Korps Commandotroepen (KCT) krijgt 1e exemplaar nieuwe boten landmacht

Het Korps Commandotroepen (KCT) nam vandaag namens de landmacht het 1e exemplaar in ontvangst van in totaal 244 nieuwe boten. Dit gebeurde bij de Defensie Uitleen Organisatie in Stroe. De rubberboten van fabrikant DSB stromen in tussen nu en eind dit jaar. Naast het KCT gaan de boten vooral naar genie- en verkenningseenheden.

Het gaat om 3 varianten: aanvals-, verkennings- en werkveiligheids/duikveiligheidsboten. De werkveiligheidsboot met ‘singplepoint inflation’ doorstond eind mei nog een grondige acceptatietest, waardoor ook de 9 exemplaren van dit type in productie kunnen.
Bij het project horen ook 124 buitenboordmotoren van 30 pk, 11 stuks van 55 pk en 80 elektromotoren van een 0,5 pk. Die laatsten zijn voor de verkenningsboten. Verder valt de aanschaf van 25 nieuwe trailers onder het project.

Verkenningsboten passen op Fennek
De landmacht toont zich bij monde van Peter den Herder van de Directie Materieel en Diensten bijzonder tevreden over de nieuwe botenlijn: “Mooi is dat we naast de aanvals-, werkveiligheidsboot en verkennersboot ook een tiental duikveiligheidsboten krijgen. Die hebben dezelfde basis als de werkveiligheidsboot. Maar we zijn ook blij met de nieuwe verkenningsboten. Die zijn veel kleiner en passen nu ook op een Fennek-verkenningsvoertuig. Zo zijn ze ook in het voorterrein te gebruiken.”

Originele vaderdag cadeau’s

Gebruikers nauw betrokken
Het betrekken van de gebruikers in de beproevingsperiodes heeft volgens de betrokkenen de beste boten opgeleverd. Zo hebben de verkenningsboten nu een opblaasvloer in plaats van de hout-composietvariant. Die laatste maakte lawaai bij het in elkaar zetten en was maar liefst 28 kilo zwaarder. Met de elektromotor hebben de verkenners nu ook veel stillere aandrijving. Daarnaast scheelt het dat nog maar 1 iemand zich bezig hoeft te houden met de voortstuwing. Daardoor kunnen meer mensen de omgeving in de gaten houden.

Ophoging budget
Projectleider Barry Burger van het Commando Zeestrijdkrachten: “Met te weinig budget begonnen we in 2016 aan dit project. Dankzij een ophoging van 40% tijdens het traject hebben we niet alleen kwantitatief voldoende boten kunnen verwerven. Met oprechte trots over het eindresultaat overhandig ik het 1e exemplaar.”

Bron: Defensie
Vaderdag 2020Vaderdag 2020

Opnieuw munitietekort bij Defensie

Defensie heeft opnieuw te maken met munitietekorten. Vorige keer ging het om kogels, dit maal is er een tekort aan explosieven en ontstekers. Het gevolg is dat mogelijk komend jaar opleidingen bij de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers stil komen te liggen.
De Telegraaf laat vandaag weten dat uit correspondentie die de krant heeft ingezien blijkt dat het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht (OTCO), de organisatie die alle opleidingen van de Landmacht coördineert, komend jaar zonder explosieven dreigt te komen zitten.
Wat er binnen Defensie nog aan springstof en ontstekers is, wordt toebedeeld aan de Directie Operaties (DOPS), die missies plant en aanstuurt. Deze keuze gaat ten koste van trainingen en opleidingen.

Alleen voor het Korps Commandotroepen (KCT) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) worden wel uitzonderingen gemaakt. Zij krijgen explosieven en ontstekers uit de zogeheten strategische voorraad. Dat is een minimum hoeveelheid aan munitie die defensie altijd heeft om een uitzending mogelijk te maken. Deze uitzondering heeft te maken met het feit dat de kans op een inzet voor deze eenheden het grootst is. Daarom moeten zij hoe dan ook kunnen blijven trainen.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat er sprake is van problematiek met springstoffen is.

Een woordvoerder van het departement stelt dat die afgelopen jaar is opgelost door een ander type ontstekers te gebruiken. „Grote aankopen moeten voor 2020 verdere oplossing bieden”, aldus Defensie.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)