties.

Over de plannen klinkt gemopper. Het toekomstplan is een tamelijk ruwe schets geworden, die desondanks nog geen twintig pagina’s behelst. „Hebben we hier nou negen maanden op moeten wachten”, klinkt het bij de luchtmacht. Ook in de Nederlandse defensie-industrie heerst onvrede.

Bron: Telegraaf / Defensie

F-16 met bom_Noventas by MinDef

Vliehors onder vuur

Nederlandse jachtvliegers trainen deze week het afwerpen van bommen met een explosieve lading. Dat gebeurt boven het NAVO-oefenterrein de Vliehors Range op Vlieland.
Op het terrein zijn bom-, schiet- en raketdoelen opgesteld voor de F-16’s. Waarschuwingsborden en rode vlaggen markeren de grenzen van de Vliehors Range dat 17 vierkante kilometer bestrijkt. Tijdens de oefening is het terrein gesloten voor publiek.
Geluidshinder beperken
Via mobiele posten op Texel meet de luchtmacht de geluidsbelasting tijdens weersomstandigheden. De metingen zijn bepalend of vluchten wel of niet doorgaan om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

ISIS
Het gooien van 500-ponders is een vast onderdeel van het oefenprogramma van jachtvliegers. De huidige missie van Nederlandse F-16’s boven Irak en Oost-Syrië laat zien hoe belangrijk dat is. Bij het ondersteunen van grondtroepen bombarderen de toestellen daar doelen van terreurorganisatie ISIS. Nederland heeft hiervoor 6 toestellen in Jordanië gestationeerd.

Bron: Defensie