Defensie en politie oefenen samen bij kerncentrale


Het was niet de eerste keer dat militairen oefenden rond de kerncentrale Borssele. En ook de politie traint wel vaker op en rond het terrein van de nucleaire centrale. Maar donderdag oefenden politie en leger voor het eerst sámen in het voorkomen van een terroristische aanslag.

Ruim honderd politiemensen en militairen deden mee aan de oefening. Ze waren afkomstig van de bewakingseenheden van de politie in Zeeland en Noord-Brabant en van de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht in Oirschot.
De oefening concentreerde zich op de ingang van het EPZ-terrein en de polderwegen in de onmiddellijke omgeving. Het oefenscenario ging uit van een terroristische dreiging. Ergens in Europa was een aanslag op een kerncentrale gepleegd. Bij het onderzoek kwam de informatie los dat ook de kerncentrale in Borssele het doelwit van terroristen zou zijn. ,,Als dit werkelijkheid zou worden, moeten we ook samenwerken. De oefening heeft onder meer als doel om elkaars taal te leren spreken”, legde politiewoordvoerster Mireille Aalders uit.

Burgemeester
Het ging er dus om de afzonderlijke werkwijzes op elkaar af te stemmen. Uiteraard was de gemeente Borsele op de hoogte gesteld van de oefening en kwam burgemeester Gerben Dijksterhuis een kijkje nemen. Maar de gemeente draaide niet mee in de oefening. De eigen bedrijfsbeveiliging van de EPZ, de exploitant van de kerncentrale, was uiteraard wel van de partij.

In tegenstelling tot voorgaande oefeningen had het leger, voor zover zichtbaar, het groot materiaal op de kazerne laten staan. Alleen de politie reed met auto’s rond het terrein en had wagens geposteerd bij de verschillende checkpoints.

Met de bekende grote betonnen ‘legoblokken’ was een sluis gebouwd voor de ingang van het centraleterrein. Hier werden voertuigen gecontroleerd door zwaarbewapende politiemensen en militairen ingepakt in kogel- en scherfwerende kleding en helmen. Dat vergde wat geduld van werknemers en leveranciers die op het terrein moesten zijn of juist wilden vertrekken. Voor de soldaten en militairen bleef het opletten. In elk geval één persoon die met ‘verdachte bedoelingen’ het terrein op wilde gaan, werd in de boeien geslagen.

De bewakers moesten niet alleen alert zijn op terroristen. Voor de oefening speelde een aantal mensen voor ‘de media’ die te dicht bij de kerncentrale wilden komen. De nep-pers werd door de bewakers op de hielen gezeten als ze te ver ging. De echte pers zag het vanaf de dijk bij de kerncentrale allemaal gebeuren.

Bron: AD / Omroep Zeeland / Defensie

Militairen ondersteunen politie bij terreuroefening

Het schietterrein van de Harskamp stond deze week in het teken van terreur. In het militaire ‘oefenstadje’ Oostdorp speelde zich de grootschalige terreuroefening Samen Sterker af. Bewakingseenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Landmacht kregen dagelijks te maken met incidenten doorspekte scenario’s. Ook speciaal opgeleide reservisten van het Korps Nationale Reserve oefenden mee.
De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. Tijdens de eerste uren daarna of bij dreiging daarvan is samenwerking tussen verschillende diensten van levensbelang. Om snel en daadkrachtig te handelen, trokken politie en ‘hulptroepen’ van de landmacht gezamenlijk op. In totaal streefden ongeveer 400 man het doel na om samenwerking en geoefendheid tussen beide partijen te bevorderen. Daarbij werden werkwijzen, procedures en communicatie op elkaar afgestemd.

Zo realistisch mogelijk
Een aanslag in België vormde 1 van de realistische scenario’s. Daarbij werden aanwijzingen gevonden voor opvolgende aanslagen in Nederland. De politie schaalde op en trof maatregelen op diverse fictieve locaties in Maastricht, Deventer, Apeldoorn, Den Haag en Middelburg. Omdat de inzet meer capaciteit vergde dan de politie had, werd de hulp van Defensie ingeroepen. Vervolgens werden in Oostdorp allerlei situaties geënsceneerd waarmee de betrokken diensten aan de slag konden.

Zo’n aanslag is erg realistisch, volgens hoofd bureau Nationale Operaties van 11 Luchtmobiele Brigade en medeorganisator luitenant-kolonel Hans van den Brink. “Dat maakt deze oefening heel zinvol. Vanwege de beschikbare tijd en ruimte krijgen de eenheden meer incidenten voor de kiezen dan bij een daadwerkelijke inzet is te verwachten. Ze worden nu flink geprikkeld en uitgedaagd.”

Bijdrage reservisten
Een deel van de militaire bijdrage aan Samen Sterker werd geleverd door 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade. Reservisten van de 3 bataljons van het Korps Nationale Reserve (Natres) vormden een ander deel. Het bijstaan van civiele autoriteiten bij crises en rampen hoort tot de kerntaken van Defensie. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie hebben afgesproken dat 9 pelotons op een afroeptijd van 6 uur klaarstaan om de Nationale Politie te ondersteunen bij Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers.

Alarmerings-app
Van den Brink: “De landmacht staat garant voor een paar honderd man ondersteuning binnen een paar uur “Dat wil je natuurlijk wel getraind hebben van tevoren.”
Onder voorbehoud van geschiktheid en beschikbaarheid wordt mogelijk ook personeel van de Natres voor deze taak gereed gesteld. In het afgelopen halfjaar selecteerde de Natres in dat kader al 300 leden. Ze zijn niet alleen bedoeld voor deze taak, maar ook voor trainingsweekenden met vertegenwoordigers van de politie. Verder wordt er samen gewerkt aan een alarmerings-app.

Bron: Defensie