Nog veel mis bij munitiedepots van Defensie

Volgens het radioprogramma Argos is er nog steeds veel mis met de opslag van munitie bij Defensie. Argos heeft dit uitgezocht in documenten die men verkregen heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) vindt de tekortkomingen op de munitiecomplexen „zorgelijk”.
Bij slechts 42 procent van de controles van de munitieopslag wordt er geen overtreding geconstateerd. dit terwijl Defensie een percentage van minimaal 85 procent nastreeft.
Bij enkele munitiecomplexen zijn er veel overtredingen geconstateerd. Het gaat om de complexen Veenhuizen, Ruinen, Staphorst, Coevorden en Alphen. Zo ligt er onder andere meer dan de toegestane hoeveelheid of munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen.

Ondanks het feit dat de minister veiligheid topprioriteit heeft gegeven krijgt Defensie het probleem niet echt onder controle. “In 2018 zie ik dezelfde knelpunten terugkomen als in de jaren 2015, 2016 en 2017’, aldus de KMCGS-bevelhebber in het jaarrapport van mei 2019.
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat het ook regelmatig fout. Tien jaar geleden vond het KMCGS bij 90 procent van de transporten geen overtredingen. Vorig jaar lag dat cijfer op 47 procent. Het streefcijfer van Defensie is 70 procent.

Een van de oorzaken van deze tekortkomingen is het personeelstekort bij Defensie. Zo kampt de krijgsmacht met te weinig controleurs en zijn er onvoldoende specialisten die met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Ook is volgens Argos de opleidingscapaciteit onvoldoende.

Defensie erkent dat er problemen en knelpunten zijn en dat men hard aan verbetering werkt. Helaas kost dat volgens Defensie de nodige tijd. Er lopen twee onderzoeken naar de problematiek.

Bron: Reformatorisch Dagblad / Defensie (foto illustratief)