Artillerie knalt in Zweden

De pantserhouwitser PzH 2000 is het zwaarste wapen binnen de Koninklijke Landmacht. 6 stuks verschieten momenteel dagelijks tientallen 155 mm granaten op doelen tot circa 40 km. Dat gebeurt op het Zweedse Trangslet, een van de grootste schietterreinen in Europa. De afdeling artillerie, deel uitmakend van het Vuursteuncommando, traint er met grondgebonden vuursteun tijdens Ultimate Dragon 2018.
De pantserhouwitsers vuren pas na nauwkeurige doelopsporing. Soms gebeurt dat met behulp van radar of onbemande vliegtuigjes. In deze oefening zijn het vooral forward observers, die deze taak voor hun rekening nemen. Deze artillerie-waarnemers worden tijdens inzet en oefeningen vanuit het vuursteuncommando ingebed bij alle grond-gevechtseenheden. Het vuursteuncommando levert vuursteun voor zowel de landmacht als het korps mariniers.

Excalibur-granaten
Zweden biedt zeer goede mogelijkheden voor de training. Dit omdat op het immense schietterrein met moderne lange dracht munitie kan worden verschoten.
Met de pantserhouwitser heeft Nederland de modernste vuurmond van de NAVO, met een hoge tactische mobiliteit, lange dracht, vuurkracht én 24/7 inzetbaarheid.
Binnenkort komen voor de PzH ook Excalibur-granaten beschikbaar: GPS-gestuurde Precision-Guided Munition. Die moet de artillerie een dracht van 50 kilometer geven, met een nauwkeurigheid van tien meter.

Ultimate Dragon 2018 beslaat 3 weken en loopt vrijdag af.

Bron: Defensie

Tank schiet bij oefening op militairen

Een “Nederlandse” tank heeft tijdens een oefening in Duitsland een schot afgevuurd op een terrein waar nog militairen liepen. Niemand raakte gewond maar het incident toont volgens het ministerie van Defensie aan dat militairen ook tijdens oefeningen tot het laatste moment bij de les moeten blijven.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het schietincident op 22 maart in het Duitse Bergen-Hohne te wijten was aan een communicatiestoornis tussen de deelnemende troepen en de schietleiding. Concentratieverlies in de afrondende fase van de schietoefening wordt als belangrijkste oorzaak aangewezen.
Defensie gaat het incident als voorbeeld gebruiken bij het opleiden van militairen. Ook wordt het voortaan opgenomen in veiligheidsbriefings voorafgaand aan schietoefeningen, om het gevaar van verslappende aandacht extra te benadrukken.
De aandacht tijdens een schietoefening mag ook in de afrondende fase niet verslappen. Dit staat in het rapport van het veiligheidsbureau van 43 Gemechaniseerde Brigade. Aanleiding is een schietincident met een infanteriegevechtsvoertuig CV90 op 22 maart in het Duitse Bergen-Hohne.

Het voertuig vuurde met het 35mm-kanon een schot af tijdens een laatste run. Op dat moment waren er echter nog 3 militairen in het voorterrein om de voorlaatste run af te ronden. Niemand raakte gewond. Volgens het rapport is het van groot belang dat in de voorafgaande veiligheidsbriefing van een schietoefening, met nadruk wordt gewezen op het gevaar van verslappende aandacht.

Voorbeeld
Het onderzoek gebeurde direct na het incident, op last van de commandant 43 Gemechaniseerde Brigade. Het rapport meldt dat door een communicatiestoornis tussen de deelnemende troepen en de schietleiding de gevaarlijke situatie ontstond. Concentratieverlies in de afrondende fase van de schietoefening wordt als belangrijkste oorzaak aangewezen. Defensie gaat dit voorbeeld gebruiken in de opleidingen en opnemen in veiligheidsbriefings voorafgaande aan schietoefeningen.

Vorige week nog stuurde Defensie een plan van aanpak naar de Kamer met maatregelen die Defensie neemt om de veiligheid in de organisatie te verbeteren. Er wordt vooral geïnvesteerd in capaciteit, toezicht, veiligheidscultuur en de veiligheidsstructuur. Een belangrijk punt hierbij is dat het lerende vermogen van de organisatie wordt versterkt door onderzoeken en controles. De Inspecteur-generaal Veiligheid die wordt aangesteld gaat hierop toezien

Bron: ED / Defensie (foto illustratief)