Oud-Commando’s lopen tocht van Normandië naar Roosendaal

29 oud-Commando’s gaan in 2022 een monstertocht van Sainte-Mère-Eglise in Normandië naar de kazerne in Roosendaal lopen. Een tocht van 1.000 kilometer die in 21 dagen wordt afgelegd met op de 22e dag een reünie in Roosendaal. De Mars heet de Normandië Memorial Mars 2022, kortweg de NMM2022.

De tocht begint in Sainte-Mère-Eglise, de eerste stad die na de landing op de stranden van Normandië is bevrijd. Met de mars eren de oud-Commando’s de bevrijders van ons land. Ze gaan de route lopen die de bevrijders volgden en zullen op verschillende plaatsen stil staan bij de verrichtingen van deze helden. Het Prinses Beatrix spierfonds is gekoppeld aan de tocht. De lopers hopen met hun tocht geld op te halen voor onderzoek naar de diverse behandelmethoden.

NMM2020 heeft ook een eigen Facebookpagina waar je de voortgang kunt volgen.
Uitstroom Korps Mariniers, KCT en Luchtmobiel enorm hoog

De uitstroom bij het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade was vorig jaar de ‘hoogste uitstroom sinds 2010.’ En uitstroom zet dit jaar door. In 1e 5 mnd ‘tot nu toe grofweg de helft van de totale uitstroom in 2018.’

Uit de cijfers blijkt dat de irreguliere uitstroom over de gehele personele bezetting bij zowel het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade door de jaren heen is toegenomen en dat alle drie deze eenheden in 2018 te maken hebben gehad met de hoogste uitstroom sinds 2010. Voor 2019 geldt dat de uitstroom bij het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen tot nu toe grofweg de helft van de totale uitstroom in 2018 betreft. Daarmee is de uitstroom in de eerste vijf maanden van dit jaar bij deze twee eenheden opnieuw aanzienlijk. De uitstroom bij de Luchtmobiele Brigade laat voor 2019 tot nu toe een voorzichtige daling zien ten opzichte van de uitstroom in 2018.

Lees verder: Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen