Kamer: Geen Nederlandse JSF’s voor motoronderhoud naar Turkije

De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om te zorgen dat Nederland voor het onderhoud van de nieuwe JSF-vliegtuigen niet afhankelijk wordt van Turkije. ChristenUnie, VVD, CDA en SGP zien liever dat het motoronderhoud in Nederland wordt uitgevoerd
Turkije is, net als Noorwegen en ons land, door de Amerikanen – die het toestel produceren – aangewezen als land dat in het motoronderhoud van in Europa gestationeerde gevechtsvliegtuigen mag doen. Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind onverstandig. ,,Dat maakt je op het moment van spanningen ontzettend afhankelijk.’’ Hij wijst er op dat er ook in het Verenigd Koninkrijk zorgen zijn over het Turkse motoronderhoud.
Op zijn initiatief werd bij het debat over de defensiebegroting een motie ingediend die het kabinet oproept dat onderhoud alleen in Nederland wordt gedaan. Nederland gaat de huidige F-16 gevechtsvliegtuigen vervangen voor F-35-toestellen, zoals de straaljager officieel heet.

Ruzie
Voordewind roept in herinnering dat Nederland in maart 2017 een hoogoplopende diplomatieke ruzie met het land kreeg, waardoor de banden tussen ons land en Turkije werden verbroken. Pas in juli van dit jaar werden de diplomatieke betrekkingen hersteld. ,,Wat zou er gebeuren als onze F-35’s daar staan? Krijg je die dan terug? Of worden de toestellen dan gegijzeld?’’

Volgens Voordewind moet Nederland ‘in ieder geval een plan-B hebben’. ,,De Amerikanen doen het onderhoud voor hun eigen toestellen ook zelf.’’ Volgens staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is er geen sprake van dat Nederland afhankelijk wordt van Turkije. Wel steunt ze het pleidooi van de Kamer om zoveel mogelijk onderhoudswerk door Nederland te laten doen. ,,Het moet ook voor andere landen heel aantrekkelijk zijn om voor onderhoud in Woensdrecht terecht te kunnen.’’

Bron: AD / Defensie (foto illustratief)

Nederland koopt resterende 3 F-35’s

Nederland koopt de resterende 3 F-35-jachtvliegtuigen. Hiermee bevestigt Nederland de aankoop van in ieder geval 37 toestellen. Dat maakte staatssecretaris Barbara Visser vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De volledige operationele inzetbaarheid van de Nederlandse F-35-vloot staat gepland voor 2024. Om die te garanderen, moet de bestelling uiterlijk deze maand worden bevestigd.
Vertraging van de zogenoemde full operational capability heeft operationele én financiële gevolgen. Nederland moet dan namelijk langer doorvliegen met de F-16.

Overzicht bestellingen en leveringen sinds 2013
Besteld en geleverd 2 testtoestellen geleverd in 2013 (lot 3 en 4)*
Besteld 8 toestellen, te leveren in 2019 (lot 11)*
Besteld 24 toestellen, te leveren in 2020-2022 (lot 12-14)*
Te bestellen oktober 2018 3 toestellen, te leveren in 2023 (lot 15)*
* de verschillende lotnummers staan voor de opeenvolgende productieseries.

Vanwege de lagere stuksprijs voor lot 11, de nieuwe plandollarkoersen en de risicoreservering van € 120,8 miljoen is de aanschaf van de F-35’s nu financieel haalbaar.

Lagere prijzen
Zoals bekend streeft het F-35 Joint Program Office naar lagere prijzen. Dit gebeurt op 3 manieren. Ten 1e dalen de kosten door hogere aantallen en de toegenomen productie-ervaring. Ten 2e dalen de productiekosten dankzij investeringen. Ten 3e heeft een meerjarige aanschaf een positieve invloed op de stuksprijs. De komende jaren wordt duidelijk tegen welke dollarkoers de nog aan te gane verplichtingen worden afgesloten. Financiële mee- of tegenvallers bij het project (waaronder valutaschommelingen) worden opgevangen via de risicoreservering, de valutareserve en het investeringsprogramma van Defensie.

Bron: Defensie