Het Binnenhof tijdens het uitreiken van de Militaire Willems-Orde aan majoor Gijs Tuinman op 4 december 2014.

Willems-orde wordt niet meer in de winter uitgereikt

De koning zal de hoogste militaire onderscheiding nooit meer in de winter uitreiken. Drie jaar geleden, 4 december 2015, bij de uitreiking aan Gijs Tuinman, is dat uitermate slecht gevallen. Dit meldt het ad. Een Apache-piloot van de Koninklijke Luchtmacht krijgt nog dit jaar de Militaire Willems-Orde uitgereikt.

Tuinman ontving met de ridderslag, een klap van de koning op zijn schouder, de hoogste dapperheidsonderscheiding wegens zijn meervoudig ploegoptreden voor Taskforce 55 in 2009 voor zijn getoonde leiderschap in Afghanistan. Dit was met een gevoelstemeratuur van -/- 3 graden. De kou sloeg toe op het moment dat de koning, de koningin en minister Jeanine Hennis van Defensie vanuit de Ridderzaal naar het spreekgestoelte wandelden.

Vrijwel alle militairen droegen die dag witte katoenen handschoenen, zelden kwamen die zo van pas. Maar de ministers van het derde kabinet-Rutte, die al langer op de tribune zaten, hadden het al enige tijd ijskoud. Koning Máxima droeg die dag niet alleen hoed, een dikke shawl, een lange jas en thermokleding tegen de kou, maar ook onzichtbare handverwarmers die in een handpalm passen en door zeevissers bij extreem koud weer worden gebruikt. Toen zij eenmaal op temperatuur was, droeg de koningin haar handverwarmers over aan de overduidelijk blauwbekkende minister van Defensie Hennis. De minister nam ze in dankbaarheid aan.
Koning bezoekt ‘militaire basis van de toekomst’, Fieldlab Smartbase

Koning Willem-Alexander bezocht vandaag het Fieldlab Smartbase van de landmacht. Bij het bezoek aan de ‘basis van de toekomst’ in Soesterberg was ook minister Ank Bijleveld aanwezig.

De koning bekijkt de demonstratie van een innovatief op afstand bestuurbaar voertuig.Toon opties
Het Fieldlab Smartbase is een proeftuin waar de landmacht, het bedrijfsleven, kennisinstituten en hulpverleningsorganisaties experimenteren. Het gaat daarbij om innovatieve oplossingen voor vraagstukken bij militaire operaties. Zo wordt er onder meer gewerkt aan initiatieven die het gebruik van water en fossiele brandstoffen beperken en de logistieke footprint verkleinen. Neem bijvoorbeeld buitenlandse bases die (deels) draaien op zonne-energie en lichtgewicht containers.

Koninklijk quadritje
Dergelijke initiatieven passen in het streven naar een duurzame en snel inzetbare krijgsmacht. Er zijn ook andere samenwerkingsverbanden tussen defensieonderdelen, industrie en wetenschap. Die richten zich op alternatieve beschermende onderkomens en duurzaam en innovatief materieel. Denk hierbij aan de inzet van robots en onbemande systemen of een hybride quad. Bij zijn bezoek maakte de koning van de gelegenheid gebruik om op dit laatstgenoemde apparaat een ritje te maken.

Op het testterrein zag het staatshoofd demonstraties en werden innovatieve producten en ontwerpen toegelicht. Aansluitend sprak de koning met militairen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over hun ervaringen met civiel-militaire samenwerking in het Fieldlab Smartbase.