De Ruytermedaille voor oud-bevelhebber en mijnenruimer

Oud-marinebevelhebber viceadmiraal b.d. Cees van Duyvendijk en sergeant-majoor Martin Berentsen kregen vandaag tot hun grote verrassing de ‘De Ruytermedaille’. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu reikte de Koninklijke onderscheiding in Den Haag uit. Het is een blijk van waardering voor een grote inzet en betrokkenheid bij de scheepvaart.

Van Duyvendijk, die van 1998 tot 2003 de marine leidde, kreeg het eremetaal vanwege zijn jarenlange werk als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Berentsen, opvarende van Zr. Ms. Urk, ontving het kleinood voor zijn werk aan boord van meerdere mijnenjagers. Inmiddels al 13 jaar lang ruimt hij onder andere als (assistent-)mijnenjachtofficier explosieven van de meest uiteenlopende soorten, in de Noordzee, de Oostzee en voor de kust van Libië.

Het verschil
“Twee mannen die beiden, ieder vanuit hun eigen beroep en persoonlijke kwaliteiten, het verschil maakten”, zei Schultz van Haegen. “U beiden verdient deze medaille dubbel en dwars.” Zij prees Van Duyvendijk, die in 2004 toetrad tot het bestuur van de KNRM. Tot afgelopen december was hij voorzitter van de Raad van Toezicht. In de tussenliggende jaren legde de KNRM zich steeds meer toe op Search and Rescue en strandbewakingstaken.

de-de-ruytermedaille_noventas-by-mindef

Gevraagd en ongevraagd
De bewindsvrouw noemde Berentsen op zijn beurt een voorbeeld voor alle mannen en vrouwen van de Mijnendienst. “U bent steeds actief geweest in het doorlopend verbeteren van technieken en werkwijzen. Geheel in de geest van de Belgisch-Nederlandse samenwerking deelde u, gevraagd en ongevraagd, steeds uw kennis en ervaring met de bemanningen van de Belgische mijnenjagers.”

Sinds de instelling van de De Ruytermedaille in 1907 zijn er pas 204 uitgereikt. De 2 van vanmorgen werden opgespeld in het bijzijn van onder anderen gezinsleden van de decorandi, Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk en marinemensen van de Mijnendienst. De decorandi waren onder valse voorwendselen naar het departement van Schultz van Haegen gelokt.

Bron: Defensie

Oefening rampscenario in Noordzee door internationale kustwachten

“Om grote rampen te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de handen ineen te slaan. Zowel nationaal als internationaal. Dit oefenen we tijdens oefening Guardex”, zei kapitein ter zee Ed Veen, directeur van de Kustwacht, die de 2-daagse oefening organiseerde. Verschillende Defensie-eenheden namen deel aan deze internationale civiel-militaire samenwerkingsoefening.
De focus lag op search and rescue (SAR), milieu en handhaving. Nederlandse en buitenlandse Kustwachten trainden het redden van mensen in nood, het bestrijden van olievervuiling en drugssmokkel. Dit deden ze samen met de marine, politie, douane en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). “Guardex dwingt de deelnemers na te denken over coördinatie en aanpak van grote calamiteiten”, aldus Veen.

KNRM_Noventas by MinDef

Niet alleen
De Koninklijke Marine leverde deze week zowel mensen als het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. De Ruyter en het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland. Veen: “De kustwacht kan het niet alleen. Daarvoor is ons werkgebied te groot en te gecompliceerd. Gelukkig kunnen we op de marine terugvallen, ook tijdens Guardex.”

Kustwachttop
Guardex is georganiseerd vanwege het bezoek van internationale kustwachtdelegaties aan Nederland. Die kwamen voor de kustwachttop North Atlantic Coastguard Forum (NACGF)in Rotterdam. Onderdeel van deze top is een grote oefening. Het NACGF bestaat uit de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten die onderlinge samenwerking promoot, netwerken uitbouwt en informatie en ervaringen uitwisselt. Dat doen ze in werkgroepen rond thema’s als milieu, visserij, drugssmokkel en SAR.

Bron: Defensie