Vliegbasis Volkel en de kernbommen

Gisteravond werd in het televisieprogramma Zembla uitgebreid de vermeende opslag van kernwapens in Vliegbasis Volkel besproken. Zembla heeft met diverse experts in binnen- en buitenland gesproken. De conclusie is eigenlijk dat de Amerikaanse president Trump de baas is als het om de kernbommen gaat. Nederland heeft niets te zeggen over vijftien tot twintig Amerikaanse B61-atoombommen die in Volkel liggen. En als het misgaat vallen er zo’n 9.000 doden en zo;n 40.000 gewonden.
Amerika heeft op alle fronten de regie. Nederland heeft geen vetorecht over het inzetten bedongen, Amerikaanse militairen bepalen hoe dicht onze hulpdiensten bij de rampplek mogen komen en een F-16, of straks F-35, vlieger heeft een eventuele besluit tot het gebruik van de wapens uit te voeren aldus Zembla.
En onze Kamerleden weten van niks. Hoewel al in de jaren zestig in de Kamer bevestigd is dat er kernwapens liggen heeft Zembla ontdekt in de archieven van de Tweede Kamer. Hierin vond men ook het feit dat Nederland geen vetorecht heeft. Diverse Tweede Kamerleden hebben hier geen weet van en vragen in Zembla dan ook om meer openheid en transparantie over de kernwapens in Volkel.

Nieuwe bommen
De vijftien tot twintig Amerikaanse bommen die sinds het begin van de jaren zestig op Volkel liggen, zijn verouderd en worden binnenkort vervangen. Bij het nieuwe model, de B61-12, kan de explosieve kracht worden ingesteld van 1 tot 50 kiloton. Dat is ruim drie keer de kracht van de bom die in 1945 Hiroshima verwoestte.
Impact bom
Via het web-programma Nukemap liet de Amerikaan Alex Wellestein duidelijk zien wat de impact van een eventuele bom op Volkel is. Er vallen zeker 9000 directe doden, 40.000 zwaar gewonden en een radio-actieve wolk die, afhankelijk van de wind, over half Nederland of de België en Duitsland neerdaalt.

Nieuwe kernbommen
Overigens loopt Nederland ook een gevaar zonder een oorlog. De huidige kernbommen moeten namelijk binnenkort vervangen worden door het nieuwe type B61-12. Deze bom is flexibeler qua tonnage en preciezer en beter inzetbaar. De vervanging, die door de Amerikaanse luchtmacht wordt uitgevoerd, op zich is ook een risico. In het verleden is het hierbij driemaal mis gegaan laten de makers van Zembla zien.

Geen commentaar
Zowel Defensie als de regering willen bevestigen dat er atoombommen in Nederland liggen. Ook oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve zwijgt daar in het programma over. Hij geeft wel aan dat hij vind dat het risico op een kernoorlog groot is. Zeker met de huidige onvoorspelbare president van Amerika aldus Voorhoeve. Ook Peter Buijs van ‘Artsen tegen kernwapens’ zegt dat het in zijn optiek riskante en gevaarlijke tijden zijn. “Het kan mis gaan” aldus Buijs.

Bron: Zembla / AD / Omroep Brabant / Defensie

Nederlandse F-35’s mogen kernbommen afwerpen

De nieuwe F-35 jachtvliegtuigen moeten ook kernwapens kunnen afwerpen. Dat schrijven minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

D66-fractievoorzitter Jetten had zich in januari nog verzet tegen dit voornemen, maar Nederland moet aan zijn NAVO-verplichtingen voldoen, zo schrijft het kabinet.
Nucleaire taak
De huidige Nederlandse gevechtsvliegtuigen, de F-16, vervulden ook al die taak. Nederland is een van de NAVO-bondgenoten met een speciale nucleaire taak. Die bondgenoten beschikken over vliegtuigen die kernwapens kunnen afwerpen. Ook is het jaren een publiek geheim dat op vliegbasis Volkel kernwapens liggen opgeslagen.

Nederland wil die taak binnen de NAVO blijven vervullen, maar tegelijkertijd actief inzetten op kernwapenvrij Europa, zo schrijf het kabinet in een brief. Daarnaast wil Nederland in VN-verband inzetten op een grote ontwapeningscommissie. Doel zou moeten zijn dat ons land op de lange termijn de kernwapen-taak niet meer hoeft te vervullen, maar zover is het nog niet.
Het gaat dan om het “het terugtrekken van alle Russische en Amerikaanse sub-strategische kernwapens uit geheel Europa – van de Atlantische Oceaan tot aan het Oeralgebergte”, zo schrijven Blok en Bijleveld.

Kernwapenwedloop
De vorige Tweede Kamer was in meerderheid tegen de nucleaire taak voor de F-35, tegen de zin van het toenmalige kabinet. De belangrijkste adviseur van het kabinet over buitenlands beleid, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), schreef in januari dat de F-35 de kernwapentaak moet behouden.
De AIV maakt zich zorgen over een dreigende kernwapenwedloop, ook nu Rusland en de VS een belangrijk verdrag uit de Koude Oorlog willen schrappen.

D66 is geen voorstander
D66-fractievoorzitter Jetten zei in februari in het Radio1-programma Met Het Oog Op Morgen dat hij ‘geen voorstander’ is van kernbommen onder de Nederlandse vliegtuigen.
“Ik heb veel liever een debat over betere Europese defensie-samenwerking. Meedoen in de wedloop met kernwapens op onze vliegtuigen, draagt niet bij aan een veiligere wereld.”

‘Niet naïef zijn’
Toch blijft het kabinet dus achter de nucleaire taak staan, ook omdat Nederland in NAVO-verband geen ‘nee’ wil zeggen. “Een lange periode van relatieve stabiliteit en voorspelbaarheid in Europa lijkt voorbij”, schrijven de ministers.

“We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de veranderende context en de implicaties voor Nederland.”

Bron: RTL / Defensie